tisdag, november 04, 2008

Tack DN!

Visst håller jag med Göran Hägglund, DN och Humanisterna om att civiläktenskap är rätt väg. Jag vill också passa på att påpeka att det var något jag (med mitt namn felstavat) och Erika puffade för via tidningen Kristdemokraten under Kristdemokraternas senaste kommun och landstingsdagar för nästan ett år sedan... Det är dags att skilja på kyrka och stat.

********
Uppdatering:
Göran Hägglund i SvD, vist skulle jag ha skrivit det annorlunda men jag håller med i grundprincipen... varför vill övriga partier inte disktera att skilja på kyrka och stat i frågan?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) och Morgan Johansson är eniga tillsammans med debattörerna från några samfund om att vi ska införa en civilrättslig registrering. Det är en hedervärd åsikt.

Däremot är de, som de själva säger i debattartikeln, inte ense om hur exakt den civilrättsliga registreringen ska vara i detalj. Sturmark och Johansson är för en könsneutral äktenskapslag alltså att både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap och att bara den typen av äktenskap ska vara juridiskt giltigt som i t.ex. Nederländerna och Belgien.

Så här skriver Humanisterna i sitt remissvar till äktenskapsutredningen.

http://www.humanisterna.se/index.php?option=com_content&view=article&id=330:remissvar-i-enskapsutredningen&catid=35:pressmeddelanden&Itemid=77

"Humanisterna anser att den äktenskapsliknande ordning med partnerskap som infördes för homosexuella par är diskriminerande. Om man på samma sätt hade haft en speciell vigselordning för funktionshindrade, särskilt intelligenta eller par som inte kan eller inte vill få barn, skulle det bli tydligt i sin osmaklighet. Själva inrättandet av specialregler för vissa grupper är ovärdigt ett civiliserat samhälle. Mot den bakgrunden beslöt till exempel Högsta Domstol i Sydafrika att undanröjde hindren för homosexuella att ingå äktenskap 2004."

Göran Högglund vill tvärtom avskaffa ordet äktenskap i lagen. Det om något borde en förening som Bevara äktenskapet protestera emot istället för att kritisera att fler par får möjlighet att ingå äktenskap med en könsneutral äktenskapslag.

Med den “kompromissen” från Göran Hägglund och kd skulle Sverige bli det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap utan istället “giftermål”. Vad vinner man på det? Ska par då säga att de ska “ingå giftermål”? Eller något annat?

Det ursprungliga förslaget från äktenskapsutredningen hade inte påverkat heteropar något som helst, att införa en könsneutral äktenskapslag där samfunden viger vilka par de vill men där både samkönade och olikkönade par har rätt att ingå borgerliga äktenskap.

Med det här nya förslaget (möjliga “kompromissen”) så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Istället får de nöja sig med “giftermål” eller något annat.

Vilken signal skulle det ge att Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien m.fl. länder kan säga ja till en könsneutral äktenskapslag medan Sverige är så konservativt att man inte måste ändra ordet till giftermål.

Den här bisarra historien har en orsak, att kristdemokraterna inte kan acceptera det 71 % av svenska folket (enligt en Sifomätning från januari i år) är för och som i princip ALLA remissinstanser är för förutom vissa religiösa samfund, en könsneutral äktenskapslag. Och som sagt ingen tvingar samfunden att viga några par med äktenskapsutredningens förslag.

Reinfeldt och övriga i m, fp och c måste säga nej till sådana här ärligt talat fåniga “kompromissförslag”.

Göran Hägglunds förslag om något är att avskaffa äktenskapet.

Bengt
Liberal

Magnus sa...

Man borde i alla fall kunna komma överens om grunderna. I vilket fall tycker jag faktiskt att Civilrätt oavsett om det kallas äktenskap för alla eller något annat för ALLA! beroende på vart man gifter sig är bättre just för att det gör en tydlig skillnad mellan stat och kyrka... det är i alla fall min nuvarande åsikt... och då har jag ändå bråkat högt och länge om frågan inom partiet.

Jag förstår inte varför de andra allianspartierna inte vill skilja kyrkan från staten.

Anonym sa...

Hej igen!

Debatten handlar iofs inte främst om statens relation till kyrkan utan till de religiösa samfunden generellt. Men inte heller kd har på någon stämma sagt ja till civiläktenskap utan bara nu något desperat i sista stunden tyckt så för att försöka hindra samkönade par att kunna ingå borgerliga äktenskap. Givetvis säger m, fp och c nej till det.

Bengt

Magnus sa...

Vad har jag missat? nog säger väll kd att man vill skilja på stat och kyrka i denna fråga och att endast staten ska kunna ge ut det i lag gällande pappren?

Anonym sa...

Magnus
¨
Det är en helt ny åsikt från kd i höst. Partiet har aldrig på någon stämma sagt ja till reformen att bara borgerliga vigslar ska ha juridisk effekt.

Bengt

Magnus sa...

Nej det är sant, å andra sidan kan jag inte minnas att vi har haft upp frågan på någon stämma de senaste åren...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...