fredag, maj 09, 2008

Vakna Kristdemokrater!

Jag har sagt det så många gånger nu att det börjar bli tjatigt, precis som valanalysen säger så måste kristdemokraterna förnya sig. Vårat största problem är att vi uppfattas som omodärna, bakåtsträvnade, homo och miljöfientliga. Samtidigt vet vi att relativt många gillar kristdemokratiska sakfrågor som tillexempel vårdnadsbidraget (vilket jag tror man kan se i och med att vi oftast ökar i valrörelsen när folk går lite djupare), vart går det snett?

Roland PM satte för något år sedan nu fingret på det jag själv länge gått och funderat på, det går inte att balansera mellan vad som i Sverige är två olika grupperingar. Jag hävdar alltså att det inte går att vara för sänkt bensinskatt, ägna stor tid åt att diskutera veckogränser för aborter och dissa homosexuella samtidigt som man vill värna miljö och tredjevärlden, vara den svages beskyddare och är ett av de allra invandrarvänligaste partierna.

Förutom att jag får denna bilden bekräftad av min umgängeskrets och vid de politiska diskussionerna jag har så tycker jag man tydligt kan se den i KDU. Genom ett hårt arbete så har KDU blivit ett av de medlemsrikaste partierna MEN det finns nästan inga ungdomar som röstar på partiet, om jag mins rätt så ligger vi runt 1 %.! Orsaken tror jag är att man hittat frågor som förenar relativt många i ett litet fack. Det är ingen hemlighet att KDU är ganska fraktionerat men ofta har man också något gemensamt, en specifik religiös bakgrund (jag menar inget negativt med det men det är nog viktigt för att förstå hur tankarna där går). Det är inte speciellt konstigt att man umgås med dem som liknar en själv och formar sin världsbild kring det. Hur man formar politiken och för ut det man vill genom media är naturligtvis djupt beroende av vilken världsbild man har och med vem man bollar sina idéer, detta har gjort att man har svårt att se varför man inte får fler röster än man gör.

Finns det fler ställen där man kan se detta? Det räcker med att bara gå lite tillbaka i tiden för att hitta ett typexempel, Alf Svensson levererade nyligen på DN debatt en artikel om familjen där han bland annat påstår detta:

”En ny Sifo-undersökning visar att 87 procent anser det vara en grundläggande rättighet för ett barn att få växa upp i en naturlig familj, med en mamma och en pappa.”

Vilket förutom att det i sak är fel (lurar han sig själv eller försöker han bara lura läsaren?) eftersom frågan var ”Anser du att barn har en grundläggande rätt att så långt det är möjligt växa upp med sina biologiska föräldrar eller är det inte en grundläggande rättighet?”. Så använder han sig av ett språk som för det stora flertalet att resa ragg, inte minst de som läser DN debatt., ”naturlig familj” ”kärnfamilj” ”familjen hotas att krossas” i och med det hävdar jag att man kastar ut chansen att dra nytta av att vårdnadsbidraget precis genomförts, man skjuter sig själva i foten, man gör det omöjligt för de stora flertalet av svenskarna att rösta på kristdemokraterna. En omskriven artikel med moderna ord och vårdnadsbidraget i fokus, regeringens strävan att ge föräldrar mer tid tillsammans och med sina barn och hålla klåfingriga politiker borta hade nog haft motsatt effekt.

Om det nu skulle vara så att jag var ordblind och läst frågan fel och Sifo mätningen stämde med det Alf hävdar borde då inte bloggarna reagera ungefär som undersökningen visar? Bloggarna har funnits relativt länge nu och rimligtvis borde man där kunna se i alla fall hyfsat hur läget ligger i frågan...

Jag har unnat mig lyxen att gå igenom alla länkade blogginlägg till artikeln och några till. Artikeln fick hela 54 länkar från DN (vilket kan jämföras med denna månads mest länkade artikel på 32) men se jag hittar endast 5st som nämner artikeln i positiva ordalag och majoriteten av inläggen är direkt idiotförklarande. Kan man se några gemensamma drag hos de som är positiva? Ja, 4st passar in i det religiösa facket som jag nämnde ovan och en är typiskt Sverigedemokratisk och kallar sig Artikel 19... dit vill jag inte ens länka. En av de som skriver positivt är för övrigt Ulf Ekman, kan man få bättre draghjälp?

Apropå Sverigedemokraterna så skriver Göran Hägglund idag ”Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna står så långt ifrån varandra som man kan komma” och vist är det så, i alla fall i många frågor. Men känner ni igen frågor som, lägre abort gräns, särbehandla homosexuella, sänkt bensinskatt? Vilket parti driver sådana frågor? Ok, kristdemokraterna gör visserligen inte de så tydligt och i vissa fall inte MEN i media framstår det ofta så och inte så sällan blir folk förvånade när man förklarar att Kristdemokraterna inte vill sänka gränsen för när man ska få göra abort i Sverige. Det syns också tydligt i media att det finns en inte O-betydande grupp människor som förknippar Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna med varandra.

Samtidigt vet vi att det mest är besvikna Socialdemokrater och i viss mån Moderater som går till Sverigedemokraterna vilket mest troligt beror på att de som idag finns kvar i kristdemokraterna delar partiets åsikter vad gäller invandring och tredjevärlden. Det kan inte ses som annat än ett stort PR misslyckande att Kristdemokraterna förknippas med Sverigedemokraterna och borde vara nog för att partiet satte sig ner och funderade på vad man gör för fel och hur man kan ändra på detta.

Kristdemokraterna har blivit ett alldeles för homogentparti som saknar riktiga tentakler som klarar av att känna hur snacket och idéerna ute i Sverige går. Att som ett 4 % parti tro sig kunna ändra den Svenska opinionen är i bästa fall naivt. Det är också naivt att tro att bara för att en viss procent håller med kristdemokraterna i en fråga så skulle det vara väljare som är tillgängliga för det kristdemokratiska partiet.

Nu har det också nyligen publicerats en ny opinionsmätning där Kristdemokraterna hamnar under 4 %, det i sig är inte ovanligt men denna mätning är ändå lite speciell. Vi har fått bra publicitet om vårdnadsbidraget, Alf Svensson fick in sin artikel i DN och helsidor i SvD och 1a maj tåget i Uppsala fick uppmärksamhet allt under tiden som mätningen pågick... borde inte detta gett ett uppsving? Samtidigt så gick Sverigedemokraterna för första gången om oss i opinionen, illa illa. Vad kommer hända med Kristdemokraterna om Sverigedemokraterna får sitta med och debattera i Tv om homosexuella och abort?

Som jag ser det så finns det två alternativ, man kan svänga ut bortanför moderaterna och prata om att skjuta vargar, sänka bensinskatten, homosexuella och vara EU skeptisk å de grövsta eller positionera sig mellan moderaterna och socialdemokraterna med miljöfrågor, tredjevärlden, mer klassisk syn på skola, polis och vårdnadsbidrag, mer bestämmande till individen och så klart värna om omsorgen av gamla, mindre skattesänkningar (till exempel).

Det första alternativet tror jag är svårt att överleva på, gruppen man då riktar sig till är dels upptagen av Sverigedemokraterna men också för liten om man inte blir direkt främlingsfientlig dessutom saknas det personer som skulle kunna driva en sådan linje framgångsrikt i partitoppen. Det är såklart också tufft att ställa sig mellan moderaterna och socialdemokraterna men Centern flyttar sig högerut och har problem med kärnkraften samtidigt som folkpartiet gärna detaljstyr och har annan inriktning på invandringsfrågan, inte har man heller på något sätt lyckats fånga miljö och omvårdnadsfrågor. Den skulle i alla fall ge möjlighet för partiet att lyfta, men bara om en nog stor massa av partiets förtroendevalda följde med och det är väll delvis där skon klämmer. Jag tror nämligen att en stor del av partistyrelsen är införstådd med problematiken men man vet också att det finns starkt motstånd mot en sådan förflyttning och med tanke på hur abortdebatten tog fart är man nog rädd att flytta sig mer än vad de olika rikstingen säger att man kan i vissa frågor.

Tyvärr tror jag det kan vara för sent att börja positionera om sig just innan valet, det bör börja redan nu i små små steg och vist kan man se i alla fall en hyfsad start där partistyrelsen nu i alla fall gått ut och sagt att man inte vill sänka bensinskatten utan höja, jag hoppas det fortsätter på den vägen och att EU-valet kan ge partiet ett delvis nytt ansikte.

Långt blev det, men det var skönt att i alla fall få en del tankar nedskrivna... det blev lite lättare att andas.

6 kommentarer:

Sd-väljare sa...

"Apropå Sverigedemokraterna så skriver Göran Hägglund idag 'Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna står så långt ifrån varandra som man kan komma'."

Var skriver han det?

Förresten, på vilket sätt menar du att Sverigedemokraterna är ett "främlingsfientligt" parti?

Mig veterligen är sd ett demokratiskt, parlamentariskt, lagligt, fredligt, nationalistiskt, invandringskritiskt och värdekonservativt mittenparti. Är det "främlingsfientligt" att vilja ha en invandring i stil med våra grannländer Danmark, Finland eller Norge? Varför ska inte folkets åsikt i invandringsfrågan respekteras? Se me här:

http://www.sverigedemokraterna.net/nyhet.php?action=fullnews&id=197

"Vi tar bestämt avstånd ifrån rasism! Sd anser att alla människor har lika värde och att detta värde är och måste vara okränkbart."

http://www.sverigedemokraterna.net/kampanj2007/ViewText.inc.php?i=34

"Vi tar bestämt avstånd ifrån rasism, och anser att alla människor har lika värde."

http://www.sverigedemokraterna.net/parti_text.php?action=fullnews&id=262

"Som nationalister menar vi att varje folk har rätt till autonomi och till överlevnad som folk. Alla människor har lika värde."

http://www.sverigedemokraterna.net/nyhet.php?action=fullnews&id=317

"Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund."

Och man har många väljare och politiker med invandrarbakgrund, till exempel Anna Hagwall, Michael Zand, Samuel Älgemalm, Dragan Klaric med flera. I kommunvalet 2006 hade sd större andel kandidater med invandrarbakgrund än både socialdemokraterna och de flesta borgerliga partier. Se mer här:

http://gruegranskar.blogspot.com/2008/01/sd-ett-parti-fr-invandrare.html

Jag känner själv flera personer med invandrarbakgrund som röstar på sd. Varför skulle dessa människor rösta på ett "främlingsfientligt" parti?

Magnus sa...

Nej men titta ett Troll som trillat in så fort man vänder ryggen till... för att flyta runt med lite tom retorik.

Vad sägs om att bara göra något så enkelt som att ta en titt på eran första artikel på eran hemsida?

" Den så kallade Gnosjöegionen har på senare år överösts med lovord ifrån alla politiska läger på grund av sina integrationspolitiska resultat och regionernas kommuner turas om att inneha utmärkelsen som landets bästa integrationskommun. Medan invandringen och mångkulturen skapar enorma problem i merparten av landets övriga kommuner hålls Gnosjö fram som ett räddande exempel och som ett sista försvar för tesen om att det inte är invandringen och mångkulturalismen det är fel på utan endast den svenska integrationspolitiken."

Ett ypperligt exempel på hur ni alltid vill utmåla invandrarna som ett problem oavsett hur bra det går.

"Till att börja med kan det vara värt att känna till att tidningen Fokus granskning endast omfattar en liten del av det som man normalt menar med integration. De enda kriterier man tittat på och det som Richard Slätt alltså menar är det "verkliga receptet på integration" är: Andel utrikes födda, flyktingmottagande, absolut och relativ sysselsättning samt absolut och relativa ohälsotal. Granskningen säger alltså ingenting alls om interaktionen mellan olika etniska grupper, invandrares språkkunskaper eller delaktighet i samhällslivet. Och det är nog tur för Gnosjö och Värnamo..."

Se där det var inte så svåsrt att hitta bara lite längre ner så är det uppenbart att det inte duger att man jobbar och betalar skatt inte är sjuk osv. man ska även bete sig precis som en sverigedemokrat för att man ska få bonus... och det blir väll svårt... för jag har aldrig sett en Svart Sverigdemokrat.

"Trots att Gnosjöregionen alltså har helt unika förutsättningar för att uppnå en lyckad integration, så är man ändå långt ifrån att uppnå det mångkulturella paradis som etablissemanget drömmer om och i vissa fall redan tror existerar i regionen."

Svarmåla svartmåla svartmåla osv... tre citat får duga.... Sverigdemokraterna är helt klart främlingsfientliga... även om jag inte mins att jag skrev det i texten ovan!

Mr M sa...

Tiderna förändras! Att de finns kd-riksdagsledarmöter som gör vissa lite jämför homosexuella med insest och tidelag, gör att väljare och då i synnerhet yngre inte röstar på kd. Ingen väljer att bli homo, man föds till det. Vill då vuxna som lever med varandra av samma kön gifta sig, så är det upp till dem och ingen annan!
Därför är de bara för kd att vika sig o gå med på det könsneutrala äktenskapet. Ligger man så långt efter i opinionen som de gör, finns de ingen anledning att lägga tid på trams om homs får gifta sig!

Mattias sa...

MR M

Angående att ligga efter oppinionen. Sanningen är att det finns en väldigt stor grupp i samhället som har väldigt få företrädare.

I hela idén med äktenskap ligger i att det berör andra än bara de två. Äktenskap är en samhällelig institution med främsta ändamål att skapa ett socialt, juridiskt och ekonomiskt tryggt sammanhang för barn att växa upp i.

Magnus sa...

Just därför Mattias är det viktigt att fler rymms inom äktenskapet...

Magnus sa...

Jag ser i din profil att du är både
ateist och tycker att KD har en förlegad syn på homosexualitet och min
input är då:

Jag har själv funderat på ett antal gånger varför KD inte har valt att
reformera sig. Kan det behövas några år ute i kylan från riksdagen för
att komma till insikt. Det vore sorgligt men kanske nödvändigt. Jag
tror att man skulle vinna en helt ny valkrets om man verkligen anammade
de värdeord som man använder sig av i beskrivningen av sin politik dvs,
varje människas absoluta, lika och unika värde måsta alltid vara
vägledande. Det är viktigt att man följer med i samhällsutvecklingen
och har ett modernt parti som verkligen kan erbjuda en politik som är
anpassad i tiden.

För egen del så står jag ofta och balanserar i att gå med i KD, men
det faller på att man inte riktigt har ett parti som är anpassat till
sin tid. Där kärnfamiljen ser helt annorlunda ut om man jämför med på
50-talet och att alla oavsett sexuell läggning och
religionstillhörighet ska behandlas lika. För om man läser
sammanfattningen om er politik också utifrån de värdena så är den
enormt medmänsklig. Vad får dig att vara kvar i partiet med den
inställning du ändå har till homosexualitet och religion?

(Inkommet via Mail)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...