måndag, november 08, 2010

Kristdemokraterna, förvaltarskapstanken och bensinskatten

Bengt Germundsson har nyligen fått nog av kristdemokraternas toppstyrning, han upplever det som att Göran Hägglund och en liten krets förändrar partiets politik utan att förankra detta. Till viss del kan jag tycka att partiledaren måste ha lite svängrum att fånga upp passande nyheter att göra utspel kring. Men det ska också sägas att även om jag inte varit aktiv den senaste tiden så har jag inte sett att Kristdemokraternas nya linje förankrats i partiet. Och Göran Hägglunds utspel i DN där han bland annat säger:

”Utan att föregripa partiets valanalys vill jag ändå säga att en sak är säker...”

För att sedan fortsätta med att förklara att storförlusten i årets val inte hade att göra med de frågor man valde att driva (verklighetens folk och gränspoliser) utan förmodligen då något annat, oklart vad. I framtiden ska man kunna räkna hem röster på just detta, oklart igen hur... att jag inte håller med den analys som gjorts hitintills är ingen hemlighet.

Nå i vilket fall så är det tydligt att Hägglund föregriper valanalysen, det är dumt att ge sken av något annat.

Jag håller dock inte med Germundsson om alla exempel han tar upp men det ska ju också sägas att jag inte suttit i någon partistyrelse och bara fått saker återberättade. Men låt mig ta upp exemplet om bensinskatten och kristdemokraternas miljöpolitik.

Förvaltarskapstanken:
”Grunden för förvaltarskapstanken är att världen inte enbart finns till för oss som lever idag utan måste förvaltas på bästa möjliga sätt så att de efterkommande får ta över en värld som är minst lika bra som den vi själva tog emot, men helst ännu bättre”

2006 behandlas en proposition från partistyrelsen som heter en sammanhållen landsbygdspolitik där ett av förslagen är att momsen på drivmedel ska sänkas från 25 till 12 procent. Dumt förslag men det gick i alla fall mig förbi att det lades fram, så det kan inte ha varit allt för tydligt gjort. Partistyrelsen väljer att göra det till en valfråga och all trovärdighet i miljöfrågan försvinner.

2007 en rikstingsmotion som yrkar på att kristdemokraterna ska ”ställa sig mot varje förslag på sänkning av bensinskatten” avslås med hänvisning till att partistyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla partiets miljöpolitik och se över de ekonomiska styrmedlen. Partistyrelsen bedömde att rikstinget dessförinnan inte skulle låsa fast sig vid en viss uppfattning när det gäller exempelvis bensinskatten.

2008 en av Sveriges absolut mest genomarbetade miljö/klimat avsnitt inom politikområdet läggs fram vid kristdemokraternas riksting. Mycket därifrån antas (se nedan) bland annat att koldioxidskatten på drivmedel successivt ska höjas med tillägget att skattehöjningar inte får motverka boende och företagande på landsbygden.

Germundsson menar att beslutet att sluta driva krav på sänkt skatt på bensin (ett förslag man ändå aldrig fått igenom) förankrades dåligt i partistyrelsen innan Hägglund skrev i DN. Det vet jag inget om men artikeln i DN följer enligt mig i alla fall det som sades på rikstinget 2007 och 2008.

Något som jag tycker är mycket värre är ledningens ignorans i klimat och miljöfrågan. Vid rikstinget beslutades bland annat följande:

  • partistyrelsens förslag att utreda individuella utsläppsrätter.
  • partistyrelsens förslag att nybyggda svenska hem skall vara klimatneutrala 2015.
  • partistyrelsens förslag att inkludera flyget i handelssystemet för utsläppsrätter och samtidigt ställa krav på effektiviseringar.
  • partistyrelsens förslag att införa individuella handelsbara fiskerättigheter.
  • partistyrelsens förslag att klassa bottentrålning i vissa känsliga områden som miljöfarlig verksamhet, som därmed skall kräva en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
  • partistyrelsens förslag att harmonisera kraven på miljörapportering för alla större företag och likställa den rapporteringen med den ekonomiska rapporteringen.

Inte ens då media trummade på om problemen med utfiskning kunde man höra partiledningen ta sig ut i frågan, pinsamt. Och om det är på den nivån det ska ligga kanske man skulle fundera på att plocka bort förvaltarskapstanken så man kan reformera partiet fullt ut.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...