onsdag, februari 28, 2007

Al Gore och Kinesisk torka

En långsökt (?) koppling till den globala uppvärmningen, inte för att jag tror att den nu rådande torkan i Kina beror på växthuseffekten men jag tycker att det visar på hur sårbart tredjevärlden är och också på hur svårt det är att försöka beräkna någon typ av kostnad för ett förändrat klimat. Det svenska stjärnskottet Christian Azar har sagt att vi runt 2100 kommer vara 5 gånger så rika som vi är nu och om vi är villiga att skjuta upp den rikedomen 2 år kan vi lösa klimatproblemet. Jag har inte orkat läsa den vetenskapliga artikeln bakom påståendet och har ingen aning om hur bra beräkningarna står sig, men det låter tilltalande.

Så till Al Gore som fått kritik från vissa håll i bloggsvären, men jag förstår inte riktigt varför. Bloggarna som riktar kritiken är i normala fall för att vi ska försöka använda ekonomiska styrmedel så vi får en övergång utan att vi ska behöva lägga om vår livsstil. Men nu kritiserar man Al Gore för hans stora elräkning (och en del hans flygande) trots att han använder ekonomiska styrmedel för att försöka kompensera mot detta. Det vill säga han köper utsläppsrättigheter för att kompensera när han flyger och använder sig av ”grön el” till sitt boende. Man kan naturligtvis fundera på hur moraliskt det är att flyga massa för att man har råd, men detta är normalt inte vad kritikerna brukar se som omoraliskt. Inte heller har jag hört Al Gore säga att vi ska lösa klimatproblemen genom att hålla igen tillväxten, men det kanske någon annan har?

Argument och Existens

Gästbloggar på Arguments Blogg om Kristdemokraterna och abort, men passar också på att tala om hur jag hoppas framtiden ter sig för kristdemokraterna. Arguments blogg ger förövrigt en sjyst inblick i hur programmet fungerar, vilka tackar till exempel nej till att delta i programmet?

Tidigare på tisdagen sändes också Existens på SvT där man frågade sig om Sverigedemokraterna är de nya kristdemokraterna. Det korta svaret från min sida är att om man inte klarar av att se skillnaden på partierna var man aldrig kristdemokrat från början. Sverigedemokraterna är absolut inte det nya kristdemokraterna det enda de gjort är tagit några idéer från gamla KDS, som tillexempel abortmotståndet. Jullan har förövrigt några tankar om just den saken också.

Lärare om Lärarutbildningen

Tänkte lyfta fram en kommentar jag fick på bloggen när jag skrev om lärarutbildningen senast, jag håller med Jonatan i stort även om jag tycker det är viktigt att läraren också lär sig hantera konflikter och agera som ledare i klassrummet.

”Undertecknad har läst 140p universitetsförlagda ämnesstudier och ytterligare 40p pedagogikstudier på LHS. Det senare var under inga omständigheter jämförbart med det förra. Lärarhögskolans så kallade utbildning, var under all värdighet för en vuxen människa och under inga omständigheter befogad för det yrke jag nu utövar. Till råga på allt så var examinationsformerna så enkla att en mellanstadieelev hade kunnat passera. Närvarokraven sågs av mig och många av mina medstudenter som en form av nödvändigt ont, som man var tvungen att genomlida för examensbevisets skull.

Universitetsstudierna var måhända av konservativ art och ansågs av de flesta som mycket krävande. Fördelen med dessa studier var att vi lärde oss något. Jag kan till dags datum inte erinra mig en endaste föreläsning eller bok inom kurslitteraturen, av vilka jag haft någon som helst nytta i min nuvarande yrkesroll som gymnasielärare från Malmö lärarhögskola. En utbildning med gigantiska kontraster således.

Nu åter till den skräckblandade förtjusning som jag nämnde ovan. Att man förlägger större delen av gymnasielärarutbildningen på LHS kan inte vara annat än en kraftig marginalisering av ämneskunskaperna.

Enligt mitt tycke kommer ämneskunskaperna först. Jag skulle kunna sträcka mig så långt att jag anser att de egentligen är de enda kunskaperna som spelar roll i yrkesutövandet. Låt mig förklara denna inställning litet mer utförligt.

Har man valt att bli lärare (jag diskuterar gymnasieläraryrket i synnerhet), så kan man under inga omständigheter ha valt detta yrke utan att uppvisa någon som helst talang för att undervisa. Även om vi bor i Sverige, där den politiska retoriken och samhällsdebatten på många håll får människor att tro att vem som helst kan bli vad som helst. Så ser inte min verklighet ut. Specialiseringen, som knappast kan sägas vara ett nytt fenomen, bygger till yttermeravisso på att "var och en gör det de är bäst lämpade till". Ingen bör, med andra ord, förvänta sig att man helt utan talang och förutsättningar, kan klara av ett yrke som är så pass svårt och krävande (och dåligt betalt) som läraryrket. Det spelar, enligt undertecknad, ingen roll hur mycket pedagogiskt flum och didaktiskt nonsens man försöker hjärntvätta eleverna med på lärarhögskolorna i landet, eftersom det bygger på hur vi lärare är som personer.

Att lära ut innebär till mångt och mycket att kommunicera. Vissa kan det och andra kan det inte. Många har en talang att bygga vidare på, men man får heller inte glömma att många aldrig kan bli lärare i ordets rätta bemärkelse. Under alla de ämneskunskaper jag tillgodogjort mig, så har jag naturligtvis samtidigt reflekterat över hur jag ska kunna vidarebefordra dessa kunskaper till mina framtida presumtiva elever.

Som den ämnesexpert jag ser mig som kan jag provocera, förklara, angripa och vrida ut och in på den information och de fakta som eleverna sedan ska bygga sin kunskap utifrån. Detta är a och o i läraryrket. Vidare så är det också detta som de flesta av eleverna förväntar sig av sin lärare. De ska inte behöva lära känna mig och min pedagogiska tanke för att få ett visst betyg. De ska lära sig ämnet.

Att den nya lärarutbildningen ser ut som den gör, kan jag inte förstå. Att låta gymnasielärare läsa på samma kurser som lågstadielärare är bortom all rim och reson i de proportioner som den nya lärarutbildningen erbjuder.

Den förtjusning som jag åberopade ovan (dock skräckblandad), är således helt och hållet egoistisk. Jag har med den ämnesexpertis, som den föregående lärautbildning gav, satt mig i ett helt annat och bättre utgångsläge på arbetsmarknaden, både vad gäller jobbkonkurrensen och arbetet i klassrummet.

Ett sista tillägg bör jag eventuellt göra för att klarlägga mina intentioner med denna kommentar. Jag tror på en skola där eleverna lär sig om de ämnen de valt att läsa. Lärare behöver enligt min sätt att se på saken inte vara socialarbetare, kuratorer, psykologer eller ordningsvakter. Specialisering och professionalisering istället för generalisering och utbildningsinflation, således.”

Torekull i nattmössan

Jag reflekterade lite tidigare om Bild och hans blogg, personligen ser jag inget problem med att en utrikesminister bloggar men det finns andra som har det.

”Bildts dubbelroll som minister och pratig bloggare för tankarna till Venezuelas talträngde president Hugo Chávez”

Hugo Chávez som alltså stänger ner media i sitt land för att kunna driva sin egen nämns i samma artikel som Carl Bildt blogg.

För det första så är Bildt är inte den första ministern att blogga det finns några utlänningar som hunnit före honom, bland annat David Miliband i England som beskriver sin blogg på detta sättet.

”This blog is my attempt to help bridge the gap - the growing and potentially dangerous gap - between politicians and the public. It will show what I'm doing, what I'm thinking about, and what I've read, heard or seen for myself which has sparked interest or influenced my ideas.”

Torekull tycker inte man ska blogga eftersom:

”Ska de också bedriva skyttegravskrig mot medier och enskilda via personliga tribuner förskjuts den maktbalans som i tryckfrihetsförordningen förlänar ett demokratiskt uppdrag till medierna att noga granska de styrande. Sverige är inte Venezuela - vi ska inte lansera en Chávezkultur där makten själv vulgariserar och privatiserar det offentliga samtalet”

Kanske reagerar Torekull så in i bomben tokigt eftersom han kanske tror att Bild har 160 000 olika besökare på tre veckor. Jag vet inte hur många besökare bild har men säkert beror förvirringen på ordet unika besökare som alltså bara betyder att samma IP nummer inte registreras som flera läsare under en begränsad tid. Låt mig gissa att Bild har några 1000 olika läsare av sin blogg. Det kommer säkert framkomma snart det är det som är det fina med bloggvärlden.

Men intressant är också Torekulls nedvärderade syn på människor som orkar ta sig tid att hitta Bildts blogg. Tror han inte att de kan läsa och värdera hans text och jämföra detta med vad som sägs i media. Eller menar Torekull att media har så lågt förtroende att svenskarna väger Bildts egna ord högre än de granskande journalisternas? Det är ju inte så att Bildt på något sätt luras och lossas vara någon annan.

På en punkt har Torekull ett tänkvärt argument, är det lämpligt att en utrikesminister uttrycker sig slarvigt på en blogg? Borde inte hans offentliga ord vägas på guldvåg? Bild tar en risk när han så offentligt uttalar sig på sin blogg, hans ord kan användas och vridas av media som de anser sig behaga. Men av det jag sett än så länge tycker jag det verkar som en bra ide av Bildt att blogga, det ökar trots allt kontakten med väljarna. Dessutom kanske det hejdar den värsta sortens mediedrev.

tisdag, februari 27, 2007

måndag, februari 26, 2007

Svenskar, Religion och Moral

Hittade European value studies på nätet, ganska intressant läsning. Frågorna ställdes 1999/2000 så visserligen lär åsikterna förändrats sedan dess men det är ändå lite skrämmande att 38,9 % av svenskarna tror att en ”lucky charm” skyddar på något sätt. Att bara 3,8 % av den svenska befolkningen går i kyrkan en gång eller mer i veckan trodde jag inte (bortsett från begravningar och dyl.) 9,2 % går en gång i månaden eller mer. 38,8 % av svenskarna anser sig vara en religiös person. 48,9 % tror på telepati så VoF har mer och göra än jag någonsin trott. 5,3 % av svenska befolkningen tycker att det aldrig är ok med abort. Det tycks också som att många fuskar med skatten. Ta en titt själva!

Levande, uppstånden eller?

Gudmundson hittade en text som påstår att man hittat Jesus och att han alltså inte återuppstått (en bluff). Men jag vet ett gäng som är av en annan mening.

Sun Myung Moon eller ska jag skriva Messias och hans anhängare tillexempel. Sun kröntes nyligen och sa bland annat.
”sent to Earth . . . to save the world's six billion people. . . . Emperors, kings and presidents . . . have declared to all Heaven and Earth that Reverend Sun Myung Moon is none other than humanity's Savior, Messiah, Returning Lord and True Parent.”

Tokstollar finns det lite här var mer skrämmande är det att det vid kröningen deltog diverse höga politiker, kröningen ägde rum i senaten.

Apropå tokstollar så nämnde jag tidigare en annan Jesus med många följeslagare, ta en titt på filmen nedan.Den goda nyheten är att hans följeslagare slipper be och aldrig kan förknippas med synd.

Det finns för övrigt ett antal personer genom historien som sagt sig vara Jesus eller motsvarande.

söndag, februari 25, 2007

Carl Bildts bloggande

Jag kan inte annat än fascineras av det sätt som Bildt använder sin blogg på, han lyckas på ett imponerande sätt nå ut i media via den. Mindre imponerande är att han hamnade i knipan i första taget. Kanske satt de vassa armbågarna i lite för länge från hans försök till internationell karriär.

Läsare av bloggen vet att mitt förtroende för kvällspressen är minimal, detta gäller även Expressens ledarsida. En intressant kommentar på området hittar ni hos Stefan Olsson, PJ Anders LinderSvD kommenterar också klokt. Blogge har också en del att säga på området, kort sagt så har expressen tappat förtroende och jag måste säga att jag är lite upprörd över SvT:s och Tv4as dåliga påläsning i frågan. Lite känns det som att vissa journalister håller varandra om ryggen i frågan.

Syna Bluffen 2

SvD har skrivit om DN debatt artikeln och givetvis är argumenten lika fel där som i DN.

Läs mer här. (länk)

Syna Bluffen!

För Pingströrelsen och Katolska kyrkans hot har inte förankring i verkligheten, tror de att en uppmaning till deras kyrkliga besökare får dessa att sluta tänka själva? Och vore så fallet är jag djupt oroad över dessa organisationer. Faktum är som jag tidigare påpekat att Kristdemokraternas stora problem är att man förknippas för hårt med pingströrelsen och dess frågor, detta blir nu ett utmärkt tillfälle att visa att man är ett eget parti som inte styrs av tro.

Författarna tror sig ha vetenskapen på sin sida men föga förvånande så är inte så fallet. Det finns ingen vetenskap som säger att livet startar vid befruktningen det är en rent filosofisk fråga. Där det faktiskt är så att andra väljer definitionen att livet startar då ägget fäster sig vid livmodern eftersom det finns befruktade ägg som inte gör detta. Vilket får andra svåra frågor om hur man skall hantera den situationen. Andra har definitionen att livet startar när hjärnan börjar fungera. Man gör då ofta liknelsen att vi idag dödförklarar en människa när hjärnan har slutat att fungera.

Man har bakat in ett väldigt konstigt argument om att det bara är de som har det gott ställt som kan göra abort hos oss och menar att det är hyckleri att man ska betala. Men själva vill man inte att någon ska få göra det så hur dom kan använda det som ett argument över huvud taget? beats me.

Författarna visar inga egna siffror för att man inte har några trovärdiga, enligt (SOU 2005:19) så utförs det i polen mellan 70 000 och 150 000 illegala aborter varje år i Polen. Efter att ha försökt tona ner antalet aborter försöker författarna ge sken av att illegala aborter inte är så farliga och att man kan göra det mot betalning, jamen vad ska vi då med en abort lag till över huvud taget? Det går ju ändå att komma runt den genom lite pengar!

Går vi runt andra länders lagar? Ja, det finns mängder med lagar som inte stämmer med alla andra länders lagar. Det dom vill är att andra länder inte ska få göra abort som vi kan göra i Sverige. Men vi har enligt mig och kristdemokraterna en bra gräns på hur aborter får göras och att då inte tillåta andra göra det i Sverige är som att hindra kvinnor som söker skydd från hederskulturer att söka skydd i Sverige. Ok, det är kanske steget längre men det är samma logik. Det bör tilläggas att det är väldigt få aborter som görs efter vecka 12.

I artikeln sägs det att de som utför abort i Sverige inte kommer att få någon psykologisk hjälp efteråt, men detta vet författarna inget om eftersom förslaget inte är klart än.

Ordvalet i denna insändare är precis som i tidigare insändare om abort avslöjande. För att Citera Göran Hägglund;
”Slutligen: Jag vill be alla som deltar i det här samtalet att tänka över det förfärliga uttrycket "abortturism" som vissa väljer att använda. Uttrycket trivialiserar och vulgariserar en verkligt svår fråga där diskussionen bör föras med ett stort mått av ödmjukhet.”
Till sist, ni får vist diskutera abortfrågan, alla får göra det jag har inget alls emot att man för diskussionen, det är en känslig och svår fråga men när folk använder ord som abortparadis och abortturism och kommer med hot om bojkotter då tappar jag respekten för de som framför argumenten.

Detta är inte första gången jag diskuterar abort på bloggen och för den som är intresserad av mer argument så går några att läsa här.

(Svarta ord i texten är länkar)

lördag, februari 24, 2007

Guatemalas stinkande hål


Hur kan sådana ”sinkholes” bildas? Jag vet inga detaljer om geologin eller byggnationen i Guatemala men det är i alla fall inget nytt fenomen. Till exempel har USA haft sin beskärda del av problem på området. Det stora problemet är oftast en porös bergrund (eller byggnation) som vattnet lättare kan erodera.

Mer info finns här och här.(Ett ”sinkhole” i en 80 miljoner tons hög av ”Fosforgips” hålet skapade så mycket avfall att företaget som ägde avfallet fick spendera 6,8 miljoner dollar för att sanera.)

A-kassa och Sprit

Maud verkar har fattat galoppen, vi måste se till att teknikutvecklingen kring förnyelsebara bränslen fortsätter på bred front. Jag skrev ganska ingående om detta tidigare, kolla gärna in länkarna i den posten.

Igår kväll just innan jag skulle lägga mig fick jag syn på DN-debatt inlägget om att höjd A-Kassa långsiktigt kan ge fler arbetande. Orsaken till detta är att man lättare går från sjukskrivning till A-Kassa om nivåskillnaden där emellan inte är så stor. Detta känns i och för sig helt lågiskt om man läser hela inlägget som också påpekar att det då är viktigt med en snabb avtrappning av nivån i A-kassan. Nå till det som slog mig igår kväll, det finns lite olika sätt att rapportera denna nyhet ett sätt är att bara göra ett nummer av att sänkt A-kassa inte ger fler jobb, eller att höjd A-kassa kan ge fler jobb vilket skulle få det att se ut som om regeringen valt fel väg. Det andra sättet är att faktiskt ta upp mer ingående vad artikeln säger, att peka på att det då är viktigt med en snabb nedtrappning av A-kassan och att Las kan vara ett problem för arbetsmarknaden.

Igår kväll funderade jag på att skriva och tippa att metod ett kommer att vara dominerande i media, men jag jagade undan demonerna för inte är väll pressen så dålig i alla fall? Nu börjar jag dock tvivla, jag har i och för sig inte sett det på nyheterna än men det börjar tveksamt. Jag återkommer!
*****
Uppdatering:
SvT:(länk ovan) verkar sköta det snyggt!

Nattliga observationer

Kommer från Svartbyn,

Är Råkan fågeln som är mest black metal?


Och hur gör han?


fredag, februari 23, 2007

Fredags Meta

Dagens goda gärning är att eftersom jag är singel har jag sett till att de som är otrogna inte behöver ha så dåligt samvete. Dagens fråga, är det möjligt att kompensera för högt koldioxidutsläpp genom att köpa utsläppsrätter?

En bläckfisk på 450 kg har fiskats upp, I’m impressed... tydligen största man sett hittills.

Jesus har anlänt och han har redan en hög anhängare.

Allt fler företag kommer säkert att göra reklam anknuten till den globala uppvärmningen, Disel har startat, jag är delad... är den verkligen bra?


Apropå ekonomi så har frontal cortex ett intressant inlägg om beteende ekonomi, en del saker de där ekonomerna hittar på kan vara ganska intressanta.
”Rather than asking people whether they want to start saving right away, Thaler has companies ask people if they want to opt into a 401 (k) savings plan in a few months. Since this allows people to make decisions about the distant future without contemplating the present, it bypasses our impulsive instincts. Trial studies of this program have been a resounding success: after three years, the average savings rates went from 3.5 percent to 13.6 percent.”


Mr. Bubber visar också hur lurigt statistik kan vara.

SvD påpekar att det kan vara värre att ha sportlov som barn än att vara på skolan och bli mobbad eftersom att.
”Med lovet försvinner den dagliga omtanken som skolan ger barnen, säger Anny Eliasson, skolkurator på Blombacka skola i Södertälje”

Medan jag tycker att det alvarligaste är om det inte finns någon annan än skolan som ger barnet omtanke...

torsdag, februari 22, 2007

Nycktert I SvD

Som jag tidigare påpekat så kommer med stor sannolikhet inte etanol vara ersättningen för bensinen. Den förra regeringens satsning var för ensidig, ett bredare tag krävs om vi ska bromsa den globala uppvärmningen, personligen tycker jag miljöpartiet får sätta agendan i miljöfrågor alldeles för mycket. Det finns i och för sig flera orsaker till att etanol är så dominant i Sverige.

Men det ser ut som att marken skulle kunna användas effektivare alltså att det är bättre att ersätta kolkraftverk än olja med vår biomassa. Dessutom är det som den förra regeringen gjorde att sätta strafftullar på etanol från fattigare länder som Brasilien en styggelse och det räddar inte regnskogen. Hur pass bra det är att köra på etanol är också svårt att säga, ibland kanske det kan vara bättre att köpa en riktigt snål diesel ur miljösynpunkt.

Christian Azar (Azar var för övrigt en av författarna i IPCC) som nyss fick vetenskapsakademins Tage Elanderpris i naturvetenskap har mycket intressant att säga på området. En av hans käpphästar är att det är viktigt att stimulera teknologiframväxt på olika sätt och vist finns det mycket spännande att forska vidare på. Två citat ur en av hans vetenskapliga artiklar,
Ur: Near-term technology policies for long-term climate targets—economy wide versus technology specific approaches

“Care should be taken not to make technology-fostering instruments too broad. Limiting the use of the flexible mechanisms in the Kyoto protocol (supplementarity) is probably too blunt as a tool to bring more advanced technologies to the shelf. Similarly, there is a risk that green electricity certificates and the biofuel directive in the EU will only benefit technologies that are close to being competitive. If they are not complemented with more technology specific instruments, more advanced technologies will not be brought to the shelf.”

“The key issue in bringing new technologies to the shelf is learning. We therefore propose this decade to be the decade of great technological experiments and failures. A bold venture on experiments, demonstrations and niche-market formation would make it possible to bring down costs substantially for a dozen of advanced technologies and to understand better which might have good prospects and which have not. If this is not done, it could become politically infeasible to negotiate and adopt more stringent targets in subsequent commitment periods.”

Det finns alltså en risk att de verktyg som nu används för att minska koldioxidutsläppen gynnar de redan framtagna (eller snart framtagna) tekniker som finns för att minska koldioxidutsläppen. Men de redan framtagna (eller snart framtagna) teknikerna kanske inte är de bästa, därför är det viktigt att på andra sätt stimulera till en bred teknikutveckling.

För att sänka utsläppen från bilindustrin tror jag det är viktigt att politikerna vågar ställa krav på industrin så att de producerar bilar som inte drar så mycket bränsle. Kanske kan vi då snart få se ”fiber” bilar som går att köpa? Vikten hos en bil är en viktig faktor för hur stora utsläppen blir.

Helt insnöad, jag?

Tydligen sprider sig ryktet om att jag försöker hålla lite koll på klimatdebatten, nyss kom prefekten förbi och lämnade en liten artikel han skrivit om ”snöbollsjorden”. Den kommer att publiceras i tidskriften Geologiskt forum. Så känner ni att ni är helt insnöade så miströsta inte kunde jorden ta sig ut kan ni!

”Dramatiska klimatförändringar har drabbat vår jord allt sedan den bildades för över 4,5 miljarder år sedan. Under den tiden av jordens utveckling som kallas för neoproterozoikum, för 1000-450 miljoner år sedan, finns det starka bevis för att jorden var globalt nedisad. Då var förmodligen också större delen av oceanerna isbelagda. Kanske såg jordklotet, betraktat från rymden, ut som en snöboll? Detta kallar forskarna snöbollsjorden.”

onsdag, februari 21, 2007

Lite statistik om abortlagen

En närmare titt på SvD:s artikel om abortdebatten visar på lite hur få slutsatser som egentligen kan dras av opinionsundersökningar. Testet man använder för att dra slutsatser i detta fallet är ett Chi-två test. Ett test som endast avslöjar ifall det finns skillnader mellan olika grupper och i detta fallet hittar man då en signifikant skillnad mellan de kristdemokratiska väljarnas åsikter och resterande svenskars. Detta betyder då att man kan dra slutsatsen att färre än 65 % av de kristdemokratiska väljarna tycker att utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige.

Viktigt att ta hänsyn till för att få en rättvisande bild är också ifall grupperna är stabila eller förändras, detta är speciellt viktigt ifall man har små grupper. I Temos senaste undersökning fick Kristdemokraterna 4,8% av rösterna vilket skulle göra att 56% av de kristdemokratiska väljarna som inte vill att utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige är ca 27st. Något som också är viktigt speciellt vid små grupper är hur urvalet av kristdemokrater har skett. Detta vet jag inte men ifall det är folk som uppgett sig tidigare som trogna kristdemokrater så skulle det förmodligen ge en övervikt åt motståndarna till lagen.

Så det reportern i SvD frågar är alltså en tillspetsad fråga för att väcka intresse bland läsare.
”Hur påverkar det partiet att partiledaren har en annan åsikt än både medlemmar och väljare?”

För hon vet varken om väljarna eller medlemmarna har en annan åsikt, men man kan så klart gissa...

Två snabba!

När jag trodde jag skulle ta mig till sängen läser jag i SvD att kristdemokraternas väljare inte stöder Hägglunds abortförslag. Men problemet är att de inte sett förslaget än och att det känns statistiskt osäkert att tolka eftersom det rör sig om ca 31 av 1000 personer man drar slutsatsen av. Dessutom är det ju viktigt att komma ihåg varför sympatisörerna och de före detta väljarna inte röstar på Kristdemokraterna.

Ser att Folkpartiet kör hårt i skolfrågan och jag tror det är rätt att göra det mer lönsamt att läsa mer matte i gymnasiet. Då kanske universiteten kan sluta att smygsänka kraven för att utbilda sig.

Hjälp!

Ok, feber och jag borde sova men jag fastnade i trådar där jag i slutet försökte få tag på några artiklar i Nature jag inte kommer åt. I värsta fall måste jag släpa mig till biblioteket och det kändes jobbigt.

Nå det jag tillslut rann in på ikväll efter att funderat på dagens debatt om Annika Dahlström var Lawrence H. Summers kommentarer runt kön och forskare. Det visade sig att hans och en annan Lawrence kommentarer fick Nature att publicera hård kritik från Ben Barres vilket verkar ha mött hård kritik från andra håll. Men jag har bara lyckats få tag i ett svar och det är från Steven Pinker, så om någon hittar de andra på nätet vore jag tacksam! Svaren verkar i och för sig vara korta och inte lägga mycket nytt till debatten men jag ogillar att inte komma åt grejer, alltid kul att ha det digitalt också.

Nå ja, jag hittade nog i alla fall en bok som jag tror jag ska beställa.

tisdag, februari 20, 2007

Dahlströms Replik

Precis som jag förutspådde replikerar Dahlström på DN debatt. Eftersom jag inte mins vad som stod i böckerna får jag nog ta fram de igen och kanske skriva en liten sammanfattning. Det är helt klart att tidningsinlägg inte är något ställe där man löser forskningsfrågor i alla fall, utrymmet är alldeles för litet. Något jag dock önskar vi fick bort ur debatten är alla eftersläntrare som påstår att kön bara är en socialkonstruktion, så långt har i alla fall vetenskapen kommit att vi vet att så inte är fallet.

Antagandet om människan som oskrivet blad har skördat nog med offer, Bruce Reimer som föddes som man men opererades om till ”kvinna” eftersom hans penis skadades vid omskärningen är ett. Bruce uppfostrades sedan som en flicka eftersom den fans en teori då (runt 70-talet) i forskarvärlden om att barn är könlösa upp till två års ålder och att man skulle kunna uppfostra barnet till det kön man vill. Bruce blev Brenda, olycklig förvirrad och mobbad. Historien slutar inte där, jag rekommenderar verkligen folk att se dokumentären.

måndag, februari 19, 2007

Meta snabb

Sänd mina rötter regn har hittat ett inlägg som visar att Feministiskt initiativ får pengar på ett felaktigt sätt, om inte detta når riksnyheterna blir jag sur.

I ett inlägg på Klimatfakta hittar jag lite kommentarer från Lunken som funderar om det inte kan vara så att etanolen inte är främsta hotet mot regnskogarna, försvinner etanolen finns det andra intressen som är beredda att hugga ner den. Detta visar på hur komplex frågan är, det gäller att dagens ledare försöker hålla sig väl informerade och vågar fatta beslut.

Den roligaste med Twingly är inte alla läsarna utan kommentarerna. Givet vis är det kul med fler läsare men det roligaste är att kunna få kommentarer från personer som det man skriver berör.

Digitala debattklimatet är hårt

Ibland tar man i i överkant, det är speciellt lätt att göra digitalt eftersom man slipper se eller höra den man hoppar på. Dessutom ska allt gå snabbt, personligen försöker jag lägga ner så liten tid som möjligt på mina bloggpostar så länge det når upp över en viss kvalité är det sällan jag finputsar. Men jag försöker i alla fall tänka två gånger, men har säkert misslyckats med detta ibland.

Det var hos Bengt på Frihetens vingar jag läste en uppmaning till att sansa debatten, något jag tycker är viktigt. Det är sällan det finns anledning att bli personlig i inlägg, men ibland kan jag tycka att det finns det. Björn Lomborg har en historia av förvirring vilket gör att han som person i mina ögon saknar trovärdighet i klimatdebatten. Men att för den skull använda sig av liknelser med förnekelse av judeutrotning är att gå ett par rejäla kliv för långt. Vist är det förnekelse Lomborg sysslat med men det har ju ingen koppling till judar och andra världskriget, det räcker ju att tala om att han saknar trovärdighet.

Peter Wolodarski på DN har tydligen mottagit många hårda mail sedan de publicerade artikeln med Lomborg. Jag tycker så klart det är fel med personliga påhopp och försvarar inte dessa på något sätt. Men på en punkt tror jag att Wolodarski har fel, det har inte att göra med att klimatdiskutssionen är oroande snäv och konform. Lomborg hade direkta fel i sin artikel vilket hade varit möjligt att kolla upp innan, dessutom kom han inte med något nytt utan ältar det han tidigare flera gånger fått utrymme att göra. Hade reaktionerna varit lika starka om det varit en artikel som inte innehållit gamla faktafel skriven av en person som inte har en historia av förvirring? Jag tror personligen inte det, men vet så klart inte. Kan det vara så att det är en lite ny situation för ledarsidan att hantera naturvetenskap i en känslig fråga?

Som kristdemokrat vet jag en del om situationen att bli påhoppad för åsikter, detta är speciellt irriterande eftersom det sällan är åsikter jag delar. Från andra sidan får man också någon irriterad kommentar då och då främst där man frågar sig hur jag kan vara KRISTdemokrat något som för stunden kan kännas ganska frustrerande. Men jag lägger inte så stor vikt vid de oftast anonyma kommentarerna eller mejlen, jag tar däremot åt mig ganska mycket ifall det är någon bloggare jag respekterar eller vän som använder hårda ord, vilket som tur är inte händer så ofta.

För att avsluta lite mindre förutsägbart bjuder jag på några kloka ord från... Schwarzebegger!!!

Är storebror lagom?

Gudmundson har en intressant kolumn i SvD idag, är storebror för liten? Det är kul att SvD har lyckats samla lite politiskt inkorrekta kolumnister så det blir lite variation i åsikter. Förutom det tror jag att han kan ha rätt, det kan faktiskt vara så att Polisen har får få vägar att komma åt svåra brott som terrorism och organiserad brottslighet (motorcykelgäng till exempel). Själv har man tack och lov begränsad insyn i dessa verksamheter, men jag har ändå sett nog för att se hur affärer läggs ner på grund av ”oskyldiga” hot och kan bara tänka mig hur svårt det ska vara att hålla reda på fanatiska ungdomar.

Jag har inte bestämt mig än, men vist kan jag tänka mig att tillåta en större övervakning av terrorism och organiserad brottslighet. Men det är ju viktigt att vart fall granskas för sig så att det inte skenar iväg.

söndag, februari 18, 2007

Annica Dahlström i blåsväder

En brokig skara forskare riktar hård kritik mot Dahlströms bok, jag finner ingen anledning att tro att kritiken inte är berättigad men jag har inte läst boken själv. Men nog tycker jag författarna tolkar IQ lite konstigt, nå ja. Jag tänkte inte ge mig in i denna debatt har för dåligt på fötterna kanske måste man läsa på igen. Jag tänkte dock tipsa om två böcker som det sägs ska ligga i huvudfåran och de används i undervisningen runt kön.

Först ut Richard A. Lippa med Gender, Nature and Nurture.

Tvåa, Michael Rutter med Genes and Behavior Nature-Nurture Interplay explained.

Och den som gillar denna typen av literatur får så klart inte missa Steven Pinkers bok The blank slate. (finns på svenska)

Jag antar att det kommer komma et svar från Dahlström, detta kan bli en spännande fajt!

lördag, februari 17, 2007

Läsvärt

Äntligen lördag, ska fira med att försöka få lite ordning hemma för att sedan dra iväg på vidsträckta äventyr... Men först lite intressant läsning.

Berghs Betraktelser har en intressant diskussion om Ekonomi / Miljöekonomi / Ekologisk ekonomi, där jag försöker ge mina 2 cent.

DN debatt händer något jag längtat efter länge, tre professorer ger sin syn på det svenska miljöarbetet och hyllar inte alls det som åstadkommit hittills. Sverige minskar inte utsläppen av växthusgaser, krafttag krävs. En av mina teser är att Sverige i allt för lång tid daltat med bilindustrin att man inte satsat nog på att utveckla alternativa energikällor och drivmedel tycks besannas. De pekar också på något som jag är orolig för, att alla länder nu letar upp något de gjort bra och pekar på just detta för hemmapubliken och använder det som orsak för att andra länder måste komma ikapp innan hemlandet kan göra mer. Helt klart läsvärd artikel!

Några forskare i USA tror sig kunna ana att en av de bakomliggande faktorerna till fetma kan vara kemikalier vi använder oss av. För mig låter det inte alls otroligt att hormonpåverkande kemikalier kan vara en bidragande orsak till fetma. Jag önskar verkligen vi hade lite bättre överblick av vad olika kemikalier kan ha för funktioner innan vi börjar använda dem i massor. Doktor Dahlqvist bloggar för övrigt också om saken. Det är naturligt vis för tidigt att dra några stora slutsatser om en första studie men det ska bli intressant att följa.

SKTF Vill nu sitta med och påverka regeringens politik kring A-kassan, jag kan inte hjälpa att fundera om det inte hade varit enklare för SKTF att vara med och påverka A-kassan om man inte gjort klart att man tycker så illa om den sittande regeringens förslag. Man var inte precis ballanserad i valrörelsen...

Den som är intresserad av Historia bör inte missa ”History Carnival” hos MartinR.

Till sist kan jag inte låta bli att citera Henrik Sjöholm Centerns förra partistrateg, ur hans inlägg om kristdemokraternas vägval.
”Socialministern och Kd-ledaren Göran Hägglund är utan tvekan en av de mest begåvade kommunikatörer jag stött på i politiken. Han förmår som få andra att blanda varm humor med bekymrat allvar och kan därmed ta även svåra politiska frågor på ett effektivt sätt. Dessutom företräder han en politisk inriktning - ett slags mild socialkonservatism med vurm för familjen, som verkar delas av uppåt 3/4 av svenska folket. Med andra ord borde Kd vara ett av regeringens “farligaste” partier för de andra i Alliansen.”

Varför är man inte de?

fredag, februari 16, 2007

Hur mycket kommer vattenytan att höjas?

Sedan IPCC:s rapport kom ut har några felaktiga påståenden om hur mycket vattenytan antas höjas gjorts. Det fel som många gjort är att direkt jämföra IPCC:s nya värden med de gamla. Men de gamla värdena inkluderade så kallade dynamiska effekter som bland annat försöker simulera sprickbildning i glaciärerna, forskarna var oense om hur snabbt detta sker så man valde att inte ta med detta då man modellerade havsnivåhöjningen. Detta gav lägre resultat än tidigare år för havsnivåhöjningen om man tittar på högsta värdet, men om man tittar på vad de olika Scenariona säger så verkar de ligga inom 10 % av varandra. Detta skulle då betyda att det främst är variationen som är större i de tidigare IPCC körningarna och att medelvärdena ligger ganska nära varandra. Men det är ganska förvirrande och förmodligen får vi vänta tills hela rapporten kommer innan vi får hela svaret.

Förutom detta har det varit diskussioner om att de dynamiska effekterna kanske är större än man tidigare befarat. Men nya data gör att forskarna inte är så säkra på detta och vi får förmodligen vänta något år till innan man fått klarhet i hur våra isar smälter. Men IPCC räknar alltså inte alls med denna effekt vilket betyder att just denna biten endast kan bidra till att modellerna ger större nivåhöjning av vattenytan.

Mobbning i Skolan

Många funderingar har det blivit kring utsatthet de senaste dagarna, nu nämner en debattartikel på DN att skolbarn ofta får ett dåligt bemötande när man anmäler mobbning vid skolan. Ur undersökningen kan man se att 75 % av anmälningarna de granskat inte fått något bemötande det är naturligt vis inte acceptabelt. Om det nu är så att alla de 75 % är fall där man inte litar på eleven så ska ju detta också framgå så att eleven eller föräldrarna i så fall kan gå vidare eller lägga ned.

Fast jag är helt på det klara med att en skola utan anmälningar om mobbning är en utopi, men alla fall förtjänar i alla fall ett proffsigt bemötande. Men jag instämmer med ”doktor” David Eberhard i att man måste ta risker i livet (även om jag tycker han överdriver). Ett liv utan motsättningar i ungdomen gör gissar jag personen osäker som vuxen. Livet är trots allt i många delar en tävling och inte alltid en snäll tävling även om man önskar att det vore det. Men mobbning ska naturligtvis motarbetas så långt det går.

torsdag, februari 15, 2007

Integration - mångkulturalism

Gudmundson har haft det goda omdömet att lägga ut avhandlingen The imagined versus the Real Other, Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden. Det var nog bland det intressantaste jag läst på länge. Författarens mening är att mångkulturalism är ett hinder när man försöker förstå dagens multikulturella Sverige. Jag tolkar han som att han inte tycker debatten befinner sig i verkligheten. De intellektuella i Sverige vill själva inte säga att det sätt som Islam fredas i Sverige försvårar immigrationen, men vad värre är fryser man också ut personer som gör detta. Författaren Aje Carlbom har studerat Rosengård när han kommit fram till dessa slutsatser. (Med reservation för feltolkningar från en lekman)

Författaren menar att alla debattörer (Nationalister, Islamister och Intellektuella) idag intar samma ställning Muslimer är så olika svenskar att de två grupperna ska hållas avskiljda från varandra.

En lite paradox tycks vara de intellektuellas inställning att Islam skall få agera fritt man ska alltså inte fördöma eller hårdare granska vad som sägs i deras moskéer och hur de ordnar sina liv i hemmen, men samtidigt fördömer man ojämställdhet. Man tar för givet att alla Muslimer vill leva i Sverige som ”Svenska Muslimer” inte som bokstavs troende Islamister. Det är här jag menar att man yttrandefriheten måste vara stor, man måste kunna ifrågasätta Mohammed precis som vi ifrågasätter Jesus. Något jag varit inne på tidigare... Författaren menar vidare att hans empiriska data visar att muslimernas egna nätverk inte integrerar dem i Sverige utan i stället avskärmar dem från att integreras.

Författaren säger också att främlingsfientligheten idag bör ses på från hur det ser ut i många människors vardagliga liv. Ett liv där många tappat sina jobb samtidigt som man måste anpassa sig till en annan kultur. Vilket kan ge bilden av att det är lättare för invandrare att överleva i Sverige än för infödda. Här ger han en till känga till de ”intellektuella” som inte lever i verkligheten.

Kort sagt läs gärna avhandlingen, för mig var det i alla fall trevligt att få min världsbild delvis bekräftad.

Våga Vara Vuxen

I gårdagens inlägg våga vara förebild känns det som att jag glömde nämna vikten av att också visa ödmjukhet och kunna lyssna. Att som ung aldrig bli hörd och aldrig få tid hemma gillas inte. Det ska ju inte vara moralkakor utan dess like men några stöttande ord... BRIS är idag i en artikel i SvD och pratar om hjälp via Internet, låter som en mycket bra ide tycker jag. Ibland kan det nog vara nog så lite som vänder den dystra tonåringen. Jag har själv använt mig av en liknande funktion fast då handlade det om dopingjouren som på ett bra sätt kunde ge tips om vart jag kunde hitta mer information. För att hitta tillgång till bra information kan vara nog så svårt (och ibland funderar jag på om dagens skolbarn vet vad källkritik är). Det kan nog också vara bra att splittra upp en del forum som finns på nätet idag där det blir lite för mycket diskussion om självmord och skurna armar, så mycket att det som utomstående kan kännas som om dom sporrar varandra. Men nu är det kanske inte så utan mest ett sätt att ventilera sig?

Själv kände jag mig förövrigt lite vuxen igår när insändaren om Bo Nordell kom in i Kuriren, det är trots allt inte självklart att som doktorand ge sig på en professor. Det roligaste av allt var nog det positiva bemötandet jag fick både via mejl och personligt. Det är nog många som tänkt i samma bana men ingen som tagit steget och sagt ifrån. Så är det nog ofta... Tyvärr.

onsdag, februari 14, 2007

Hur blir man av med getingar?

Huh, ok jag rekommenderar inte detta sättet att bli av med getingar men jag tror det fungerar!
(från syrran)

TedTalks

Nästan alltid hittar man något intressant att se på TedTalks. Intressantast denna gången tyckte jag Wade Davis var, ett klart tänkvärt föredrag om hur vi i snabb takt förlorar många av världens kulturer, fotografen Phil Borges är inne på samma spår.

Carles Leadbeater håller ett intressant föredrag om kreativitet och pekar på det jag tyckt länge, att patent och stora lagskyddade företag kanske inte ger en optimal skaparkraft.

Till sist har vi Sir Martin Rees Astronom som går igenom lite grunder om universum och vetenskap på ett småroligt sätt.

Bo Nordell

Jag ledsnade till slut och skrev denna insändare i Kuriren om Bo Nordell som verkar dyka upp lite över allt för populär vetenskapliga inlägg om en egen växthusteori som mig veterligen ingen annan än han själv tror på.

Facket

Tänkte bar kort reflektera över Ledaren i dagens DN där man diskuterar Byggnads bakslag i Europadomstolen. Min far är snickare och här uppe besöker man och hjälper till med granskning av arbetsplatser men enligt ”säkra källor” är det många byggjobbare söderut som aldrig sett till en enda kontrollant. Detta är ju så klart riktigt illa och kanon att det nu förmodligen kommer att komma upp till ytan.

Sen kan jag inte låta bli att påpeka hur vass Federley har blivit, att köpa salladsbaren är lite av ett genidrag för hans egen del. Jag är dock inte så säker på att Centern tjänar på att löpa linan ut, vi får se.

Våga vara förebild

Bris har en intressant debattartikel i DN idag, men jag tycker nog dom förminskar föräldrarnas roll lite väl. Att mobbning är viktigt att hålla nere är det nog ingen som motsäger och från kristdemokraterna ser vi gärna lite hårdare tag i skolan. Man pekar på det viktiga i att våga stå upp som vuxen, att säga ifrån. Jag har alltid funderat på hur 13 åringar kan få tag på alkohol, cigaretter och narkotika det är trots allt någon som måste ge det till dom. Civilkurage är något som det finns för lite av i Sverige, vi underskattar hur stor betydelse bra ledare har.

Fundera lite själv på hur livet såg ut, där det fans tydliga vuxna som sa ifrån där var det mindre bråk. Det gällde allt från kafeterian till fotbollslaget men inte bara vuxna ledare var viktiga, lika viktigt är det att kaptenen i fotbollslaget är en kille som är förebild. Att lärare vågar bestämma i klassrummet är givetvis viktigt lika så att de vågar diskutera obekväma saker i sexualundervisning, etik och moralfrågor. Men det måste sluta någonstans, lärare och tränare kan inte ta över uppfostran av barnen. Eftersom jag känner en del tränare och lärare vet jag hur jobbigt det är för dessa ledare när både föräldrar och barn ringer om kvällarna och vill prata ut. Det kan vara om allt möjligt, ofta rena terapisamtal om något helt annat än verksamheten. Detta kan man inte förvänta sig ska fungera en fotbollstränare offrar redan nog av sin fritid utan att måsta leka amatörpsykolog på kvällarna. En del av en lösning på detta problem kan vara mer knytpunkter där familjer träffas och kan få diskutera problem i deras vardag. Sedan finns det så klart barn som måste tas om hand på något sätt för att föräldrar saknas eller beter sig illa då ska givet vis det fungera.

Men där jag funderar på hur BRIS tänker är:
”Många barn förklarar att de vill få hjälp utan att föräldrarna blandas in annars kan det kvitta. Barn vittnar om att kontakten mellan professionella vuxna och barnets föräldrar ofta sker bakom barnets rygg, man är osäker på om och när personalen ringer hem till föräldrarna, eller om skolkuratorn rapporterar för annan personal.


"Jag kommer inte att våga prata på Bup för dom berättar väl också för mina föräldrar om mardrömmarna och skärningen som skolsyster och kuratorn gjorde." Mejl från flicka, 13 år”


Är det inte fullt naturligt att man som ungdom inte vill att föräldrarna ska vara inblandade? Det ingick ju liksom i uppväxten att man från och till ”ogillade” föräldrarna. Jag ser det som självklart att föräldrarna ska blandas in om det inte är så att de på något sätt misshandlar barnet.

tisdag, februari 13, 2007

AJ!

Ni har säkert hört om det, fallskärmshopparen Michael Holmes vars fallskärmar inte fungerade som dom skulle. Nu har Daily Mail lagt ut videon från hans hjälmkamera på nätet, varning för känsliga tittare.

Att hålla ballansen

Klimatdebatten är inte alldeles lätt att hålla balanserad, den har pågått länge och det är svårt för den som inte följt hela debatten att veta vilka personer som tidigare missbrukat data för att förvilla. Som deltagare i debatten blir jag ibland osaklig och tidsbrist gör att det är svårt att förklara hela sammanhanget varje gång och så kommer det nog fortsätta att vara. Det är också svårt att veta vem man har att göra med när man diskuterar, är det en person som bara är dåligt informerad eller är det en person som avsiktligt skiter i vilket och bara är ute efter att få ut sin sida av storyn. Tamino har en intressant diskussion om hur man kan bemöta olika delar av debatten. Jag försöker själv att slänga in lite länkar här och där för intresserade så man själv kan få en liten inblick i hur det hela fungerar, tyvärr verkar det som att de som debatterar högst i den svenska bloggvärlden själva aldrig tar sig tid att sätta sig in i problemet.

Så till det jag tänkte skriva om, Björn Lomborg. Det finns mycket att diskutera men för att göra det enkelt ta en titt på detta och förklara sedan varför man ska ta han seriöst i debatten. (han har mig veterligen inte ändrat detta i sin bok trots att han haft chansen.)

Björn Lomborg i DN

Fruktansvärt förutsägbart så dyker förvirraren Björn Lomberg upp i DN. Som tur är har jag redan på bloggen visat några fel han har denna gången (länken långt ner). Vissa är rätt lika misstagen som Johan Norberg gjorde i början men Johan har i alla fall den goda smaken att rätta till vissa av felen. Statsvetaren Lomberg har numera tyvärr noll förtroende hos mig när det handlar om miljöfrågor.

Så kan jag då passa på och skvallra om MiljöBloggAktuellt har hittat en riktigt bra ”miljö reklam”.

Dags att förändra Lärarutbildningen

Lärarnas Riksförbund har en artikel i DN debatt idag om Lärarutbildningen, ett ämne som diskuterades flitigare i begynnelsen av denna blogg. Mycket i artikeln verkar klokt, att som Riksförbundet vill dela upp lärarutbildningen skrev jag om för något år sedan. Det är vansinne att ha samma utbildningen för personer som skall ta hand om 7 åringar som 17 åringar. Så jag är inte det minsta förvånad när jag ser att eleverna kritiserar den delen av utbildningen. Dessutom borde man få bort lite av flumstämpeln som pedagogikkurserna har, jag känner INGEN som läst grundpedagogik som tycker att man fått en bra pedagogisk utbildning.

De brister i ämneskunskap som nämns är givetvis inte bra, tyvärr är det inte bara för att man läser mindre poäng utan också för att en del kurser anpassas för lärarna (man byter till exempel ut engelska böcker till svenska osv.). Vill man få upp statusen för läraryrket vill det till att man inte kan glida igenom den på seminarier. Det är också tydligt här på Luleå Tekniska Universitet att eleverna föredrar utbildning som sker ute på respektive institution det vill säga kemikurser som ges på kemiavdelningen inte på läraravdelningen. Det är också där kompetensen finns därför är det nog bra att som LTU har gjort att lägga ut ämnesutbildningen på avdelningar i stället för att sköta den centralt från lärarutbildningen, jag tror också det skärper kraven.

Två till viktiga punkter tas upp, många lärare är inte anställningsbara på grund av att man läser konstiga ämneskombinationer, man kan tycka att eleverna själva borde kunna lösa detta men ju mer jag ser ju mer tvekar jag på det. Överdriven statligstyrning är givet inte bra men lite styrning tror jag inte skadar. Det är lite samma dilemma som att vi idag har vissa utbildningar som utbildar till arbetslöshet och statens försvar är att man inte vet vilka utbildningar som kommer att behövas i framtiden. Men helt blind är man inte, ta till exempel lärarutbildningen där vissa inriktningar nästan inte kan få jobb medan det är brist på andra. Här borde det gå att bättre kontrollera flödet man är ju inte ovetande om hur många barn som kommer gå i skolan minst 7 år framåt i tiden. Jag tycker personligen också att Universiteten och Högskolorna i Sverige bättre borde fördela utbildningarna mellan varandra så att inte alla bedriver utbildning inom allt med halvtomma klassrum knappa resurser och därigenom oinspirerade lärare. Här är jag faktiskt för en högre del av statlig styrning.

Lägg gärna till större möjligheter för lärarna att sköta klassrummen och lite annat så blir detta kanon!

Sedan om ni missade det förra gången så ni som är med i Lärarförbundet byt förbövelen till Lärarnas Riksförbund.

måndag, februari 12, 2007

Meta Alfa

Beta Alfa bjuder på lite av de data som jag efterfrågat tidigare. Det är tydligt att Twingly radikalt förändrat vad svenska bloggare länkar till.

Apropå länkar så finns det nu något som heter ” miljö SMS”. En innovativ idé där man kan rösta på olika miljömål genom SMS där pengarna sedan går till det segrande ändamålet. De har även en lista med miljöbloggar.

Aardvarchaeology har haft en till karneval som jag själv inte har hunnit läsa än, välkomna in i the temple of godlessness.

Än mer klimat

Denna artikel har cirkulerat lite, bland annat i kommentarer här på bloggen. Den fungerar utmärkt som en liten notis om hur långt man i media kan gå för att vilseleda i klimatfrågan. Ur artikeln:
”Nigel Weiss, Professor Emeritus at the Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics at the University of Cambridge, past President of the Royal Astronomical Society, and a scientist as honoured as they come /.../ The science is anything but settled ... except for one virtual certainty: The world is about to enter a cooling period.”

Detta är då ren lögn så Weiss blir så pass upprörd att följande pressmeddelande släpps, ur pressmeddelandet:
“This is of course a controversial issue and there is a vocal lobby arguing against the link between anthropogenic gas emissions and climatic change. However I share the view of the majority of the scientific community that the evidence for such a link and thus the occurrence of man-made global warming is significant and a matter of grave concern.”

Hittar ni motsvarande drag från den andra sedan så ge mig dem gärna.

En god nyhet är i alla fall att det finns personer som inte kört ner huvudet i sanden utan försöker åtgärda problemet. Globe International och ComPlus anordnar en konferens där Kina, Indien och USA är representerad på hög nivå, givetvis finns Anders Wijkman där också. Förhoppningsvis kommer man ett steg närmare en lösning.

Twingly

Ok, jobbar men... Något som heter Twingly började för ett tag sedan att länka blogginlägg med artiklar i DN och SvD. Att detta skulle innebära att de svenska bloggarna började länka till de båda tidningarna i högre grad var inte direkt någon skräll. Nu har Jinge uppmärksammat att några bloggar var värre än andra, men det går rykten om att tidningarna kommer börja reglera hur olika bloggar kommer att synas och inte synas så kanske blir det mindre okynnes länkning efter ett tag. Men vist jag kommer säkert att lägga in fler länkar, men det får ju finnas gränser.

Det är ändå lite roligt att se att knuff som vanligtvis är fylld med bloggar som länkar till intetsägande expressen och aftonbladet artiklar numera domineras av DN och SvD länkar. Det vore kul om Knuff kunde göra en sammanställning av hur länkflödet skiljde sig under tiden före och efter Twigley.

Dåligt pålästa Expressen?

Nu har jag visserligen inte koll på allt Affe gjort, men jag har aldrig hört han argumentera för hårdare abort gränser så länge jag varit med i partiet. Bloggens läsare vet också att den minoritet i kristdemokraterna som verkar för det gör allt de kan för att höras. Så något taktiskt spel är det inte frågan om Isobel.

IPCC och klimat

Helgen bjöd på omflyttning av diverse bokhyllor och skrivbord och pojkrummet hemma i Boden blev nog om möblerat för första gången på runt 20 år.

Nå tänkte bara tipsa de som är intresserade av en genomgång av vad IPCC gör och lite frågor om rapporten som finns på Clear the Air. Head in a Cloud har också en sjyst genomgång av IPCC rapporten och jämför den med den gamla. Sen hitta jag nyss en hemsida som verkar intressant men som jag inte tittat närmare på, world view of global warming.

fredag, februari 09, 2007

Same same but different

I SvD dyker ett gäng kristdemokrater i riksdagen upp som tänker rösta mot Göran Hägglunds proposition utan att de har sett den. Nå jag kan ju avslöja att det inte är ett helt annat gäng än det jag diskuterat tidigare.

Och på Claes fråga ”vad jag tycker om detta” blir svaret, jag tycker det är riktigt tråkigt. Men de är i minoritet, jag önskar bara att det fans fler kristdemokrater som höjde sina röster så den andra större sidan hördes mer. För som det är nu tror folk att vi är emot abort.

Public Service varför?

Gudmundson hade när det begav sig ett inlägg där han ifrågasatte ifall public service verkligen tillför något. En svår fråga så klart men jag har i alla fall en reflektion. Kan det amerikanska media utbudet ha påverkat att de är så obildade där?

Låt oss ta en titt på en debatt jag i alla fall har hyfsad koll på, den globala uppvärmningen. Hur kan det komma sig att bara 23 % av collage utbildade republikaner tror att människan bidrar till den globala uppvärmningen? Kanske kan det bero på att man använder sig av Fox news och wall street journals ledarsida som informations källa. Nu skulle det i och för sig kunna bli så att en kanal liknande Fox konkurrerar ut SvT på nyhetsområdet och då skulle SvT:s roll så klart vara begränsad men så är inte fallet just nu. Jag tror SvT (trotts en del felsteg) har en allmänbildande funktion som är bra. Jag tror också att granskningen av SvT tas alvarligare och hårdare genom att de har ett public service uppdrag. Jag upplever ingen opinionsstorm mot att betala för SvT heller snarare tvärt om faktiskt, ministrarna fick trots allt avgå för att de inte betalat. Däremot hur finansieringen ska gå till och vem som ska sköta public service uppdraget lämnar jag öppet.

torsdag, februari 08, 2007

Gnäll gnäll gnäll!

Kanske har jag börjat bli lite gnällig men efter många högerbloggars reaktion på IPCC:s nya Summary for Policymakers är det lätt att bli lite gnällig. Nå, när jag läste Johan Norbergs kommentar slängde jag iväg ett lite hetsigt mail. (Det är kul att Johan i alla fall svarar på kritik även om man blir överdrivet hård.) Och uppenbarligen var det fler än jag som påpekade lite missvisande siffror. Nu tycker jag förvisso att det fortfarande finns missledande text.
”Greenland´s ice would only disappear if current trends continue for thousands of years (I don´t know about you, but I don´t think we´ll be using oil in the year 3007 (at least not if we run out of oil in the next few decades, as the pessimists used to complain about).”

För det första så är det inte tusentals år som nuvarande trend skulle behöva fortsätta för att Grönlands is skulle smälta. Ur IPCC (SPM):
“Contraction of the Greenland ice sheet is projected to continue to contribute to sea level rise after 2100. Current models suggest ice mass losses increase with temperature more rapidly than gains due to precipitation and that the surface mass balance becomes negative at a global average warming (relative to pre-industrial values) in excess of 1.9 to 4.6°C. If a negative surface mass balance were sustained for millennia, that would lead to virtually complete elimination of the Greenland ice sheet and a resulting contribution to sea level rise of about 7 m. The corresponding future temperatures in Greenland are comparable to those inferred for the last interglacial period 125,000 years ago, when paleoclimatic information suggests reductions of polar land ice extent and 4 to 6 m of sea level rise.”
Det finns också lite längre ner en punkt av förklarande natur för den som inte är så hemma i fenomenet.
”Both past and future anthropogenic carbon dioxide emissions will continue to contribute to warming and sea level rise for more than a millennium, due to the timescales required for removal of this gas from the atmosphere.”
Hänger ni med?

Huruvida IPCC skulle ha glömt titta på uppskattningar för hur mycket fossila bränslen som finns att tillgå har avhandlats tidigare.

Det vore snyggt om Johan ändrade detta i sin blogg.

Föresten vart kommer allasjälvutnämnda experter i frågan ifrån (och då pratar jag inte om Johan utan Dick Erixon och hans gäng). Jag själv är mycket väl medveten om att jag inte är någon expert på området och därför försöker jag använda information ur vetenskapliga artiklar när jag bemöter argument som är från den vetenskapliga litteraturen. Alla har naturligtvis inte tillgång till detta och åsikter måste man ju få ha, men senaste veckan har varit löjlig.

Jag noterar också att Lomberg är ute och missinformerar igen.

Läget kommer förmodligen att klarna lite bättre när hela rapporten släpps.

Lite forskning

En vän på universitetet tog sin lic. examen idag:
”In today’s society, organisations are exposed to stiff competition, and wants and expectations might change rapidly. In order to survive, all organisations must meet wants and expectations from a number of actors who can cause the organisation to fail. These actors are called stakeholders. At the same time as organisations are struggling to survive and prosper, it has become increasingly important for everybody to act in a way that does not endanger global sustainability. In the last few decades a number of management systems have been introduced in order to facilitate for the management of organisations the task of promoting both organisational and global sustainability. In the present study, quality management, environmental management systems and stakeholder theory have been investigated in order to contribute to the knowledge of how an organisation can be managed in order to achieve both organisational and global sustainability.”

Kevin Foley som opponerade verkade imponerad faktiskt, kul att se. Han hade tydligen redan citerat arbetet i en av sina kommande artiklar. Inte riktigt mitt område men min övertygelse om att det är nödvändigt att påtvinga företag miljöskatter och kontroller stärktes.

tisdag, februari 06, 2007

Kristdemokraterna, Partiet och Politiken

Vad gick snett i valet? Här kommer del 3 i min analys av Kristdemokraternas Valanalys, tidigare skrivet del 1 och del 2.

Kristdemokraterna jobbade inför valet mot att uppfattas som;
Socialt engagerade på de svagas sida.
Hederliga, Trygga och omtänksamma
Förstår och delar människors vardag och problem
Värdeorienterade med grund i den kristna etiken
Tydliga och Handlingskraftiga

Nedan följer en tabell från Synovate Temo på hur olika partier uppfattades i april 2006


Valanalysens kommentarer
Att bara 17 % uppfattar att partiet står på de svagas sida är för dåligt för något som ska vara Kristdemokraternas Signum. Men siffran är förvisso högre än för övriga borgerliga partier.
15 % Ser Kristdemokraterna som ett lyssnande parti vilket är en bra bit under de andra partierna.
En för Kristdemokraterna mycket viktig fråga är individens frihet men bara 13 % av folket uppfattar att partiet står för detta.
Kristdemokraterna uppfattas verkligen inte som handlingskraftiga, öppna för nya idéer eller som att man vet hur man sköter Sverige.

Kristdemokraterna uppfattas dock som relativt Hederliga, man uppfattas också stå för trygghet till viss del.

Målen om hur Kristdemokraterna själva vill uppfattas tyder på dålig självuppfattning man gapade efter för mycket, arbetet med att ändra image måste starta tidigare.

”Väljarna skulle gärna lägga in sina anhöriga på ett äldrehem där vi arbetade, men inte som vi driver.” - Göran Hägglund


Mina egna tankar runt siffrorna ligger rätt nära Valanalysens men jag gör en reflektion till, hur nära sanningen den ligger är jag inte säker på men jag ser den som trolig.

Att Kristdemokraterna inte uppfattas lyssna på vanligt folk verkar inte vara av samma anledning som för moderaterna som verkligen inte uppfattas som att stå på de svagas sida. Att moderaterna inte anses lyssna på vanligt folk har förmodligen att göra med att man uppfattas som lite överklass. Vidare anses kristdemokraterna som bakåtsträvande och mot individens frihet. Vilka frågor som förknippas med Kristdemokraterna stämmer överens med den bilden?

Japp, HBT och Abortfrågor, här ligger man långt ifrån vanligt folk man uppfattas världsfrånvända (i Sverige). Det anses inte direkt att verka för individens frihet att jobba för strängare lagar runt abort och förbud mot äktenskap för homosexuella.

En annan sak man tycks glömma är att man ofta pratar som om man satt i en församling eller har liknande publik. Ett exempel på det är Inger Davidsson i Argument nyligen som på ett lugnt och sakligt sätt med bra tonläge och proffsigt lyckas tappa hela sitt förtroende i debatten om Pappa diskriminering. En fråga där hon i stort höll med alla och hade bra poänger men förmodligen tappade hela publiken genom att börja röra in sig i olika begrepp som äktenskap och sambolag när man diskuterade faderskap. Säkert applåderades hon av de närmsta medan svenska folket sa, VA? Ettdera är man pappa eller så inte...

Vad var det för politiska frågor Kristdemokraterna försökte driva och hur gick de hem bland väljarna?

Vi kan börja med att konstatera att Kristdemokraterna drev familjepolitik, äldreomsorg och företagande som huvudfrågor och sedan ta en lite närmare titt på vad olika opinionsmätningar kom fram till om kristdemokraternas valrörelse.

Kristdemokraterna fick 6,6 % av rösterna i valet vilket ska jämföras med 11,8 % 98 och 9,1 % 02 och man hade rekordlåg andel unga väljare (också procentuellt). Medelåldern i invalda till riksdagen steg från 38 år 98 till 58 år 06, 63 % var Män 37 % Kvinnor.

Enligt ValU tappade Kristdemokraterna tappade mellan 02 och 06, 42 % av sina väljare och 20 % gick till moderaterna (alltså 50 % av de förlorade rösterna till Moderaterna). Valanalysen pratar dock på ett annat ställe om att Kristdemokraterna skulle ha tappat 75 % av sina väljare till Moderaterna var man får denna siffra ifrån framgår inte. ValU visar också att speciellt Kristdemokrater har en tendens att bestämma sig för vad man skall rösta på sent (nästan 50 %) vilket tyder på rörliga väljare. Ungefär lika många kvinnor som män har röstat på partiet.

Helt väntat är man störst i åldersgruppen 65+ med 12 % av väljarna, bland förstagångsväljarna har man rekordlåga 3 % och bland 22-30 åringar har man 4 %. Andelen företagare och LO medlemmar som röstade på Kristdemokraterna har minskat kraftigt. Jordbrukare 9 % (1,8 % av befolkningen är jordbrukare i Sverige) och Företagare 8 % (0,8 % av befolkningen är företagare) är de största grupperna som röstar på Kristdemokraterna, Studenter de som ger minst röster 3 %. Andelen invandrare som röstar på Kristdemokraterna är låg.

Regelbundna kyrkobesökare nämns som en särskild grupp där kristdemokraterna fick 32 % av rösterna, hur många som ingår i den gruppen framgår inte men det skulle vara intressant att veta. Från 98 har andelen regelbundna kyrkobesökare som röstar på KD sjunkit med 7 % alltså med ungefär lika många procent som partiet i stort men andelen regelbundna kyrkobesökare som lämnat partiet är mindre än andelen som lämnat partiet i stort.

Det framgår också ur ValU undersökningen att de som röstade på Kristdemokraterna att skola, äldreomsorg och sysselsättning var viktigast. Familjen kom på 6:e plats och företagande på 8:onde. Den egna ekonomin anges som viktig av många som röstade på Kristdemokraterna.

I Valanalysen står det också ”av ValU framgår att av de väljare som ansåg att sysselsättning var en viktig fråga för valet av parti röstade en större andel på något av de andra borgerliga partierna”. Men då kan man ju ställa sig frågan om det var på grund av de man inte röstade på Kristdemokraterna eller om det är för att kristdemokraterna är det minsta partiet man fått minst andel av dessa röster. Det hade varit bra att få se andels siffror för de olika partierna också. (även om det känns rimligt att det delvis är som valanalysen säger.)

Av Synovate Temos generella valanalys framgår att Kristdemokraterna har 21 % potentiella väljare. Enligt denna undersökning ansågs Familjepolitik (27 %), arbetslöshet och skatter vara viktigaste skälen att rösta på Kristdemokraterna. Övriga skäl att rösta på partiet var att man sympatiserar med budskapet 16 % och religion/moral 15 %. Här hade det varit intressant att veta om man angivit moral och religion tillsammans eller ifall man slagit ihop två grupper. Tittar man närmare på siffrorna visar det sig i alla fall att religion har betydelse för mellan 0,5 och 1 % av kristdemokraternas 6,6 %. Alltså en inte allt för stor del och om man skulle börja förändra image av partiet är jag övertygad om att inte alla skulle lämna Kristdemokraterna.

Av de Kristdemokratiska väljarna har 47 % uppfattat att man bedrivit familjepolitik, 19 % fastighets skatt, 16 % jobb och 9 % vårdnadsbidrag. Av samtliga väljare har 27 % uppfattat familjepolitik men hela 37 % vet inte var Kristdemokraterna står politiskt. Vad är denna siffra för andra partier? Det låter i alla fall som väldigt många avfärdar partiet utan att ta reda på vad Kristdemokraterna driver för politik. Detta borde i så fall bero på en taskig image.

Kristdemokraterna upplevdes sämre än moderaterna och centerpartiet med att få ut sitt budskap men bättre än de övriga. En nackdel här kan ha varit att Kristdemokraternas prioriterade frågor inte hamnade högt på dagordningen och att man hade tunt budskap på övriga områden.

I den specialbeställda opinionsundersökningen från Synovate Temo framkommer följande.
Kärnväljarna tycker Familjepolitiken är främsta skälet att rösta på Kristdemokraterna följt av äldre och sjukvård. Vilket borgar för att det inte är abort/HBT som gör att Kristdemokraterna har kärnväljare.

Förlorade väljare anger att man tyckte Moderaterna var det starkaste partiet som orsak att man lämnat Kristdemokraterna.

Potentiella väljares skäl att rösta på Kristdemokraterna anges vara familjepolitik och grundläggande värderingar.

Bland de förlorade och potentiella väljarna fan det många som tyckte att Kristdemokraterna ska sluta driva frågor runt abort, frireligiös anknytning och diskriminering av homosexuella. (Märk att arbetslöshet inte nämns här, det är en signal om att den inte var den viktigaste frågan för att lämna Kristdemokraterna.) 43 % av de potentiella väljarna ansåg att Kristdemokraterna har omodärna idéer.

För att komma tillrätta med problemen tar Valanalysen bland annat föreslår en rad åtgärder men fokus ligger på att ett image arbete måste börjas tidigt och fokus ligga på Homo och Abortfrågan men att man inte får glömma Familjefrågorna och Äldrefrågorna utan att det är viktigt att de uppdateras och följer med. Frågor som nämns som framtidsfrågor är Integration, Miljö och Jämställdhet. Här går man också ganska hårt på när man påpekar att man bör förändra inställningen i homo, abort och kyrkofrågan något man inte vågat göra i hela Valanalysen.

Man föreslår en imagekampanj där man har olika människor på skyltar som säger ”jag röstade faktiskt på Kristdemokraterna” men min personliga åsikt är att det låter tveksamt och utan en tydlig omsvängning i drivna frågor tror jag inte det skulle få någon effekt.

Personliga reflektioner är att jag tror det är ett måste för kristdemokraterna att förändra sin image i de nämnda frågorna annars kommer man fortsätta tappa röster. Det verkar som att den höga procent av ungdomar som inte röstar på Kristdemokraterna fortsätter att inte rösta på Kristdemokraterna när man blir äldre. Precis som Valanalysen säger inser jag också att storstäderna är viktiga och att frågor som integration måste få ta plats även om det inte är ett problem ute i skogarna. Det är också en utomordentligt viktig fråga för Sverige som helhet.

Vad jag tycker i Abort och Homofrågan tror jag de flesta läsare redan vet, men för nytillkomna kan jag bara säga att jag inte kunde hålla med det som står i Valanalysen mer. Förutom att jag har en annan uppfattning än partiet i frågorna (i och för sig mindre än 50 % av partiet om abortfrågan men stora delar av väljarna tror fortfarande att vi är mot aborter vilket kanske inte är så konstigt) så är det dessutom de frågor som tar upp mest tid i alla debatter. Det går inte att vara kristdemokrat utan att få frågor om just detta, framförallt från unga där det nästan alltid är det första dom frågar. Namnet Kristdemokraterna diskuteras också och vist är det något jag fått höra många gånger, varför heter ni KRISTdemokraterna, måste man vara KRISTen för att rösta på er, folk tittar fortfarande konstigt på mig då man ser att jag dricker och så vidare. Man övervärderar väljarna när man tror att de ska sätta sig in i skillnaden mellan en kristen värdegrund och en kristen tro. Men nu heter partiet så och det känns allt för radikalt att helt byta namn, det var enklare för Vänsterpartiet som bara tog bort (Kommunisterna). Jag har även vid mer än ett skolbesök vid slutet fått höra ”Jag tror ni skulle få fler röster om ni bytte namn” (eftersom jag inte är troende).

Sedan anser jag också att det är viktigt att man prioriterar upp jämställdhetsfrågan när man formar sin familjepolitik. Och då menar jag inte att man ska byta familjepolitik, den är utmärkt utan att man bör försöka få in mer förslag som kan öka jämställdheten (till exempel pappa bonus för att öka familjernas frihet).

Miljöfrågan kraschade totalt med förslaget om sänkt bensinskatt. Personligen trodde jag det skulle locka väljare men det visade sig att det inte ens gjorde det. Jag är glad att se att partiet nu valt att satsa på den frågan.

Dessutom tycker jag att man bör skaffa sig åtminstone lite åsikter om utrikespolitiken (och nej då menar jag inte bara israel) det kräver inte så mycket jobb och är något unga ofta är intresserade av. KDU gör detta bra men i moderpartiet är det allt för tyst.

Fildelning är en lustig fråga som inte skulle ha kostat att profilera sig i, det ryms gott och väl under Kristdemokraternas värdegrund att utforma en fildelningspolitik som möter ungdomarna halvvägs. Här har ungdomsförbundet legat efter men än är det inte för sent inget parti har ännu format ett vettigt förslag.

Man får inte glömma att det för dagens ungdomar och unga vuxna är betydligt viktigare med image än det någonsin tidigare har varit i Sverige och att ses som omodärn och bakåtsträvare är inte ett alternativ. Jag instämmer till fullo i Valanalysens kommentar att detta kräver att kristdemokraterna utvecklas till ett folkligt parti som människor kan identifiera sig med.

Valanalysen konstaterar att en sådan seger till och vi är förlorade! Och jag påpekar gärna att då skulle det mycket möjligt finnas fler homosexuella än Kristdemokrater, hoppas dom inte börjar diskriminera oss då.

Och det är ganska bråttom Centern har redan format ”liberala gruppen” för att hitta storstadsväljare.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...