onsdag, februari 06, 2008

Meningslöst med återvinning?

Vist suckar man ibland åt all sortering men det känns ändå allt som oftast bra när man väl har gjort det. Extra bra känns det när man tittar på filmklippen nedan! (Hittade hos Miljöbloggaktuellt och Luft till salu) Vilka enorma sopberg i stilla havet!

Merparten av all plast görs dessutom idag av olja och vist blir det tydligare och tydligare att oljan kan ha flera olika obehagliga effekter på miljön.

2 kommentarer:

/Xi sa...

Här är några beskrivande rader om bioplast

1 Polymera material är uppbyggda av långa kedjor som mikroorganismer inte kan bryta ner. Det behövs därför som första steg en kedjeklyvning utan mikroorganismer
Hos hydro-bionedbrytbara material sker detta genom hydrolys av vissa bindningar som t ex C-O-C
Hos oxo-bionedbrytbara material sker detta genom termo- eller foto-oxidation

2 Bionedbrytbara material kommer sannolikt att ersätta de flesta av de gamla materialen i applikationer som plastpåsar, livsmedelsförpackningar, blöjor etc

3 Den allmänna trenden är att gå från gamla fossila råvaror till förnyelsebara

När bioplasten hamnar i en kompost eller jord så bryts materialet ner av mikroorganismer till vatten, biomassa och CO2 som växter kan ta upp på nytt

/Alla kan dra sitt strå till stacken, Bali 2007


NYHET! - Miljöpåsen (100% nedbrytbara d2w™-plastpåsar)

Låt mig presentera, den nya nedbrytbara plastfolien!
Nu finns tillgång till årets mest spännande plastfolielösning

Nedbrytbara d2w™-plastfolier programmeras till att börja
brytas ner från 60 dagar till fem -sex år. Vanligtvis väljs
18-36 månader. Plastens alla egenskaper bibehålls såsom
styrka, klarhet, svetsfog, gas-/fuktresistens och tryckbarhet
Efter given hållbarhetstid (brukstiden) bryts plasten ner i
naturliga beståndsdelar. Nedbrytningsprocessen efter bruks-
tiden, fullbordas med syre (vår vanliga luft) och avger inga
växthusgaser. Obs! Det är inte en resurskrävande biopåse
som förmultnar, utan en fossil polyeten- eller polypropylen-
påse som äts upp av mikroorganismer när plasten oxiderar
efter programmerad användningstid - Det gillar vår planet!

Plastpåsens alla kvalitativa egenskaper bibehålls. Dvs
styrka, tryck och svetsfog - ingen skillnad! Och den är även
livsmedelsgodkänd som en vanlig PE-/PP-påse, och miljömärkt

d2w™-materialet är mjukt, starkt och bra

Plastpåsen bryts ner av syre, vanlig luft, från 60 dagar till fem-sex år. Slutligen återstår vatten, CO2 och fuktmottaglig biomassa (mull) - Klimatsäkert!


återhållsamhet, återanvändning, återvinning & kåmpostering

d2w™-produkter håller sig helt till dessa grundläggande miljöprinciper. Materialet avger inte klimathöjande gaser och bidrar inte till koldioxideffekten. Plastpåsen blir ingen miljöbelastning. d2w™ kan återvinnas och komposteras

Den nedbrytbara plastfolien är ett nytt intressant alternativ

Lösningen på den miljövänliga plastens nedbrytning är här nu!
/Miljöpåsen (d2w™)

Xi sa...

Nu går det att få tag i Oxo-bionedbrytbara plastpåsar. Plastmaterialet som bryts ner och försvinner efter ca 3 år. Om 5-10 år kommer effekten att märkas i mätbara områden. Alla sk vardagspåsar går att få i Oxo-plast. Besök sidan för Vardagsplaster !
/Miljöpåsen (d2w)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...