lördag, februari 28, 2009

Konservativa konsumerar mest porr

Det är i alla fall en rimlig slutsats från en ny amerikansk undersökning. Det är en nationell studie som undersökte användandet av nätporr. I stort kan man säga att det inte var så jättestor skillnad mellan de olika amerikanska statera men de konservativa staterna (som röstar i högre grad på republikanerna) konsumerade mer porr.

När det handlar om amerikanska undersökningar kan frågorna bli ganska konstiga, men det kan vara värt att påpeka att de stater som i störst utsträckning höll med om följande formuleringar också köpte mest porr.

”AIDS kan vara guds straff för omoraliskt sexuellt beteende”

”Jag har en gammaldags syn på värden som rör familj och äktenskap”


De stater som stiftat lagar som förbjuder homosexuella äktenskap verkar också konsumera mer porr än de som inte gjorde detta.

********
Uppdatering: Nu har nyheten hittat till Sverige.

fredag, februari 27, 2009

Robert Nilsson

DN:s ledarsida nämner Rober Nilsson idag, jag skrev om hans felaktiga slutsatser tidigare men gjorde lite ytterligare research efter det och hittade något intressant. Först vill jag bara påpeka om att jag självklart håller med om att politiker bör försöka ta del av det forskarna kommer fram till och fatta välgrundade beslut.

I en av bloggarna som skrev om Roberts artikel såg jag att han tidigare varit involverad i en diskussion om passiv rökning och dess farlighet. Så såg jag att Mattias Svensson skrivit följande på NEO bloggen ”Robert Nilsson har med grund i sin forskning värderat de larmrapporter som cirkulerat /.../ Att sätta risker i sitt sammanhang är inte att förneka dem.” Så jag blev nyfiken och grävde lite.

Först låt oss gå igenom vilken taktik tobaksbolagen hade i frågan. Ett tipps kan ju vara att se filmen The Insider, jag vet inte hur riktig den är men den ter sig inte osannolik. Annars kan man ta och läsa det dokument där tobaksindustrin försökte sprida sin strategi. Där framgår det tydligt att tobaksindustrin ville skaffa sig ett nätverk av sympatiska forskare och sedan finansiera dessa. Man ville att dom skulle användas till att sprida osäkerhet om både gamla och nya forskningsresultat. Man ville försöka ge sken av att de som hävdade att passiv rökning var farligt drev en politisk agenda genom selektiv användning av forskning, man ville få ut detta genom tankesmedjor och politiska forum.

Hur kommer Robert Nilsson in i bilden då? Ja, bland annat så var (är?) han med i något som kallas European Science and Environment Forum (ESEF). ESEF utgav sig (1994) vara en oberoende grupp forskare som inte tog emot pengar utifrån utan levde på inkomsten från sina egna publikationer. ESEF har dock både sökt och fått pengar från tobaksbolag direkt eller indirekt.

Vad gjorde dom då? Jo, bland annat skrev ESEF en bok som hette, "What Risk?" Boken skulle sprida osäkerhet kring kopplingen mellan lungcancer och passiv rökning. Robert Nilsson har skrivit ett av kapitlen i boken, där försöker han sprida osäkerhet kring tidigare forskning.

Att genom ny forskning visa att tidigare inte stämmer är naturligtvis bra. Men att genom finansiering från tobak skriva ett kapitel i en bok som inte sedan går igenom vetenskaplig granskning försöka sprida osäkerhet kring forskningsläget är synnerligen olämpligt, inte minst när det rör ett så allvarligt ämne som cancer och rökning. Att då dessutom försöka sprida detta genom att påstå att de är gjort av oberoende forskare är än olämpligare.

Robert sa bland annat att risken att få lungcancer från passiv rökning är extremt liten eller till och med negligerbar.

Vad säger då dagens forskning om passiv rökning och cancer? Det finns mängder med undersökningar så den som är intresserad av detaljer kan läsa själv. Kort kan man säga att kopplingen finns och helt klart är värd att försöka undvika. Jag vill också passa på och citera ett stycke från en av rapporterna som rör tobaksindustrins inblandning i forskningen.

”Industry documents indicate that the tobacco industry has engaged in widespread activities, however, that have gone beyond the bounds of accepted scientific practice (Glantz 1996; Ong and Glantz 2000, 2001; Rampton and Stauber 2000; Yach and Bialous 2001; Hong and Bero 2002; Diethelm et al. 2004).

Through a variety of organized tactics, the industry has attempted to undermine the credibility of the scientific evidence on secondhand smoke. The industry has funded or carried out research that has been judged to be biased, supported scientists to generate letters to editors that criticized research publications, attempted to undermine the findings of key studies, assisted in establishing a scientific society with a journal, and attempted to sustain controversy even as the scientific community reached consensus (Garne et al. 2005).”


Kort sagt Robert hade fel och uppträdde väldigt olämpligt.

Det känns därför lite olustigt när Mattias Svensson skriver att Robert bara värderat de larmrapporter som cirkulerat, att han bara sätter in risker i sitt sammanhang. Dessutom återger han det utomordentligt dåliga argumentet att eftersom det finns risk att få cancer från annat så behöver vi inte reglera riskerna att få cancer från passiv rökning.

Åter till dagens artikel i DN där Robert nämns igen, nu tas det bland annat kvicksilver upp och frågan om reglering av kvicksilver bundet i glas. Men låt oss säga att Kvicksilvret är säkert i glas, vad tror dom då händer när det ska återvinnas? Kvicksilver är flyktigt och när glaset återskapas så skulle man få en risksituation för arbetarna. Detta har bland annat varit ett problem (är?) vid metallåtervinning då kvicksilverhalterna kan bil höga.

Men vill man krångla till det så kan man, bland annat så spelar det stor roll i vilken form kvicksilvret befinner sig i och det finns också stora naturliga ”utsläpp” av kvicksilver. Men som sagt bara för att man kan dö av något som finns i naturen betyder det inte att vi inte ska försöka minska risken att dö.

Jag håller dock med om att riskanalys och bedömningar ska vara väl gjorda och gärna förankrade i forskning och att det inte är den som skriker högst som ska få pengar. Men Robert Nilsson, diverse journalister och Matias Svensson tycks dock inte vara de som är lämpliga att dra upp riktlinjerna.

EU:s rapport ExternE nämns också i DN artikeln, jag har kollat lite snabbt i den men inte hittat något som stödjer det som står där, ”det är 30 gånger farligare för hälsan med biobränslen än med kärnkraft.”. Någon som hittar något som stödjer de? Figuren i rapporten gör det i alla fall inte.

(Det finns säkert dom av er som känner igen industritaktiken fån debatten om den globala uppvärmningen och människans påverkan. Ni som gör det kanske inte blir förvånade då jag nämner att ESEF också har försökt sprida myter om den globala uppvärmningen och att svenske Wibjörn Karlén i alla fall har varit med där.)

*********
Uppdatering: Värt att notera att debatten idag är totalt annorlunda.

onsdag, februari 25, 2009

Hur kan man få den äldre generationen att ta ansvar?

”Dilbert” har svaret:
Dilbert.com

Som säkert märkts så fipplar jag lite med layouten, det kan nog ta ett tag... inte högsta prio.

söndag, februari 22, 2009

Extremist! De nya modeordet?

Idag går Robert Nilsson till attack mot miljöextremism och slungar villt omkring sig. Något som naturligtvis måste få vara tillåtet men det brukar inte vara normalt att man släpper in den typen av jargong på DN-debatt. Nå jag kan förvisso hålla med om att långt ifrån alla beslut våra folkvalda tar baserar sig på gedigen forskning, det gäller inte bara miljöområdet utan alla beslut som genomsyrar vårat samhälle men vist fattas felaktiga beslut också på miljöområdet. Det är också så att det är omöjligt att hinna ta fram gedigen forskning för tillexempel alla nya kemikalier, därför kan det vara klokt att vara försiktig. Men vist, ibland kan de gå överstyr.

Det intressanta med inlägget på DN-debatt är att det blir svårt för mig att se hur mycket som är ett politiskt utspel och hur mycket som är ilska för att folkvalda inte lyssnat på Robert tidigare. Låt mig ta exemplet växthuseffekten som jag kan lite om och diskutera det Robert skriver.

”Till skillnad från bly i fiskesänken uppfyller växthuseffekten givetvis kriterierna när försiktighetsprincipen bör beaktas. Men i sin iver att visa handlingskraft har man överlag bortsett från EU:s krav att åtgärder mot ett dylikt hot skall ”vara föremål för granskning, mot bakgrund av ny vetenskaplig information”. Det är sedan länge känt att det inte finns något enkelt samband mellan de pågående klimatförändringarna och utsläpp av koldioxid. Det bör således erinras om att perioder av nedisning även förekom under tidigare geologiska epoker när koldioxidhalten var avsevärt mycket högre än i dag.”

Ok, här hävdar alltså Robert att växthuseffekten inte varit föremål för granskning, mot bakgrund för ny vetenskaplig information. Intressant, jag antar att Robert missat IPCC rapporten och vad alla världens vetenskapliga akademier som uttalat sig i frågan har sagt. Detta kan inte betraktas som annat än ett oseriöst påhopp på vetenskapssamhället av Robert. Vilket han säger att vi lyssnar för lite på. Sedan följer han upp med det högst vetenskapligt irrelevanta att vi haft is samtidigt som höga koldioxidhalter tidigare på jorden. Ska man föra den typen av argumentation bör man också påminna om att jorden inte alltid existerat. Nedan ser ni en bild av koldioxidförändringarna över de senaste 400 000 åren.
Vad har Robert mer att säga?
”Vidare är metan - där våtmarker och boskap står för över hälften av ett beräknat årligt utsläpp på 600 miljoner ton - en cirka 20 gånger effektivare växthusgas än koldioxid.”

Och? Får man närmast utbrista... det ter sig ju självklart att man måste kontrollera utsläppen av alla växthusgaser, något som också görs. Anledningen till att kolldioxid har hamnat i fokus är dess relativt höga halt och långa uppehållstid i atmosfären.

Vidare:
”Enligt erkända klimatforskare står sotpartiklarna globalt för närmare hälften av uppvärmningspotentialen från koldioxid, och till skillnad från åtgärder mot det senare skulle minskning av partikelnivån ge omedelbar effekt.”
Det skulle vara intressant att veta vilka erkända forskare detta skulle vara eller vart Robert läst den informationen. Nedan kan ni se en bild av hur olika växthusgaser och ”sotpartiklar” tros påverka växthuseffekten. Robert tycks än en gång missat vad forskningen på området säger.

(uppdatering: Effekten av Aerosoler och Sot är enkel att reda ut helt, den som är intresserad kan läsa mer här.)

Sedan till den politiska biten:
”Det framstår som groteskt att ett Sverige, som i jämförelse med länder som USA, Kina och Indien endast står för en bråkdel av alla koldioxidutsläpp, i ett anfall av populistisk hybris vill peka finger och ”visa vägen”. Att kärnkraftens betydelse getts en framträdande roll är givetvis ett plus ur flera perspektiv, men däremot inte satsningen på etanol, vars ökande produktion är en bidragande orsak till prisökningen på viktiga baslivsmedel som kan leda till ökad svält i fattiga länder. Sistnämnda förhållande är exempel på att försiktighetsprincipen är ett tveeggat svärd, där samma ”försiktighet” som gäller växthuseffekten givetvis även måste tillämpas avseende konsekvenserna av de åtgärder som regeringen Reinfeldt ämnar vidta för att förhindra densamma.”

Om man vill att Sverige ska vara ett föregångsland eller inte är naturligtvis inget annat än personligt tyckande. För mig känns det viktigt att Sverige visar världen att det går och vad vi kan när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Sen är det en mycket dålig logik att hävda att Sverige inte bör göra något för att vi är ett litet land. Det skulle innebära att varje stad i sig skulle kunna strunta i utsläppen eftersom just den staden inte står för mer än en bråkdel av de totala utsläppen. Ska man lyda den typen av inaktivism kommer det inte bli mycket gjort här i världen. Men jag kan inte annat än hålla med om att man måste kontrollera vilka effekter olika klimatåtgärder får. Jag var för flera år sedan ute och fördömde Socialdemokraternas okritiska satsande på Etanol, men denna fråga är inte heller helt enkel. Min gissning är att vi kommer få se någon typ av hybridbild i framtiden som går på El och något annat, om det är Metanol, Etanol eller DME eller något annat är för tidigt att säga. Etanol går att göra på olika sätt och behöver inte innebära problem i utvecklingsländerna.

Man kan bara hoppas att Robert är bättre påläst på de andra punkterna. Tyvärr har han tappat mitt förtroende genom en så raljant artikel på DN-debatt.

Vidare rekommenderar jag Uppsalainitiativet för de som vill veta mer om växthuseffekten och klimatförändringar. Där kommer en "djupare analys" av sotfrågan.

Dennis har också relevanta tankar.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...