fredag, maj 11, 2012

Vetenskapsradion och klimatförnekare

Det börjar bli tjatigt men rapporten från FOI som jag kritiserat tidigare i min blogg togs idag upp i Vetenskapsradion (undertecknad blev bortklipt). Inslaget belyser problematiken i det som diskuteras så därför kan det vara värt att reflektera över en extra gång. Ca 9 min in i programmet... Men också i inledningen.

Lyssna: Vetenskapsradions veckomagasin

Man kan så klart nämna att det råkar sägas lärare istället för kommunpolitiker i början av programmet men de är knappast viktigt. Vad jag vet var det inte flera nyhetskällor som rapporterade att 6 av 10 kommunpolitiker var klimatskeptiker. Dessutom tillskriver man termen en betydelse som är svårt att veta vem som står bakom, "det vill säga som tycker att klimathotet är allvarligt överdrivet av både media och forskare". En del klimatskeptiker kanske skulle skriva under på detta, andra inte. Skepticism är i regel förknippat med något annat, från wiki:

"Skepticism, scepticism, skeptiker, sceptiker från det grekiska ordet "skeptikoi" som betyder sökare eller frågare. Begreppet används på olika sätt inom filosofi, religion och vetenskap som inte ska blandas ihop med varandra!"

Och i vetenskapliga sammanhang:

"Antipseudovetenskaplig (alltså vetenskaplig) inriktning, där man med vetenskapliga medel undersöker påstått vetenskapliga eller paranormala utsagor. Kopplat till organiserad skepticism."

Läs mer om det på den engelska wikisidan.

Det var DN som använde ordet klimatskeptiker i sin ingress, vad dom menar med detta är svårt att veta men i vilket fall är det onödigt att använda. Ifall man tolkar ordet som någon som är skeptisk mot att det pågår en klimatförändring idag så kanske inte ordet är så himla fel? Trots allt var inte kommunpolitikerna helt säkra på det... och kanske är den kopplingen till ordet bättre än det vetenskapsradion använder? Jag tycker i alla fall de eftersom att vara skeptisk mot något inte betyder att man anser något om hur mycket det är överdrivet i media och bland forskare. Eller är en evolutionsskeptiker någon som tycker att evolutionsteorin är allvarligt överdriven i både media och bland forskare? Kanske en rätt tråkig/trival poäng men genom detta låter man de självpåtagna icke skeptiska skeptikerna beskriva sig själva som man vill. Bättre vore att använda rätt benämning. Det gäller för övrigt också evolutionsskeptiker men även om jag tycker det är fel så är det mer förståeligt att använda ordet för att beskriva en person som är skeptisk mot något det vill säga en person som är skeptisk mot evolutionsteorin. I vilket fall så var det någon som skrev ingressen på DN som använda ordet klimatskeptiker det fanns inte med i rapporten och varför rapportförfattarna skulle stå till svars för detta och inte journalisterna framgick aldrig.

I rapporten används ordet "osäkra" och det sägs att 70 % av kommunpolitikerna var osäkra tittar man på siffrorna så visar det sig att någonstans runt 60 % inte är helt säkra på att det pågår en klimatförändring, så hur fel är de då att använda ordet osäkra? Är det bara petitesser som vi är inne och petar på? Till viss del känns det så men det kan vara nog så viktigt det med. Om frågan istället hade ställts pågår det en klimatförändring och man bara kunnat svara ja eller nej så är jag övertygad om att svaren sett annorlunda ut, och det är trotts allt så att ettdera pågår det en klimatförändring eller så gör de det inte... det är ingen graderad skala. Bara de kan ha förvirrat de som svarade. Det var i alla fall inget som pekade på att en längre grad än det högsta svarsalternativet skulle klassa dem som osäkra i själva klimatfrågan, vilket tydligt framgår senare då 70 % svarar att Sverige kommer att påverkas i framtiden. Det man kan se i svaren är brist på kunskap och viss osäkerhet, inte ett ställningstagande mot information man tagit till sig.


Nu upprepar jag mig väldigt från förra bloggposten men osäkerheten hade kunnat undersökas genom andra mer relevanta frågor om vad de tror kan påverka dem i deras kommun till exempel vad gäller havsnivå och nederbörds mängd. Och här kommer min starkaste kritik, då hade man undvikit att få den debatt som gått i media där till och med vetenskapsradion väljer att fokusera på klimatskeptiker och i vilket fack man ska placera in kommunpolitiker. Istället för att man får en diskussion om att i kommuner med lägre kunskap i klimatfrågan görs inte de nödvändiga förberedelserna inför kommande klimatförändringar.


Alltså det jag främst tycker rapportförfattarna gjorde fel var vad de fokuserade på när man presenterade underlaget mot media och sättet man frågade på. Detta gjorde att de dom ville få fram drunknade i en inte alls bra diskussion om vem som kan vara klimatförnekare eller inte. Vilket i värsta fall bara förstärker tendensen hos folk att inta en negativ inställning till klimatfrågor.Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...