torsdag, november 01, 2012

Klimatförändringar, mat, havsnivå, stormar och cykloner

Mest för att själv försöka minnas, kanske finns det fler intresserade. Jordbuk och matproduktion står enligt ny studie för upp till 29% av de globala växthusgasutsläppen.

 Ny rapport om de stora utmaningarna vi står inför ifall vi ska kunna ge bra mat till en växande befolkning medan vårt klimat förändras. "Recalibrating Food Production in the Developing World: Global Warming Will Change More Than Just the Climate" En stor fråga är ifall vi är beredd att sluta äta vissa typer av mat för att anpassa oss till det är bättre lämpat för det kommande klimatet. Oxfarm har också tidigare släppt en rapport där man skriver att klimatförändringarna drastiskt kommer att höja priset på flera grödor.

Ett nytt papper som tittar på klimatmodellernas förmåga att förutsäga havsnivåhöjning. Jag har bara läst abstract men det nya sättet ger högre havsnivåhöjning. Vid scenariot RCP4.5 (får återkomma till dessa) skulle det till exempel kunna bli en höjning med 73 Cm (tidigare höjning förutsågs till 53) 2100.

 Tinande "permafrost" tycks avge oväntat mycket växthusgaser. Något som tidigare modeller inte räknat med. Se även. och...

 Sverige missar i stora delar den uppvärmning resten av globen fått känna av under September.

Ny studie hittar ett samband mellan varma år och tropiska cykloner i atlanten. Varma år skulle ha fler cykloner (Stormar) än kalla och att kraftiga så som Katrina skulle vara dubbelt så vanliga under varma år jämfört med kalla år.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...