måndag, maj 21, 2012

KVA - anordnar udda symposium


[uppdatering: eftermötet nedan]

Kungliga vetenskapsakademien (KVA) anordnar ett offentligt symposium rörande klimatförändringarna med ett litet udda upplägg. Men först en titt på vad KVA ska arbeta med på detta område:

att föra vetenskapens talan i samhället och påverka forskningspolitiska prioriteringaratt sprida vetenskaplig och populärvetenskaplig information i olika former


För att göra detta har man två dagar bara för inbjudna med en lista på mycket meriterade forskare från klimatfältet som bland annat ska diskutera:


"What can climate variations during the past few thousand years tell us about the sensitivity of the climate system and about the relative importance of natural and anthropogenic contributions to the global warming during the past century?"

 Till dag tre är press och andra välkomna:

"Journalister och allmänhet välkomnas till denna öppna dag under symposiet då en grupp internationellt ledande klimatforskare kommer att presentera och diskutera hur forskningen kan ge svar på främst två stora frågor:
1. Vad kan långa klimatserier berätta om människans nuvarande påverkan på kolets kretslopp och dess inverkan på jordens temperatur?
2. IPCC och deras bedömning av klimatförändringarna: Är klimatvetenskapen tillräckligt robust för att kunna ge ett tillförlitligt underlag till samhälleliga beslut?"
Listade under deltagande forskare är här två mycket meriterade forskare på området,  Thomas Stocker och Scott Denning även Stephen Schwartz verkar vara ganska väl publicerad. Samt Ole Humlum som jag inte förstår varför han framställs som ledande klimatforskare. Han är förvisso bra meriterade men exakt hur dom är ledande inom klimatfältet har jag svårt att se jag har förvisso bara skummat hans publikationer men hittar inga tecken på det.

I vilket fall tycks KVA här inte ha lika meriterade forskare i området som föregående dagar. Dessutom har man lagt upp det efter vad jag kan se så att man har en forskare som representerar mainstream i klimatfrågan och en som ettdera inte alls håller med om vad klimatforskningen säger eller tror att klimatkänsligheten är lägre än vad den vetenskapliga litteraturen på området säger. Detta tycker jag är djupt olyckligt då journalisterna inte själva besitter kunskap att värdera vad som presenteras för dem. Och vist tycks det som att KVA fallit i den fälla som journalisterna själva ofta kan falla i, att presentera en falsk ballans å ena sidan och å andra sidan istället för att förmedla vad hur det vetenskapsläget på området ligger. Något som flitigt utnyttjades av tobaksbolagen då man försökte göra gällande att rökning inte var så farligt.

Nu har jag inte varit på tillställningen än men hoppas kunna ta mig dit så kanske är kritiken obefogad, det återstår att se. Men en titt på forskarna som jag antar ska representera KVA inger inte förtroende.

Vid en lite närmare granskning framstår Ole Humlum mest som en klimatförvirrare bland annat kan ni här läsa en debattartikel (på engelseka) han skrivit. Där i kan man bland annat läsa följande små godbitar:

The CO2-hypothesis as it is formulated right now does not even fulfills the requirements of science
The reason for its lack of scientific foundation is the lack of ability for the CO2-hypothesis to come with forecasts that can be checked now or within a couple of years' time.
Efter detta följer också en rad andra ogrundade påståenden som gås igenom här, där kan ni också läsa om hur man kan se fingeravtryck från koldioxid. Det vill säga att man kan se att förhöjningen av koldioxid i atmosfären ger de tecken man trott i vår omgivning (bland annat mindre värme som avgår till rymden, mer värme som sänds åter mot marken i den våglängd som koldioxid väntas ge, en avkylnande över atmosfär, höger uppvärmning av nätter än dagar, etc...)Stephen Schwartz å andra sidan känns mer gedigen men hans publikation om en låg klimatkänslighet har fått stark kritik och visats inte vara robust. Schwartz har också under titeln Why hasn't earth warmed as much as expected och där gett en felaktigt bild då dagens uppvärmning är förenlig med vad mainstreamforskningen antytt också vad en del tidigare modeller sagt. Den publicerade artikeln som diskuteras där har också fått hård kritik från flera håll. Och vad jag kan se så reder inte Schwartz ut den kritik han får (Schwartz visar att det finns flera möjliga orsaker till att uppvärmningen tills idag är det den är (vilket andra också visat) en är att klimatkänsligheten är lägre än vad många modeller använder en annan är att aerosoler kan förklara varför uppvärmningen ser ut som den gör, Knutti med fler har då sagt att ja men om vi använder oss av data vi känner till så ser modellerna ut att fungera och Shwartz har inte visat att denna skulle vara felaktig vad jag kan se.).

Så min fundering inför KVA:s symposium är ifall KVA kommer återge en falsk balans som man inte lyckas reda ut eftersom frågan är komplex och media kommer sedan ge en felaktig bild av hur läget ligger i klimatforskningen. Och ifall det är fokus på osäkerheter varför diskuterar man då inte ifall klimatkänsligheten kan vara högre än vi förväntar oss det finns trotts allt också de som tror detta. Nå väl jag hoppas kunna åka på evenemanget  och återkommer.

[Uppdatering: Det visade sig att Schwartz var en riktigt bra föredragare och diskutant. Han uttalade flera gånger stöd för IPCC processen och bidrog till en bra diskussion kring aerosolers effekt på klimatet. Humlum å andra sidan var svår att förstå och han kom inte direkt med någon konkret kritik som inte blev bemött och förklarad av andra deltagare. Rekommenderar den nyfikne att hålla utkik på KVA:s sida där dom förmodligen lägger ut en film från symposiet.]

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...