lördag, juli 31, 2010

Med osäkerhet som vara - idag skriver jag på SvD brännpunkt

Några av källorna jag använt mig av till artikeln i SvD om olje/kolindustrins inblandning i spridandet av myter och fel i klimatfrågan.

Böcker:
Climate cover up:
http://www.desmogblog.com/climate-cover-up
Doubt is their product:
http://www.defendingscience.org/Doubt_is_Their_Product.cfm
Big Coal:
http://www.amazon.com/Big-Coal-Secret-Behind-Americas/dp/0618319409

Dokument:
Luntz memo:
http://www.ewg.org/files/LuntzResearch_environment.pdf
API document:
http://www.edf.org/documents/3860_GlobalClimateSciencePlanMemo.pdf
Greenpeace dokument:
http://www.greenpeace.org/raw/content/usa/press-center/reports4/koch-industries-secretly-fund.pdf
IEA:
http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=15065719
Representanthusets rapport:
http://www.lpl.arizona.edu/resources/globalwarming/documents/political-interference.pdf

Vetenskapliga artiklar:
Denialism: what is it ans how should scientists respond?
european journal of public health vol. 19 no.1, 2-4
Scientific Certainty Argumentation Methods (SCAMs): Science and the politics of Doubt
Sociological Inquiry, Vol. 78, No. 1, February 2008, 2-38

Hemsidor som dokumenterar kopplingen mellan industrin och tankesmedjor
http://www.greenpeace.org/usa/campaigns/global-warming-and-energy/exxon-secrets
http://tobaccodocuments.org/

Rapporter som granskat klimatforskare, ingen som hittat forskningsfusk eller dylikt.
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/science-technology/s-t-cru-inquiry/
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/07/michael-mann-exonerated-as-penn.html
http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/CRUstatements/SAP
http://www.cce-review.org/

För den som vill läsa mer om klimatfrågan rekommenderar jag Uppsalainitiativets klimatblogg.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...