tisdag, maj 08, 2012

Hur är det ställt med klimatkunskapen i kommunerna? Granskning av FOI rapporten.

Den rapport som FOI gjort om klimatkunskapen i kommunerna vinklades väl hårt av en del media. Värst var kanske frasen:
 totalt 70 procent av de svarande tvivlar starkt på klimatförändringen – drygt 9 procent är klimatförnekare och hela 61 procent är tveksamma till om människan orsakat jordens uppvärmning.

Som dök upp i DN.

I övrig media rapporterades det som att 6 av 10 kommunpolitiker tvivlar eller hyser tvivel om att människan orsakat jordens uppvärmning. Kanske inte fullt så illa, själv tar jag en stund och reflekterar över att en sådan liten notis rör om så mycket i grytan. Detta skulle kunna vara en större nyhet om man granskade rapporten bättre, vilket jag gör nedan.

Låt oss först reda ut ifall 70 % tvivlar starkt på klimatförändringen. Som Lars skriver på Uppsalainitiativet:

Svaren var på en skala 1 till 5 där 1 är "instämmer inte alls" och 5 är "instämmer helt". För att klassificeras som "övertygad" måste man svara 5 på samtliga frågor.  "Förnekare" blev man om medelvärdet var under 3. Övriga blev "osäkra". Med andra ord: två 5:or och en 4:a räckte för att klassificeras som "osäker". "Övertygad" var alltså väldigt snävt definierad, och att då översätta "osäker" till "klimatskeptiker" känns tveksamt.  

Personligen är jag skeptisk till att använda ordet klimatskeptiker över huvud taget, de självutnämnda klimatskeptiker jag träffat är inte det minsta skeptiska. Jag finner därför användningen här lika god som andra som brukar förekomma. Och visst är det så att om man är insatt borde man svarat 5 på alla frågorna men dom känns lite luddiga och vem drar sig inte för att svara de yttersta alternativet i en enkät? Å andra sidan är det runt 30 % av politikerna som ligger under 4:a på frågan om människan påverkat klimatet i betydande omfattning och jag har faktiskt svårt att förstå de över 60 % som inte instämmer helt i det påståendet. De betyder ju faktiskt att dom är osäkra på om människan påverkar klimatet i betydande omfattning. Alltså inte så långt från de 70 % som rapporten beskriver som osäkra. Här kan man tycka att det var onödigt att ta fram något medelvärde bland flera frågor för att försöka beskriva kommunpolitikerna.

Men låt oss titta närmare på vad som mer står i rapporten, i inledningen säger man bland annat att:

De flesta författarna verkar i dag vara överens om att klimatförnekelse inte längre ges mycket utrymme i dagspress och i TV, men att förnekarna i stället får fram sitt budskap på andra sätt, till exempel via bloggar.
Detta stämmer inte helt och hållet då man tydligt kan se att personer som till exempel följer FOX-News inte har förstått klimatfrågan. Det finns också mer att diskutera i den frågan som också knyter ann till FOI:s egna fundering på hur man ska nå de som inte är övertygade om orsakerna till att de nu sker en klimatförändring.

I övrigt kan man konstatera att kommunpolitikerna i snitt tycker att klimatförändringarna är en mycket viktig fråga och 70 % av kommunernas politiker var helt säkra på att Sverige kommer att påverkas. Detta kan ställas i relation till att bara runt 50 % är säker på att det sker en klimatförändring, något som tyder på att man tror att det är något som kommer i framtiden men inte pågår nu. Vilket är illa men inte fullt lika illa som att inte tro att något kommer att hända i framtiden heller. Det kan också nämnas att ca 85% av den svenska befolkningen var helt säkra på att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringarna. Så vist är läget illa blad kommunpolitikerna men inte fullt lika illa som till exempel artikeln i DN gav sken av. Mest förvirrade av allt är kanske ändå att de tycker att klimatförändringarna är en så viktig fråga samtidigt som de inte vet om att det pågår klimatförändringar. Slutsatsen här är väll att om informationsspridningen fungerade bättre skulle klimatfrågan ses än allvarligare.

Att gradera frågor eller ej gradera det är frågan, vist hade det blivit tydligare om FOI istället frågat något i stil med tror du att det pågår en klimatförändring idag och tror du i så fall att människan orsakar merparten av denna klimatförändring de senaste 100 åren? Och bara tillåtit ja och nej som svar. Detta hade gjort det klarare hur stor del som är offside i frågan. Å andra sidan hade det inte fångat upp osäkerheten som så tydligt finns hos kommunpolitikerna i frågan. Genom att gradera och fråga som man har gjort har FOI tydligt visas att kommunpolitikerna inte har någon större kunskap i klimatfrågan. Detta leder förmodligen också till det allvarligaste som rapporten tar upp. Bara 17 % av kommunerna har i hög utsträckning arbetat med klimatanpassning i brist och riskanalyser i vatten och avloppssystem och riktlinjer för byggande. Kommunpolitikerna borde trotts allt veta att det pågår klimatförändringar. Om man inte är helt säker på detta så är det klart att ens agerande kommer speglas utav det. Som SMHI nyligen påpekade så ser vi redan förändrade nederbördsmönster i Sverige.En annan sak som är beklämmande och som kommer fram i rapporten är att kommunpolitiker och kommunchefer har så dålig förståelse för vad forskning är. Det är kanske inte helt oväntat då jag betvivlar att det finns speciellt många utbildningar i Sverige där studenterna får en bra inblick i vad forskning är och hur den fungerar. Detta är något jag inte minst själv stött på vid diskusjoner med journalister och politiker. 


Bara runt 20 % svarar att de instämmer helt i att klimatforskningsdebatten är mycket seriös och ingenting som pågår bara för att klimatforskarna ska få mer pengar! runt 50 % svarar 3 eller lägre på den 5-gradiga skalan! Lika illa är det när bara runt 20 % instämmer helt i att de ledande forskarna inom klimatforskningen är eniga om att det sker en klimatförändring! Inte ens klimatförnekarna brukar i någon större skala hävda att det inte sker en klimatförändring just nu.

Som nämnts innan undrar FOI hur man ska nå tvivlarna då dessa inte är särskilt intresserade av att få mer information. Medan jag tror att detta är komplext och återkommer i en längre post om det senare kan jag nämna att en del som bör komma till är förändrad medierapportering, jämför med ekonominyheter... något liknande borde finnas för miljöfrågor. Att skapa lite press på ledare att ha kunskap i frågorna och se till att de kommer djupare in i samhällsdebatten.


3 kommentarer:

brodeur sa...

Är det inte hemskt att de tycker fel, de köper inte mp+v propagandan.

Magnus Westerstrand sa...

Jag tror inte dom tycker fel...

Ekologen sa...

Om du är osäker, följ pengarna... Låter ju troligt att forskare, ekologer, privatpersoner och politiker från miljöpartiet och vänstern sprider "propaganda" om hotet mot miljön, och därmed mot människan själv, för att de tjänar nåt på det. (Nu var jag förresten ironisk, till den som inte fattade det...)

Låter mer troligt att propagandan kommer från de nej-sägare som bara vill fortsätta med "business-as-usual", utan hänsyn till forskning och fakta, förnuft, logik eller moral, för att de är just DE som tjänar pengar på att vi bara fortsätter överkonsumera och exploatera, eller som tjänar på det genom att de slipper göra något åt sin förödande och miljöförstörande livsstil.

Om du inte vet vem som talar sanning och vem som bara sprider propaganda; följ pengarna och fundera över vem som tjänar på det... Där har du svaret.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...