fredag, februari 27, 2009

Robert Nilsson

DN:s ledarsida nämner Rober Nilsson idag, jag skrev om hans felaktiga slutsatser tidigare men gjorde lite ytterligare research efter det och hittade något intressant. Först vill jag bara påpeka om att jag självklart håller med om att politiker bör försöka ta del av det forskarna kommer fram till och fatta välgrundade beslut.

I en av bloggarna som skrev om Roberts artikel såg jag att han tidigare varit involverad i en diskussion om passiv rökning och dess farlighet. Så såg jag att Mattias Svensson skrivit följande på NEO bloggen ”Robert Nilsson har med grund i sin forskning värderat de larmrapporter som cirkulerat /.../ Att sätta risker i sitt sammanhang är inte att förneka dem.” Så jag blev nyfiken och grävde lite.

Först låt oss gå igenom vilken taktik tobaksbolagen hade i frågan. Ett tipps kan ju vara att se filmen The Insider, jag vet inte hur riktig den är men den ter sig inte osannolik. Annars kan man ta och läsa det dokument där tobaksindustrin försökte sprida sin strategi. Där framgår det tydligt att tobaksindustrin ville skaffa sig ett nätverk av sympatiska forskare och sedan finansiera dessa. Man ville att dom skulle användas till att sprida osäkerhet om både gamla och nya forskningsresultat. Man ville försöka ge sken av att de som hävdade att passiv rökning var farligt drev en politisk agenda genom selektiv användning av forskning, man ville få ut detta genom tankesmedjor och politiska forum.

Hur kommer Robert Nilsson in i bilden då? Ja, bland annat så var (är?) han med i något som kallas European Science and Environment Forum (ESEF). ESEF utgav sig (1994) vara en oberoende grupp forskare som inte tog emot pengar utifrån utan levde på inkomsten från sina egna publikationer. ESEF har dock både sökt och fått pengar från tobaksbolag direkt eller indirekt.

Vad gjorde dom då? Jo, bland annat skrev ESEF en bok som hette, "What Risk?" Boken skulle sprida osäkerhet kring kopplingen mellan lungcancer och passiv rökning. Robert Nilsson har skrivit ett av kapitlen i boken, där försöker han sprida osäkerhet kring tidigare forskning.

Att genom ny forskning visa att tidigare inte stämmer är naturligtvis bra. Men att genom finansiering från tobak skriva ett kapitel i en bok som inte sedan går igenom vetenskaplig granskning försöka sprida osäkerhet kring forskningsläget är synnerligen olämpligt, inte minst när det rör ett så allvarligt ämne som cancer och rökning. Att då dessutom försöka sprida detta genom att påstå att de är gjort av oberoende forskare är än olämpligare.

Robert sa bland annat att risken att få lungcancer från passiv rökning är extremt liten eller till och med negligerbar.

Vad säger då dagens forskning om passiv rökning och cancer? Det finns mängder med undersökningar så den som är intresserad av detaljer kan läsa själv. Kort kan man säga att kopplingen finns och helt klart är värd att försöka undvika. Jag vill också passa på och citera ett stycke från en av rapporterna som rör tobaksindustrins inblandning i forskningen.

”Industry documents indicate that the tobacco industry has engaged in widespread activities, however, that have gone beyond the bounds of accepted scientific practice (Glantz 1996; Ong and Glantz 2000, 2001; Rampton and Stauber 2000; Yach and Bialous 2001; Hong and Bero 2002; Diethelm et al. 2004).

Through a variety of organized tactics, the industry has attempted to undermine the credibility of the scientific evidence on secondhand smoke. The industry has funded or carried out research that has been judged to be biased, supported scientists to generate letters to editors that criticized research publications, attempted to undermine the findings of key studies, assisted in establishing a scientific society with a journal, and attempted to sustain controversy even as the scientific community reached consensus (Garne et al. 2005).”


Kort sagt Robert hade fel och uppträdde väldigt olämpligt.

Det känns därför lite olustigt när Mattias Svensson skriver att Robert bara värderat de larmrapporter som cirkulerat, att han bara sätter in risker i sitt sammanhang. Dessutom återger han det utomordentligt dåliga argumentet att eftersom det finns risk att få cancer från annat så behöver vi inte reglera riskerna att få cancer från passiv rökning.

Åter till dagens artikel i DN där Robert nämns igen, nu tas det bland annat kvicksilver upp och frågan om reglering av kvicksilver bundet i glas. Men låt oss säga att Kvicksilvret är säkert i glas, vad tror dom då händer när det ska återvinnas? Kvicksilver är flyktigt och när glaset återskapas så skulle man få en risksituation för arbetarna. Detta har bland annat varit ett problem (är?) vid metallåtervinning då kvicksilverhalterna kan bil höga.

Men vill man krångla till det så kan man, bland annat så spelar det stor roll i vilken form kvicksilvret befinner sig i och det finns också stora naturliga ”utsläpp” av kvicksilver. Men som sagt bara för att man kan dö av något som finns i naturen betyder det inte att vi inte ska försöka minska risken att dö.

Jag håller dock med om att riskanalys och bedömningar ska vara väl gjorda och gärna förankrade i forskning och att det inte är den som skriker högst som ska få pengar. Men Robert Nilsson, diverse journalister och Matias Svensson tycks dock inte vara de som är lämpliga att dra upp riktlinjerna.

EU:s rapport ExternE nämns också i DN artikeln, jag har kollat lite snabbt i den men inte hittat något som stödjer det som står där, ”det är 30 gånger farligare för hälsan med biobränslen än med kärnkraft.”. Någon som hittar något som stödjer de? Figuren i rapporten gör det i alla fall inte.

(Det finns säkert dom av er som känner igen industritaktiken fån debatten om den globala uppvärmningen och människans påverkan. Ni som gör det kanske inte blir förvånade då jag nämner att ESEF också har försökt sprida myter om den globala uppvärmningen och att svenske Wibjörn Karlén i alla fall har varit med där.)

*********
Uppdatering: Värt att notera att debatten idag är totalt annorlunda.

15 kommentarer:

Ingrid sa...

Bra skrivet. Det är intressant hur sådana här personer så lätt får supporters. Direkt tycker alla de hjältar som säger sanningen i stället för att kritiskt granska det som sägs. Speciellt konstigt blir det när dessa påhejare kallar sig "skeptiker" - men egentligen sväljer de ganska mycket utan skepsis. Så länge det på något sätt är AGW-kritiskt.

Michael Karnerfors sa...

Här är en rapport som baserar sig på ExternE's siffror som visar på hälsoeffekterna. Och jo, biobränslen är en skurk i sammanhanget. Bara för att det heter "bio" blir det inte ofarligt. Förbränning överhuvudtaget är ett hälsofarligt sätt att göra sig energi på.

Magnus Westerstrand sa...

Ska kolla rapporten senare, ser att den inte är vetenskapligt publicerad... men det betyder ju inte att den är fel. ExternEs egen figur visar i alla fall att man inte i förväg kan säga att Bioenergi är farligare än kärnkraft... (lika lite som tvärt om). Jag har inte sagt att Biobränslen inte kan vara farliga, vart har du fått de ifrån?

Så mycket handlar om vad man använder sig av för beräkningssätt.

Michael Karnerfors sa...

Det var mest en allmän kommentar, inte specifikt riktad mot dig. Ville bara påminna om att förbränning är hälsofarligt, oavsett vad bränslet är. Tja... möjligen väteförbränning då... och du lyckas förbränna det i rent syre.

Kolla upp detta: Asian brown cloud

Med tanke på att minst 2 miljoner människro dör årligen av luftföroreningar så känns eventuell global uppvärmning som rätt irrelevant i sammanhanget.

Magnus Westerstrand sa...

Extremt billig retorik, eftersom folk dör i cancer och hjärtproblem så ska vi inte bry oss om vattenbrist och matbrist... osv.

Tänk om vi kunde slå flera flugor i samma smäll om många av problemen hänger ihop.

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/

Rapporten verkar äldre än ExternEs sammanställning (dessutom gjord av?), jag hittar inte stöd för DNs siffror.

En vanlig $vensson sa...

Hej Magnus,

Alltid intressant att bli kritiserad och genomlyst. Men jag vill ändå hävda att det jag skriver är korrekt.

Jag tror inte att det finns någon större kontrovers kring storleken på konstaterade risker, utan vilka slutsatser man drar av dem. Ta din länkade cancerstudie för passiv rökning. Bröstcancer, inga konstaterade samband. Barncancer, inga konstaterade samband. Cancerformer i allmänhet, osannolikt. Lungcancer, en överrisk från långvarig samvaro med rökare på 12-19 procent. Det är en väldigt liten överrisk. Sambandet mellan lungcancer och rökning är ju i magnituden 1000 procent och därutöver. I det jag citerade från Nilsson jämför han relevansen för den typen av små överrisker för hur man bör leva sitt liv, som man mycket väl kan komma fram till är noll och intet utan att ifrågasätta data i studien. Det är precis vad man gör när tidningsankorna om grillat kött, oralsex etc "ger cancer".

Så långt sakdebatten. Sedan måste man vara vaksam på intressen etc. Men detta får inte ersätta sakdebatten. Det finns överdrifter på alla håll. Antirökaktivister med akademiska titlar har, inte minst rörande passiv rökning, presterat många övertramp. Häromåret hävdades rökförbudet i Skottland ha lett till radikalt minskad hjärtdödlighet. Visar sig sedan att totalsiffran var överdriven, och dessutom helt i linje med en långsiktig minskning sedan länge. Siffran blev utvald bland Times "junk stats of the year" här om året. Detta betyder inte att alla som driver kampanjer för rökförbud är ohederliga, utan bara att det kan vara värt att ta extremuppgifter med en nypa salt på alla håll.

Och med tanke på att man själv har en fallenhet att anamma statistik som talar för ens egna teser så är det viktigt att bli ifrågasatt och få tänka ett varv till. Tack för det.

Magnus Westerstrand sa...

Tack för ditt svar, tidsbristen gör det ju också ofta svårt att djupblogga. Vilken rapport tog du? Detta är från den senaste.

1. Secondhand smoke causes premature death and
disease in children and in adults who do not
smoke.
2. Children exposed to secondhand smoke are at an
increased risk for sudden infant death syndrome
(SIDS), acute respiratory infections, ear problems
and more severe asthma. Smoking by parents
causes respiratory symptoms and slows lung
growth in their children.
3. Exposure of adults to secondhand smoke has
immediate adverse effects on the cardiovascular
system and causes coronary heart disease and
lung cancer.
4. The scientific evidence indicates that there is no
risk-free level of exposure to secondhand smoke.

Ja, i ditt citat var det så han sa men det är inte det enda han har sagt.

Det finns säkert överdrifter åt alla håll, Robert är ett exempel.

En vanlig $vensson sa...

Sammanfattningen av den här:
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans
Volume 83 (2004)
Tobacco Smoke and Involuntary Smoking

"Involuntary smoking" är f ö en tvivelaktig formulering. Lever man ihop med en rökare är ju det ett frivilligt val. Sak samma om man väljer att besöka eller ta jobb i en lokal där rökning är tillåtet.

Jag tvivlar inte på att man kan hitta samband, en annan sak är ju om sambanden är starka nog att vara relevanta.

En vanlig $vensson sa...

"4. The scientific evidence indicates that there is no
risk-free level of exposure to secondhand smoke."

Med förlov sagt så låter detta som en gravt overstatement. De små risksamband man hittat har trots allt varit vid långvarig samlevnad i hemmet eller vid rökning på arbetsplats.

Michael Karnerfors sa...

Jag har aldrig sagt att några prolem skall ignoreras. Men eftersom alla kraftkällor är potentiellt eller reellt dödliga så blir kommer vi till slut att inte ha någon kraftproduktion alls. Då får man välja: kärnkraft mot biokraft mot vattenkraft mot allting annat. Pest, kolera, eller en mildare influensa.

Anonym sa...

Ett tips kan vara att kolla in data på sida 15 i din egen länk http://www.externe.info/externpr.pdf , lär dig att kolla upp saker innan du påstår att de är felaktiga. Om du läser i kolumnerna (External Cost Figures....) är att de uppskattar *kostnaderna*(global uppvärmning, sjukdomar m.m.) för kolkraft till att vara upp till 30 gånger större än de för kärnkraft. Sen har han i debatt artikeln kallat detta för *farligare*. Möjligtvis kan användandet av ordet *farligare* diskuteras hurvida det är lämpligt eller ej, men det är inte fel.

Anonym sa...

Tror nog faktiskt att artikeln felaktigt skrev *Biobränslen* när det borde varit *Kolkraft*.

Mark sa...

Ledaren om riskanalys i DN 25/2-2009 är ett konkret exempel på hur brist på fakta och kunskap i miljödebatten kan leda till felaktiga slutsatser. Precis som barnet tycker att "röda bilar kör fortast" verkar skribenten anse att "gröna bilar är smutsigast". Några exempel på faktafel. DN hänvisar till Robert Nilssons artikel om "vårt förhållande till kvicksilver". Nilsson pratar om förbudet mot bly i kristallglas, ett helt annat ämne. Dessutom har försök visat att bly och andra metaller, tvärtemot vad Nilsson hävdar, lätt lakas ut från glas. Det är därför som alla de glashögar som finns kring våra gamla glasbruk nu är i behov av sanering.
  Vidare nämner artikeln att strålningen från danska kolhögar är 100 gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen utanför Barsebäck. Detta är nog sant, men den naturliga bakgrundstrålningen är den strålning som kommer från rymden, berggrunden och från vår egen kropp som faktiskt innehåller naturligt radioaktivt kalium. Den har alltså inget som helst att göra med kärnkraftverk.
   Slutligen hänvisas till den mycket långa ExternE rapporten där det ur alla de resultat som finns dras fram att biobränslen är 30 gånger farligare för hälsan än kärnkraften. Detta är verkligen att vrida på sifforna. Rapporten visar mycket riktigt att hälsoeffekterna per TWh är mycket små för kärnkraften. Den visar också att biobränslen kan, om de används med dålig teknik, ge hälsoeffekter. Variationen mellan olika anläggningar och olika länder i Europa är därför mycket stor, flera tiotals gånger. Med bra teknik är däremot hälsoeffekterna från biobränslen små, vilket också framgår om man tittar på sifforna från Sverige. I rapporten betonas också problemen med att jämföra olika energikällor och man är mycket försiktig med att sammanställa resultat. Siffran 30 gånger kommer från andras uttolkningar av ExternE-rapporten.
    Det är på detta sätt som "miljömyter" skapas, en journalist som med tvivelaktiga jämförelser slår fast att den "gröna bilen" är "30 gånger skadligare". Även i detta fall så gäller det att inte lyssna på larmet - utan kolla fakta. 

Magnus Westerstrand sa...

Först, får ursäkta hinner inte med allt jag borde... åter kommer då mer tid fins.

Vill man diskutera kärnkraft kan jag rekomendera denna tråden.

http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=7986

Magnus Westerstrand sa...

Bara kort, Svensson;

Men vi måste ju jobba i Sverige det är ju inte så att jag kan välja bort jobb när det finns rökare där. Dessutom betalar vi massa massa skatt och varför ska jag stå för kostnaderna för de som röker? (nog med att jag får stå för kostnaderna för de som inte motionerar.)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...