fredag, oktober 17, 2008

Stockholmsinitiativet del III

Se där, jag hade missat att Stockholmsinitiativet fått in en insändare hos SvD. Det väcker naturligtvis frågan om vilken kvalité SvD försöker hålla på sin debattsida.

Men låt oss börja med dagens magplask av Hans Jelbring som höjer en gammal ”klimat” konferens till skyarna en konferens som jag redare tidigare skrivit om, en konferens där klimatexperter lyste med sin frånvaro på grund av de skumma deltagarna.

Vad mer har Jelbring att komma med då, hans fotnot tipsar om en artikel i elbranschen av alla tidningar. Tyvärr kommer det där inte fram något nytt annat än massa beskyllningar om att forskningen är styrd av forskare som inte vet vad som sysslar med och förslaget att forskningsansvaret ska tas ifrån universiteten och läggas ut på entreprenad, inte olikt vad man kan höra från förespråkare av till exempel intelligent design. Om Jelbring hade någon vetenskaplig kritik att komma med så skulle det naturligt vis gå att publicera i någon av den uppsjö med vetenskapliga journaler som finns på området, men det klarar han tydligen inte. Istället lyfter han fram 30 år gammal forskning som naturligtvis gåts vidare med sedan dess. Utan att vara specifik så klagar Jelbring på att forskarna ignorerar molnbildningen vilket naturligtvis inte är sant.

Jelbring hinner också med ett frontalangrepp på Erland Källén där han hävdar att dennes forskning inte tar hänsyn till fysikens grundlagar, känd strålningsfysik, korrelationer med solfläckar, etc... Varför publicerar SvD ett så personligt påhopp på en forskare nog borde SvD kunna lista ut att om den nu pågående forskningen bröt mot fysikens grundlagar så skulle detta så klart vara publicerat i vetenskapliga tidskrifter och forskarna dragna i skam. För den som är lite mer nyfiken på korrelationen mellan solfläckar och klimatet kan jag rekommendera bilden nedan. Al Gore får sig också en släng, Gore är ingen klimatforskare och jag har inte koll på allt vad han säger. Men en genomgång av hans film av forskare kan bland annat hittas här.


Stockholmsinitiativet å andra sidan är betydligt bättre retoriskt än Jelbring här kommer mest med antydningar som inte allt för enkelt ska gå att avfärda. Man nämner att Aqua satelliten skulle indikera att koldioxidutsläppen har en minimal klimatpåverkan, jag kan inte hitta någon vetenskaplig artikel som visar detta. Detta handlar också om molnbildning och vilken effekt molnbildningen i ett varmare klimat skulle ha på temperaturen, men så vitt jag har sett finns det inget revolutionerande att hämta här. För den intresserade av satellitmätningar rekommenderar jag denna vetenskapliga publikation som också diskuterar dessa i relation till modeller.

Sedan ett sedvanligt påhopp på Al Gore igen, ganska talande... då man inte kan hitta fel i forskningen får man hoppa på politiker. Stoat har en genomgång av Al Gores film och lite mer information kring den, jag har hur som inget minne av att Gore skulle hävda att temperaturen varit konstant i 8000år i filmen. Sedan påstås det att inlandsisar inte bidrar till höjningen av havsytan, lite lustigt med tanke på hur många vetenskapliga publikationer det finns som visar motsatsen. Dessutom så ser de senaste beräkningarna ut värre (mer höjning) än vad IPCC vågade skriva.

Sedan avslutar Stockholmsinitiativet med grodan att en stark ekonomi är bra för både Sverige och miljön... så låt oss strunta i miljön!

Med tanke på de senaste problemen in den globala ekonomin kan det vara värt att ta till sig Emanuel Dermans tankar.

"Climate models are very complex but you more or less understand the basic physics or chemistry," said [Emanuel Derman, a physicist turned financial engineer, who teaches at Columbia University]. "[Finance papers] look like physics but a lot of the similarity is syntactic more than semantic."

For example, stock options are priced with the Black-Scholes model, which says that stock price movement can be seen to move like the random movements of particles suspended in a liquid, i.e. Brownian motion. But stock price models differ from particle models because they describe the aggregate actions of people.
"When you put out a weather forecast, the weather doesn't read your forecast and get affected by it," Derman said.

In other words, Derman argues, in a soon-to-be released essay, the primary difference between physical and financial models is that the accuracy of financial models could be fundamentally unknowable. No test can really validate how they works.
"The gap between a successful financial model and the correct value is nearly indefinable," he writes.

Functionally, the ability to generate returns determines how useful a financial model is.
"What then is the test of the [Black-Scholes] model?" asked Jeremy Bernstein in a prescient 2004 Commentary article. "Presumably, it is that if one uses it as a guide to buy these options and, as a result, goes broke, one will be inclined to re-examine the assumptions. Presumably."

Läs också de riktiga klimatforskarnas svar på attackerna samt Stockholmsinitiativet del I och II.

(ursäkta kvalitén detta var skrivet i en hast.)

*********************************
Uppdatering: Biology and politics, Svensson, Emretsson och Lindenforss skriver också om frågan.


****************************

Uppdatering 2:
Stockholmsinitiativet fortsätter att förvirra... med hjälp av SvD... svagt SvD... Svagt...


9 kommentarer:

Adolf Goreing sa...

Aqua-satelliten: att du inte hittat något än beror sannolikt på att Spencers artikel inte är publicerad ännu. Han nämner dock att atmosfärens luftfuktighet inte har ökat utan tvärtom minskat. Det ger slutsatsen att feedback-faktorn (vad gäller klimatsensitiviteten) är lika med eller mindre än 1. Det betyder i sin tur att en fördubbling av CO2 inte ger den effekt som IPCC:s scenarior beskriver.

Inlandsisarna. Poängen är att avsmältningshastigheten INTE har ökat och att andra faktorer än temperatur spelar större roll för avsmältningen. Den artikel du hänvisar till falsifierar på intet sätt IPCC:s slutsatser. Tvärtom, författarna beskriver extrema fall även om de är "möjliga". (enligt modeller alltså). Inget nytt.

Angående konstant temperatur i flera tusen år. Du är väl inte anhängare av hockey-klubban månne? Skippar man träd-proxy och använder andra proxies, framträder både lilla istiden och den medeltida värmeperioden tydligt. Dessutom med bättre global täckning, både tidsmässigt och i absolutvärden, än med dagens globala uppvärmning. Man kan inte förneka detta hur länge som helst. Man kan undra vilka som är "klimatförnekare" egentligen?

Så här kan vi hålla på: om man granskar detaljerna i bevisningen för AGW så håller det inte. Åtminstone är det ett stort utrymme kvar för andra tolkningar av alla brusiga data.
Det handlar faktiskt att ändra världen som vi känner den. Då krävs starka bevis. Det finns inte. Jag har läst alla IPCC-rapporter sedan 90-talet + apokryferna (de artiklar som inte stödjer "konsensus").
Hade det varit en rättegång hade man varit tvungen att fria människan: bevisen håller inte.

Magnus sa...

Som sagt, du har inte några publikationer att stödja dig på...

Varför anonym?

Adolf Goreing sa...

Läs detta om Spencers artikel som nu är publicerad:

http://climateresearchnews.com/2008/11/new-paper-demonstrates-positive-feedback-bias-in-climate-models/

Katastrofhypotesen: game over?

Adolf Goreing sa...

Här är Loehle et als. artikel som visar både lilla istiden och en global värmeperiod under medeltiden. Tar man bort träd-proxy-data som erkänt har stora problem, framträder alltså dessa perioder tydligt. Det är klart att Mann et al. inte vill det.

http://www.ncasi.org/publications/Detail.aspx?id=3025

Jag upprepar: för varje påstående från AGW-lägret kan man hitta peer-review artiklar som säger motsatsen. Borde man åtminstone inte bli lite ödmjuk då? Kanske de tvärsäkra slutsatserna i IPCC:s policydokument har något med politik att göra? Jag tror det.

Magnus sa...

Skitsnack jag klistrar in abstractet av den första var menar du att artikeln punkterar någon teori?

Feedbacks are widely considered to be the largest source of uncertainty in determining the sensitivity of the climate system to increasing anthropogenic greenhouse gas concentrations, yet the ability to diagnose them from observations has remained controversial. Here a simple model is used to demonstrate that any nonfeedback source of top-of-atmosphere radiative flux variations can cause temperature variability, which then results in a positive bias in diagnosed feedbacks. This effect is demonstrated with daily random flux variations, as might be caused by stochastic fluctuations in low cloud cover. The daily noise in radiative flux then causes interannual and decadal temperature variations in the model’s 50-m-deep swamp ocean. The amount of bias in the feedbacks diagnosed from time-averaged model output depends upon the size of the nonfeedback flux variability relative to the surface temperature variability, as well as the sign and magnitude of the specified (true) feedback. For model runs producing monthly shortwave flux anomaly and temperature anomaly statistics similar to those measured by satellites, the diagnosed feedbacks have positive biases generally in the range of −0.3 to −0.8 W m−2 K−1. These results suggest that current observational diagnoses of cloud feedback—and possibly other feedbacks—could be significantly biased in the positive direction.

Magnus sa...

Din andra artikel är ju publicerad i en tidsskrift som inte är listad i till exempel ISI för att den inte håller kvalité...

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Energy_and_Environment

Varför fick den inte vara med i någon bra vetenskapliga journal?

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/12/past-reconstructions/#more-506

Adolf Goreing sa...

"the diagnosed feedbacks have positive biases generally in the range of −0.3 to −0.8 W m−2 K−1. These results suggest that current observational diagnoses of cloud feedback—and possibly other feedbacks—could be significantly biased in the positive direction."

Alltså den centrala faktorn i AGW-hypotesen: den, positiva, förstärkande, faktorn som bl.a gör att CO2-ökningens effekt "förstärks" via vattenånga är enligt Spencers artikel fel. Hans "positiva" faktorer är negativa och indikerar att de gängse modellerna (bl.a i den faktor som finns "verifierad" i din artikel) är felaktig, dvs. har fel tecken och är för stor ("positive biased"). Allt beror på att man i de vedertagna modellerna ser vattenånga eller moln som passiva reagenter när de faktiskt genom sin blockering av energitransporten mot jordytan kan påverka klimatet och inte bara bli en sekundär effekt av jordytans temperatur. Det är lite märkligt att jag som klimatförnekare ska förklara centrala begrepp i AGW-hypotesen.

Vad gäller andra artikeln så är tidskriften inte lika vitt spridd men alltjämt är det skainnehållet som är intressant. Loehle är erkänt duktig på trädproxies. Kritiken mot trädproxies brukar kallas det s.k divergensproblemet, dvs. trädringarnas beroende bl.a av fuktighet och inte bara temperatur. Det finns ingen metod att korrigera för detta. Därför är bl.a hockey-kurvan opålitlig.

Adolf Goreing sa...

"the diagnosed feedbacks have positive biases generally in the range of −0.3 to −0.8 W m−2 K−1. These results suggest that current observational diagnoses of cloud feedback—and possibly other feedbacks—could be significantly biased in the positive direction."


Dvs. molnens förstärkningsfaktor har inte ett positivt tecken utan negativt -0.3 - -0.8. (Förstärker alltså inte) Modellen antyder också att det gäller även vattenångas förstärkning av CO2-ökningen. Dvs IPCC-modellerna och din artikel bygger på fel antaganden. Moln/vattenånga är enl. Spencer inte bara passiva resultat av temperaturen utan kan även påverka klimatet genom att blockera energitransporten mot jorden. Så behandlas INTE moln i de gängse modellerna och därför får man en "positive bias" som är överdrivet stor och leder till den felaktiga slutledningen att temperaturen stiger (i modellerna) betydligt mer än i verkligheten.

Loehle är erkänd expert vad gäller trädproxies. Han hänvisar till det s.k divergensproblemet. Dvs. trädringar reagerar inte bara på temperatur utan även t.ex fuktighet. Man kan inte korrigera för detta med någon noggrannhet även om Mann et al. försökte göra det i hockey-klubban. Därför "försvann" den medeltida värmeperioden. Energy & Environment är liten, visst. Men det är väl sakinnehållet som räknas och alla artiklar är peer-reviewed precis som vanligt?

Eftersom AGW-anhängarna brukar undvika sakfrågor och titta efter om Greenpeace har hittat något ofördelaktigt så kan jag här tipsa dig om att Spencer är ifrågasatt som person därför att han vid några tillfällen sagt att han tycker att "kreationism" innehåller vetenskap. Han är dock djupt respekterad som klimatforskare även av sådana som Gavin Schmidt (gatekeeper på alarmistiska realclimate.org). Kolla förresten vilka som sponsrar Realclimate.org nästa gång du kollar där.

Magnus sa...

svamel åter igen, är man bra publicerar man inte i skräpjorunaler... dessutom säger den andra artikeln INGET som påverkar dagens slutsatser om klimatförändringarna endast att det kanske... skulle möjligtvis på något sätt kunna finnas etc... som sagt alla som kan läsa artikeln inser det ganska snabbt.

Varför är du för feg för att använda ditt riktiga namn?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...