måndag, juli 07, 2008

Förvirrarna i Stockholmsinitiativet

DN lyfter upp problemet med Stockholmsinitiativet på ledarplats idag, jag har inte hunnit titta så mycket på vad dom har tänkt åstadkomma men vid första anblick känner jag i alla fall igen Peter Stilbs, en professor som varit ute och försökt förvirra tidigare i debatten. Deras sätt att agera känns lite som en karbonkopia på hur lobbygrupper i USA valt att jobba (som till exempel Heartland Institute). ”Industrin” går in med pengar i ett försök att inte behöva ta så mycket skit själva och köper några forskare med titlar som alibi för sin genomskinliga agenda, lika sorgligt för industrin som för akademin. Förhoppningsvis kommer media att se igenom deras tomma argument. Lita på att jag kommer titta närmare på den här gruppen!

8 kommentarer:

Anonym sa...

Stockholms initiativet är det enda initiativ som varit riktigt bra det senaste decenniet.

När de faktiska argumenten inte räcker till i klimatdebatten är det mycket vanligt att smutskasta sina motståndare, vad har peter Stilbs gjort för att förvirra?
Förvirra redan förvirrade hjärnor är omöjligt, jag blir lätt förvirrad, är du doktorand i geokemi? en grundkurs i statistik är väl standard. Om man skall forska är en mycket viktig del i jobbet att granska sina resultat och ifrågasätta resultaten, har jag mätt rätt vilka faktorer kan jag ha missat, hur kan de påverka mitt resultat etc.

Det är samma sak i klimat debatten varför känner du dig förvirrad av att stockholmsinitiativet?

Blir inte du som är en klok människa lite konfunderad över att temperaturen föregår koldioxidhalten i isborrkärnorna .
Om uppvärmingen och dess modell stämmer varför ser temperatur kurvan så konstig ut mellan 1940 till 1970.

Men mest av allt CO2 har stigit från 290ppm till hela 380ppm under ett halvt sekel och vi människor beräknas stå för ca 2% av den ökningen.
Så om vi alla slutar andas
kanske vi kan minska den halten till 330ppm, eller iallfall alla som tror (hallelulja) att vi människor är orsaken till den stigande temperaturen kan sluta andas nu, (temperaturen som faktiskt de senaste 11 åren har sjunkit och istäcket på grönland växer, men det är ju inte så noga)

ytterligare en "förvirrad" själ

Thomas Palm sa...

Det känns på något sätt passande att första inlägget var anonymt givet hur stereotypa framförda åsikter är.

Att temperaturen föregår CO2 ändringen i iskärnor är inte förvånande. Istiderna orsakades inte av att några förhistoriska människor satte igång och eldade kol utan av ändringar i jordens banparametrar. Ändringen i CO2-halten var en respons på detta och har bidragit till att förstärka temperatursvingen.

Det "konstiga" i temperaturkurvan mellan 1940 och 1970 finns med i klimatmodellernas resultat som en kombination av variationer hos solen och våra svavelutsläpp. Inget konstigt där.

Vi beräknas stå för ca 200% av höjningen av koldioxidhalten, inte 2%, men vad är ett par nollor hit eller dit?

Däremot skall man inte som Westerstrand tro att Stilbs går oljeindustrins ärenden. På bloggen "The Climate Scam" kan man t ex se honom skriva: "även de “oljebolag” som jag ibland antyds jobba för kommer att söka rida på hysterin runt bränslen, och hålla priserna artificiellt höga - allt med politikernas goda minne" Han är snarare konspirationsteoretikiker enligt vilken även oljebolagen är del i konspirationen. Logiken må halta, men sen när bekymrar det konspirationsteoretiker?

Magnus sa...

Det tycks mig att dom får betalt och att det ingår i alla fall fd. starka namn inom industrin i gruppen... Jag är dock inte säker.

Jag återkommer (åter igen) i någon senare post till de tomma argumenten.

Per Ekvall sa...

Magnus, skall du misskreditera Medlemmarna i stockholmsinitiativet?
Eftersom du skriver att du skall återkommma gissar jag att du skall göra lite bakgrundkontroll för att se vad som biter förutom fakta.
Bra initiativ lägg energi på det istället för att använda det sunda förnuftet.

Igen och igen som vanligt är det enda argumentet ekofanatiker har är att försöka misskreditera alla som inte tror på domedagen, det är på samma sätt som i religionen för 500 år sedan (på en del håll fortfarande).

Thomas Palm världens smartaste grabb.

Om höjningen är 110ppm (110 molekyler av 1 000 000 molekyler i luften)
Du hävdar bestämt att människan står för 200% av den höjningen.
200% av ökningen( 110ppm), det blir rätt komplicerat,kan du förklara för oss alla? Tydligen är det så att inte en enda 1 CO2 molekyl beror då av naturliga orsaker?
Egentligen skulle vi människor bara ha ökat halten med 55ppm men eftersom vi ändå var igång tog vi i och höjde halten med 200% till 110ppm.
Det vet Thomas Palm tydligen väldigt väl.

Variationerna hos solen var tydligen också en starkt bidragande orsak mellan 40 och 70 men tydligen inte 2008, och inte 1000 år framåt heller om jag förstår resonemanget, lite märkligt tycker jag.

Magnus har nog fattat rätt till viss del men kan inte tolka sammanhanget, att vårt förhistoriska klimat har styrts genom jordens små förändringar i omloppsbana samt solens aktivitet är helt rätt uppfattat, eldande människor och fisande kor fanns inte då, trots det svängde klimatet.
Genom all tider har det varit uppvärmning eller avsvalning av jordens yta. Temperaturstegring frigör mer CO2 i de enorma magasinen i oceanerna och beronde på växtlighetens välmående varierar mängden som återbinds, då stiger koldioxidhalten. Av detta eviga kretslopp är det rätt självklart att CO2 halten följer efter temperaturen i atmosfären.

Sedan avtar solaktiviteten banparametrar har förmodligen ändrats och koldioxiden binds åter i oceaner och växtlighet.
Visserligen förstärker CO2 en effekten av uppvärmningen med sin lilla bidragande växthuseffekt. Ställer man CO2's inverkan i relation till molnens inverkan på växthuseffekten är CO2 halten en försumbar parameter. Detta beaktande finns med i de modeller som alltid relateras till, men alla sunt vetande forskare vet att en modell är en modell och den skall man inte lite blint på, precis som anonym säger. Ju fler parametrar man har i sin modell desto lägre blir tillförlitligheten, hur många parameterar har IPCC haft i "sin modell"?


den växtlighet som band CO2 förhistorisk tid är förövrigt densamma som nu borras upp som olja och driver våra bilar, det är det samma kolatomer som fanns på förhistorisk tid. Mängden kol på vår jord är så gott som konstant.
Solen är densamma och kommer fortsätta att variera i intensitet och vår omloppsbana kommer fortätta att variera.

Jag förstår inte varför en domedags profetian är helig och inte får ifrågasättas. Det hör till alla sunt tänkande människor att ifrågasätta sina medmänniskor.
Kopernikus ifrågasatte kyrkan med att jorden är nog inte centrum i universum och den är nog rund.
För det blev han bannlyst och husarresterad som kättare men som tur var behöll han huvudet.

vad tycker vi idag om de tokiga prästerna under 1500 talet? Är det månne det vi kommer att tänka om Al Gore om 500 år?

Är det möjligtvis någon av er Magnus eller Thomas som ser likheten med dagens debatt?

Magnus sa...

Hej Per, jag tror du har missat några saker, om man orkar läsa finns det här:
http://geosci.uchicago.edu/%7Ertp1/ClimateBook/ClimateBook.html

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf

har inte tid just nu att skriva prioriterar det inte helt enkelt men återkommer.

Thomas Palm sa...

Per, de 200% får du om du dividerar totala mängden CO2 som människan släppt ut med mängden som ansamlats i atmosfären. Att detta är möjligt beror på att hälften av våra utsläpp har tagits upp i hav och av landvegetation.

Intensiteten hos solen varierar inte speciellt mycket och framför allt går den upp och ned. Kombinerar du det med den stadigt värmande trenden från CO2 får du perioder då temperaturen ökar snabbare och andra då den ökar långsammare eller rentav minskar. Svavelutsläppen var dock av allt att döma av större betydelse för den period du talar om.

"Mängden kol på vår jord är så gott som konstant". Detta är ett korrekt påstående, men vad du tycks tro är att allt detta kol fanns i atmosfären samtidigt vid någon tidpunkt. Detta är fel eftersom du missar den största reservoaren av kol: olika bergarter, t ex kalksten.

Kopernikus vart aldrig straffad för sina teser. Du tänker på Galileo. Analogin är dessutom nys. Det finns inge likheter mellan ditt yrande och Kopernikus eller Galileo. Att dra upp Galileo ger bra bonuspoäng på "Crackpot Index" för att känna igen pseudovetenskap.

Per sa...

Thomas du menar med ditt resonemang att inget, inte en enda co2 molekyl skulle uppkomma om inte människan fanns. de 200% får du om du dividerar totala mängden CO2 som människan släppt ut med mängden som ansamlats i atmosfären. Att detta är möjligt beror på att hälften av våra utsläpp har tagits upp i hav och av landvegetation

Du menar att allt vi människor har "släppt ut" är mer än allt som finns i atmosfären idag? Du är nog ganska ensam om den modellen. Enligt det resonemanget det är bäst vi slutar andas så vi inte drunknar i en möjlig översvämning på 2 meter om 100 år....

Såvitt jag vet när jag läser om solen och solforskning, varierar solens aktivitet ganska rejält och är inte en faktor som man tar bort för att den inte passar in. Hela vårt klimat beror av solen och det är rätt naivt att tro att solen inte påverkar klimat svängningar.

Tack för de fina länkarna Magnus,
Just i den samlade allvetande rapporten Länk1
så är just den enormt begåvade slutsatsen att man inte vet om co2 halten ökade pg temperaturen eller tvärtom...
"The CO2 data is shown in the lower panel of Fig. 1.13. In the course of the glacial/interglacial
cycles, CO2 fluctuates between 180 parts per million (by count of molecules) and 300 parts per
million. Moreover, the fluctuation is very nearly synchronous with the warming and cooling. The
correlation between CO2 and temperature does not determine which causes which (or whether
they mutually reinforce each other), but since CO2 is a greenhouse gas, it is certain that the rise
in CO2 warms the planet and reinforces the termination of ice ages, whereas conversely the fall of
CO2 enhances cooling and reinforces the onset of glaciation. The origin of the glacial/interglacial
CO2 cycle is another of the Big Questions. Our understanding of glacial/interglacial cycles cannot
be complete without resolving this question."

Big question, kolla kurvan i bild 1.13 Lika nivå i koldioxid som dock utan människorvid den tiden.
Kolla in tiden det är inte helt självklart att co2 driver temperaturen utan högst sannolikt att det är tvärtom.

Man kan läsa mer på nongovernmaental internation panel for climate change, som inte är beroende av våra skattepengar och inte forskningsbidrag. Vad har de för syfte NIPCC? Betalade av olje bolagen som hoppar jämfota av glädje när man kan höja priset och folk blir glada. Knappast...
Det går även att läsa mer på:
http://www.heartland.org/article.cfm?artId=22835

Fortfarande litar ni fullt ut på beräkningsmodeller och tar höjd för sanlösa scenarior, om vi vänder på frågan, hur ofta brukar metereologernas prognosr från SMHI stämma? och det är bara fem dagar. Hur tror ni de modellerna klarar 50år ?

god natt

Magnus sa...

Tankesmedjor kan ha intressanta att säga men det är vetenskapliga publikatinoer jag lutar mig mot inte bloggar.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...