tisdag, januari 11, 2011

Bromsade finanskrisen koldioxidutsläppen?


Fick för mig att titta på vad som hänt med koldioxidhalten på jorden under och efter finanskrisen, inget djupare bara en grund titt och några tankar.

Finanskrisen startade någon gång 2008 i slutet av september och dök snabbt. Ändå ökade den globala brutonationalprodukten (BNP för världen) 2008 även om den inte ökade lika mycket som tidigare år. Först 2009 Hade världen negativ tillväxt för att sedan återhämta sig igen 2010 om än inte till samma nivåer som just innan krisen.

En titt på koldioxidhalten i atmosfären visar inte samma mönster och bara för att ekonomin inte växer slutar vi inte släppa ut koldioxid. Man kan nog se att ökningen slutet av 2008-2009 inte är lika snabb dock. Men vill man spekulera så ser det å andra sidan ut som att slutet av 2010 bjuder på en återhämtning. (Den svarta linjen är månadsdata där säsongsvariationer utjämnats, den röda linjen är månads medel utan utjämning.)
Förutom hur mycket fossilt bränsle vi bränner så spelar också hur vi använder marken (avskogning etc.) och hur mycket koldioxid naturen fångar upp in. Den intresserade kan titta på dessa data på global carbon projects hemsida.

Man kan fråga sig hur IPCC:s scenarier står sig efter en ekonomisk kris, har man där högre koldioxidhalter än vad vi ser i mätningarna? Tre av IPCC:s scenarier kan ses här och jämför man med tidigare källa som hade 2009 på 386.3 (ppm) CO2 så var ett av scenarierna knappt under ett knappt över och det scenario med högst utsläpp ligger på 388.7 (ppm). Inga gigantiska skillnader och man ska inte göra någon stor sak av enskilda år, vi kan i alla fall se att IPCC:s scenarier än så länge inte är ute och cyklar.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...