måndag, oktober 03, 2011

Kristdemokraterna behöver fler kandidater


När nu Mats Odell träder fram som motkandidat till Göran Hägglund och det blir öppen konkurrens om partiledarplatsen skulle det bästa vara om fler tydliga kandidater klev fram.

Odell tycks i nuläget mest poängtera att det är ledarstilen som han vill förändra, förutom de ligger han väll lite till höger om Hägglund i några frågor men det känns inte som vidsmila skillnad. Vad gäller ledarskapet så har Odell varit med mitt inne i den innersta kretsen länge så så väldigt stor skillnad kan jag inte se att det ska bli där. Det är min uppfattning av det jag sett att det är minst lika mycket partistyrelsen och partiet som har varit och är problemet för att man ska kunna föra fram en tydlig politik. Det har ständigt de senaste mandatperioderna tjafsats om till exempel HBT och abortfrågor, men det har inte varit Hägglunds fel, snarare har han inte kommit undan då detta ständigt tas upp underifrån i partiet. Nu har jag inte suttit vid mötena och andra har också kritiserats Hägglunds ledarstil, till exempel Germundsson, ibland rättvist ibland felaktigt är min bedömning. Men Germundsson har inte han heller vad jag kunnat se gett så tydlig bild av vad som måste förändras. Kanske kan en viss lutning åt höger synas också där men jag är osäker. Och att ha två kandidater som ställer upp för att förändra ledarstrukturen känns inte så givande.

Bättre vore det nu ifall det kom fram tydliga kandidater med olika politisk inriktning. Varför inte Marcus Birro för restriktivare abortpolitik och mer betoning på ”krist” delen av partiet. Kanske Acko Ankarberg eller någon annan Erik Slottner? (svårt att veta exakt var dessa står) som tydligt står för den mer socialliberala sidan i partiet, acceptera HBT-personer, värna den lilla människan och tänker på framtida generationers miljö. Med Odell lite till höger i ekonomin och Hägglund för den senast igenomklubbade politiken skulle det kunna vara ett tydligt avstamp för att markera vart åt partiet drar. Något man länge misslyckats med att klargöra.

Jag skrev i mitt inlägg ”kristdemokraterna för splittradeför framgång” om varför det är så viktigt att välja väg för partiet nu och sedan måste man försöka sluta leden. För det hattande som partiet pysslat med de senaste åren ackompanjerat av städiga vådaskott av missnöjda partimedlemmar kommer aldrig att hålla i längden.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...