onsdag, januari 31, 2007

Dödslinjer

Blir lite mindre bloggande närmaste tiden gissar jag då det är några dödslinjer som börjat smyga sig obehgaligt nära, men lite meta hinner jag med!

Antigayretorik avsöljar aftonbladets miss ”Kristen sekt listar artister som ”gör ungdomar homosexuella”” underhållande! Inte första gången som pressen inte ids kolla källorna...

Min handledare under exjobbet har fått pengar till att titta närmare på skogsbränderna i Bodenområdet, ni kan höra henne på radio här.

Några ”Luleåstudenter” har lyckats sälja sitt företag för cirka en halv miljard kronor... Starta företag är överskattat?

Kristdemokratisk valanalys, organisation

Eftersom jag fått i uppdrag att sammanställa kristdemokraternas valanalys kommer jag efterhand att lägga ut sammanfattningar av sammanfattningen på bloggen, vi börjar med den tråkiga delen organisation.

Detta känns som den kanske mest genomarbetade delen av kristdemokraternas valanalys, allt från medlems vård och utbildningar till vad specifika uppdrag bör innefatta och strukturell uppbyggnad gås igenom. Jag kommer bespara er bokstavskombinationer och detaljer.

En tydlig bild är att politik måste kunna bedrivas på ett friare/roligare sätt. Jag har sagt det på bloggen några gånger och för mig känns det alldeles självklart. Politiken tävlar med en mängd andra aktiviteter idag. Till exempel bör det ges utrymme att verkligen diskutera politik och inte bara organisationsfrågor, det är trots allt ett politiskt parti man valt att gå med i.

En stor del av kritiken rör provvalen då många verkar uppfatta dessa som att personer som suttit länge per automatik får fler röster vilket hindrar nyare medlemmar från att få förtroende uppdrag. Ordet nepotism nämns mer än en gång och ordet ges vist stöd i de faktum att samma personer ofta sitter på samma platser i lång tid i partiet. Detta har också resulterat i att unga haft svårt att komma in i paritet vilket medfört att partiets medelålder höjts rejält de senaste åren. Det nämns att det är viktigt att komma ihåg att provvalet bara är ett av flera instrument som bör användas vid tillsättning av poster. Jag instämmer...

Rekryteringen av invandrare nämns som mycket misslyckad och viktig att få igång för att kunna få in fler röster som hjälper till att knäcka den svåra integrations frågan.

Personvalet får sig en rejäl känga, tydligen är det så att man haft problem i vissa kommuner med att för många kör personvalskampanjer vilket resulterat i att när intresserade besökt valstugan har man kommit därifrån med olika personvalsmaterial utan att veta vart själva partiet står i olika frågor. Detta har också lett till att huvud kandidaten fått svårt att nå ut. Personligen anser jag att personvals satsningar är bra, men partiet bör ju inte sponsra alla som vill driva personval. Naturligtvis bör en satsning på ett fåtal personer göras, gärna med en tydlig huvudkandidat.

För att kunna tajma insändare och politiska utspel över landet lämnas det förslag på omorganisation. Men här tycker jag att de som skrivit rapporten har en tydlig övertro till material som levereas från riksnivå för att sedan lokalavdelningarna ska skriva under och sprida det vidare till media. Media tycks vara långt mycket smartare än så och man ser sällan att material från riks går in i tidningarna utan att det omarbetats eller att någon från riks står som avsändare. Här tycker jag mer krut istället borde läggas på att göra grundliga analyser av olika samhällsproblem där sedan rapporterna kunde spridas lokalt.

En stor del ägnas åt storstäderna, ett viktigt politiskt slagfält som kristdemokraterna haft svårt att vinna mark i. Här kommer allt från integration till utformning av valmaterial in, valmaterialet får hård kritik för att sakna humor, något jag är beredd att hålla med om. Profilering av kandidater nämns också som ett område man behöver jobba på. Val av frågor som drivs är så klart också viktigt men de kommer i någon av de senare delarna.

Man vill också öka användandet av Internet och bloggar, något som känns som självklart. Kristdemokraternas hemsida får allt som oftast väldigt bra kritik, men i bloggar och Internet forum lyser man med sin frånvaro, i alla fall relativt andra politiska partier. Detta behöver organiseras upp på något sätt och förenklas för personer som är sugna på att prova på. Man är också förtvivlad över att Kristdemokraternas motsvarighet till SAPNET inte används flitigare, men jag tror man delvis kan finna förklaringen i att det är relativt dött dör under längre perioder.

Unga Vuxna nämns som en särskild punkt och statistik på hur dåligt man lyckas med att få unga att rösta på partiet presenteras. 2006 hade kristdemokraterna 3 % av förstagångsväljarna, ett nytt bottenrekord. Detta är också ett nytt bottenrekord om man jämför med partiets totala antal röster. Det vill säga 3 % av förstagångsväljarna jämfört med 6,6% totalt är ett all time low. Här lurar nog också rapportförfattarna sig själva lite eftersom kristdemokraterna fick ca 8 % i VALU undersökningen där siffran 3 % är hämtad från. Så förmodligen är raset bland förstagångsväljare större än man tror. Också här får valmaterialet hård kritik, för mycket gamla för stelt och tråkigt.

Universitet och högskoleorter nämns som strategiska orter som bör satsas lite på för att nå de yngre. Något jag givetvis välkomnar, man bör dock ha i åtanke att den personliga utvecklingen går ganska snabbt från gymnasiet till sista åren vid universitetet. Det är nog viktigt att använda sig av delvis olika material för universitet och gymnasium. Kristdemokraternas studentorganisation har haft några kommentarer runt ämnet och tycker att man bör satsa mer på dem för att nå studenterna. Jag är dock inte så säker på att detta är rätt väg att gå. Det finns risk att de går samma väg som andra politiska studentföreningar och grottar in sig i abstrakta problem som inte känns angelägna för det stora flertalet. Studentföreningar har dock säkert en viktig roll när det gäller att utveckla debatten, men kanske inte för att nå ut till de yngre väljarna.

That’s it for now, stay tuned for ideology and political questions!

måndag, januari 29, 2007

Etanol inte hållbart

Nu slår DN upp ”nyheten” att etanol inte är hållbart som drivmedel i längden. Så dags nu, själv har jag tidigare påpekat detta i våra norrländska dagstidningar. Det är för övrigt miljöpartiets fel (som hårt drivit frågan utan att kritiskt fråga sig vart det leder) att vi nu kanske är på väg in i en återvändsgränd. Etanol och dyl. kan dock fungera som ett övergångsbränsle.

Stern rapporten

Det har gått ett tag nu sedan Stern rapporten pressenterads. Den har varit utsatt för kritik från alla håll och kanter, vilket var helt väntat i en så laddad fråga. Lätt är det inte att säga vad som är rätt och vad som är fel, mycket beror på etiska värderingar och ingångsvariabler. Men vist verkar det som att Stern rapporten inte håller måttet, den är överdriven extremiteterna domminerar för mycket och tydligen finns också delar som man kan anklaga för att helt enkelt vara fel.

Jag är dock ingen ekonom så någon djupare analys får ni inte av mig, men en samling av olika inlägg kring Stern rapporten går att läsa på Rabbet Run.

Men jag vill påpeka att de flesta av de kommentarer jag läst (från forskare) är att Stern överdriver men det är fortfarande klokt att driva fram åtgärder som minskar koldioxidutsläppen.

söndag, januari 28, 2007

Partierna i Musik

Livet snurrar på och snart glömmer vi gårdagen, politik tycks allt mer handla om dagsaktuella händelser och mindre om gårdagen. Men så lätt ska vi inte glömma, vad var det egentligen för känslor som levererades inför valet och hur såg det ut senaste mandatperioden? Kan vi hitta ett svar om vi gräver lite i musikarkivet? Spana in länkarna och döm själva!

Själva iden slog mig när jag hörde denna låten vars text och känsla påminde mig om Vänsterpartiet och dess känsliga förhållande till Kommunismen.

Fortsättningen var mycket svårare, hur kan man spegla ett parti som socialdemokraterna? Inte lätt, men övertron på sig själv och brist på fingertoppskänsla bäddade för valförlusten.

Centern har omgärdats av rykten, vart är man på väg? Har man partiet med sig? Har man gått för långt med Timbro?

Nya Moderaterna lyckades förändra bilden av sig själva genom att ta steget.

Eftersom jag alltid varit intresserad av miljö närmade jag mig en gång i tiden miljöpartiet men stöttes bort av deras problematiska inställning till världen. Med en sådan image drar man inga stora röstmängder.

Skolfrågan har alltid varit viktig och det är bara ett av många områden som Folkpartiet kommit att dominera. Men frågan är också om inte folkpartiet börjat framstå som lite väl dominant för de egna leden.

Kristdemokraterna då, som part i mål var detta inte lätt men vist känns det som om det var lite upprepning av gammal skåpmat och vad gör vi för fel vi har ju så bra politik attityden satt djupt. Dags att vakna...

Bubblare
Junilistan
Feministiskt initiativ
Piratpartiet

Kärnfamiljen ett antifeministiskt projekt?

Bo Rothstein har ett inlägg på DN-debatt idag som handlar om just detta och så kan man naturligt vis se det jag tror att mycket av hans tankegångar är sanna. Men den stora frågan är då hur mycket staten skall gå in och styra, i slutet är detta givetvis en fråga för folket. Nu vet ve ju i och för sig att runt 50% av den svenska befolkningen inte röstar på ett Alliansparti och därför bör ha föga förtroende att göra ytterligare val, men det är väll sånt man får leva med i en demokrati.

Skämt å sido, det bör i början i alla fall tycker jag påpekas att vart man landar också beror på hur man tolkar ordet feminism, men låt oss strunta i det. Något jag tycker är intressantare är att det i större grad är kvinnor som vill stanna hemma mer med sitt barn än det är män som inte vill stanna hemma. Detta nämner inte Rothstein i sitt inlägg, det är alltså kvinnor i högre grad än män som står för detta antifeministiska projekt. Hur det kommer att vi väljer som vi gör när vi väljer partner har säkerligen uråldriga förklaringar om vad som lönade sig bäst för respektive kön. Men det som lönade sig bäst förr i tiden lönar sig inte med säkerhet bäst nu
detta ändras med tiden, alltså är det en generationsfråga men kanske inte för just denna generation. Jag håller med Rothstein om att information är det bästa medlet för jämställdhet men jag har svårt att tro att man inte redan förstår att om jag gifter mig med en bankdirektör som sällan har tid över så kommer han inte få så mycket mer tid över när vi skaffar barn. Detta faller då naturligtvis tillbaka på att kvinnor värnar sitt hem mer än vad männen flyr det. Man borde alltså om man vill ändra på detta mer jobba mer med kvinnliga attityder än med de manliga (men givetvis med båda).

Men för mig är det också viktigt att om kvinnor inte vill tänka som jag vill att dom ska tänka så ska de ha all rätt att tänka som de vill. Kan tyckas självklart men är det knappast i socialteknikens Sverige. Jag är tämligen övertygad att val vi gör delvis styrs av vår genetik men också att långt ifrån alla val vi gör idag styrs därav och mycket mycket går att förändra. Men då bör detta främst göras genom opinionsbildningen inte genom tvingande krav från politiker. Jag har sett nog av politiken för att kunna säga att den långt ifrån alltid glimrar av kompetens.

Det slumpade sig också så att SvD idag har en ledare man kan koppla samman med Rothsteins inlägg. Om svenskarna skulle få möjlighet att bygga större egen förmögenhet skulle man inte tvingas i lika hög grad leva från munnen i handen och därmed också kunna fatta tryggare egna beslut om vem som ska stanna hemma med ett sjukt barn. Detta skulle öka beslutsfattandet för individen och minska den sociala politikerstyrningen, vilket jag anser är positivt.

lördag, januari 27, 2007

Mer klimat

Såg att Aqurette gått vilse i klimatet. Funderade först på om jag skulle orka skriva en längre förklaring i frågan men insåg att jag inte ids. Det är dessutom svårt att täcka frågorna utan att skriva en sisådär dryga tusen sidor.

Men kort då, Aquarette hävdar att EN publikation han hittat visar att koldioxidhalten inte följer temperaturen för 500 miljoner år sedan (tills nu), därför kan vi inte lita på dagens ”växthusteori”.

Det finns dock FLERA publikationer som går långt tillbaka i tiden dessa når olika slutsatser. Ergo, är att det verkar vara mycket svårt att konstruera något så långt tillbaka i tiden. Det finns också flera rekonstruktioner av ”växthusteorin” ingen som hävdar att den globala uppvärmningen inte delvis skulle vara orsakad av människan. Det helt logiska att det är mycket enklare att använda yngre data till att modellera klimatet än att försöka hitta spår för 500 miljoner år sedan som kanske säger oss något om koldioxid och det forna klimatet tycks inte gillas.

Men nu är det ju så att jorden inte alltid har sett ut som den gör, kontinenterna har legat på helt olika platser till exempel. Dessutom finns det andra faktorer som styr över klimatet och också andra gaser men detta falsifierar inte på något sätt teorin om att människan genom ökat utsläpp av koldioxid nu höjer medeltemperaturen på jorden. Givetvis är det också så att forskarna analyserar och försöker ta med sådant i sina modeller. Mer info om forntida rekonstruktioner kan man hitta här och här.

Aquarett vill inte lita på bilden man får av media, vilket jag tycker är klokt att kolla fakta är alltid bra. För att få en liten överblick av vad forskarna säger så kan man då läsa här och här.

Förövrigt så har Aquarett fått en kommentar som han publicerat om att DDT skulle vara förbjudet, vilket det inte är. Som sagt det är alltid bra att kolla fakta...

Diskussionen startade hos Marcus.

fredag, januari 26, 2007

Bara några korta ord

Har funderat på att skriva om Fuglesang länge nu men inte kommit mig för det. Vilken hjälte, så skönt att vi tekniknördar också har någon som visar våra positiva sidor. Inte minst hoppas jag att det ökar söktrycket på teknikutbildningarna vid universitetet, Rymdteknik borde ju få sig en liten skjuts i alla fall.

Jag menar, för affärsmän finns det ju så många förebilder...I JUST HAD TO KILL A LOT OF PEOPLE!!!

torsdag, januari 25, 2007

Klimatet, människan och intelligent design

För den som har lite tid över kan jag rekommendera lite läsning.

Först ut är en länk till Torbjörn Fagerströms artikel i SvD som jag hittade hos Antigayretorik.
”Kritiken av den moderna evolutionsteorin har med åren blivit alltmer sofistikerad, senast i skepnad av den kreationistiska teorin om intelligent design. Men naturen är långt ifrån alltid intelligent formgiven, utan påfallande ofta slumpartad och slarvig. Se bara på människans munhåla - ett rent fuskbygge.”
Jag har nämnt det tidigare på bloggen och kan bara påpeka att jag tycker att argumentet, det finns ointelligent design alltså kan det inte finnas någon intelligent designer är precis lika bra som argumentet, det finns intelligent design alltså finns det en intelligent designer.

Tvåa ut är en artikel från Kerry Emanuel (professor i meteorologi vid MIT, 2006 listad i Time magazin som en av världens 100 mest inflytelserika personer.) om människan och klimatet, mycket läsvärd!

Annica Dahlström

En kvinna som upprör , jag har inte själv orkat skriva om det men reagerat på hur flummigt bloggvärlden reagerat på henne. Så när jag såg att ”John Bubber” hade en artikel som hyfsat stämmer överens med mina tankar kan jag ju länka.

Växthuseffekten

Nu finns möjligheten att läsa svenska översättningar på poster från Real Climate på bloggen Klimatfakta. Klimatfakta är en växthuseffekt relaterad blogg där ett antal olika skribenter skriver, startad av Jacob Wallström. Första inlägget handlar om El Nino och lite runt hur den påverkar temperaturen. Något som jag själv också skrivit lite om. Finns det fler som vill hjälpa till att skriva eller översätta poster går det bra att kontakta Jacob. Har själv ambitionen att hinna översätta någon post när tid ges, vi får se...

För er som läser Real Climate och har sett att det ibland finns flaggor bredvid posterna och funderat på vad det betyder så är det alltså ett inlägg som är översatt på något annat språk. Klicka på flaggan så kommer ni till bloggen via länk. Så ser ni en svensk flagga och föredrar att läsa texten på svenska så klicka vidare.

Klimatfakta har för övrigt ett annat intressant inlägg som visar på hur Sverige hamnar efter i miljöteknikutvecklingen.

En annan läsvärd svensk blogg om klimat är klimatbloggen. Tipsa gärna om det finns fler!

Månadens Citat

Plockar vi hem från före detta (?) kommunisten Lars Ohly:
”Utanförskapet förstärks med er politik. Det lönar sig bättre att vara frisk och ha ett arbete än att vara sjuk och arbetslös, sade han.”


(tipsat av syrran)

onsdag, januari 24, 2007

Sveriges Ingenjörer

Kanske får dom mig att stanna i facket efter jag är klar med ”studierna”. Senaste ledare ifrån Sveriges Ingenjörer är i alla fall vettig.

”Är det höjda A-kasseavgifter eller facken själva som är det stora hotet? Kollektivavtalens lov sjungs någonstans varje dag i Sverige och jag kan instämma i den sången. Vi har ett effektivt sätt att reglera våra mellanhavanden på den svenska arbetsmarknaden genom avtalsmodellen. Lagstiftaren sätter också gränser genom att till exempel värna om föreningsfriheten. Det står var och en fritt att själva välja att vara med eller inte i en organisation. Det är många LO- och TCO-förbund som tillsammans med två centralorganisationer (TCO och LO) har gnisslat tänder av ilska över de förändringar som snabbt genomdrevs för att öka egenfinansieringen inom respektive A-kassa, till exempel AEA för akademikerna. Man har beskyllt regeringen för att slå undan fötterna på facken eftersom man fruktar att medlemmarna ska välja fortsatt medlemskap i A-kassan men välja bort facket.

Men i nästa slag väljer ett förbund att försätta en salladsbar i Göteborg i blockad för att ägaren inte vill skriva på ett kollektivavtal, trots att arbetsgivare och personal har förklarat sig nöjda med hur det har det. I småland pågår det en blockad mot ett företag där ägarna har förklarat att de inte kan skriva på ett kollektivavtal av religiösa skäl. Strejkvakter ser till så att inga varuleveranser kommer fram, annars hotas leverantörerna också av blockad. Jag har tagit emot några brev från anonyma medlemmar som kräver att vi tar avstånd från dessa metoder. Vidare känner jag till människor som har börjat besöka salladsbaren för att de tycker synd om ägare och personal. Jag vill inte angripa de LO-förbund som agerar i frågan, men vågar påstå att Sveriges Ingenjörer inte skulle agera så om det inte anställda medlemmarna själva krävde det av sunda och sakliga skäl. Jag anser att det är otidsenligt att agera på detta sätt. Sveriges Ingenjörer finner andra sätt att sätta tryck bakom orden. Vi är ett förbund som vill driva våra krav med andra och moderna metoder, särskilt eftersom Sveriges Ingenjörer vill framstå som något nytt och fräscht, fritt från den gamla och trista betongfacksstämpeln.

Konflikt ska man kunna använda när alla tillbuds stående medel är förbrukade och syftet är vällovligt och moraliskt rätt, samt, framför allt, på ett vis som inte utsätter tredje man för alltför stora olägenheter.
Om alla nu är överens om kollektivavtalets förträfflighet, varför behöver man då blockadförklara i Göteborg och Småland? Kanske behöver vi inse att kollektivavtalet är bra, men inte bäst för alla av skäl som var och en får ta ställning till, och vara ödmjuka inför detta faktum. Dessutom går allt att förbättra så att kanske en gång alla verkligen vill omfattas av kollektivavtal.”

Tyvärr finns den inte länkbar på nätet.

Når LO sitt mål?

Av LO:s senaste retorik att döma så vill man alltså förstöra personers privatliv för att dom ska sluta driva sin politik. När jag läste på Jonas Rask blogg så verkar det också som man delvis lyckas. Annie (C) som verkar vara en ung lovande politiker har fått sin nuna på flygblad med dåliga påhopp och blivit anklagad i pressen för att vara inkompetent och så vidare. Att bli inkompetent förklarad i pressen kanske man kan få räkna med, jag tror inte det är en retorik som tar hem speciellt många poäng. Speciellt eftersom LO och Sossarna långt ifrån briljerar med egen kompetens. Men att få sin bild spriden med tokiga texter och telefon nummer tycker jag är att gå ett steg för långt. Detta tillsammans med att hon utsatts för annonser där hon påstås hyra ut sin lägenhet gratis känns obehagligt.

Är det verkligen oppositionens taktik att skrämma folkvalda till tystnad? Jag tror inte man lyckas, men det sätter nog sina spår. Personligen tror jag inte man vinner på detta i längden, för även om personerna utsätts för trakasserier växer deras supporterskaror i takt med idiotierna. Stå på er!

tisdag, januari 23, 2007

Snabbmeta!

I år är det de internationella polar året (IPY), vilket innebär att man gör en stor kraftsamling på forskning runt Arktis och Antarktis. IPY kör även dom en typ av blogg där man bland annat kan läsa som en dinosaurie som hittats på Antarktis.

Och apropå arkeologi så har Martin nyligt hållit i en bloggkarneval om antropologi.

Och så träningsläger för bloggare:

Lågoddsare, folkpartiet hann först

Kanske är inte det Lars Lejonborg skriver idag på DN debatt så intressant, men han var först. Jag skrev efter Adaktussons utspel om publikservice att det skulle ge garanterat media genomslag för det politiska parti som plockade upp bollen, vilket det gjorde. Nu blir det nog svårare att komma in men debatten är långt ifrån över. Gudmundson kommenterar SvT:s inlägg på sin blogg förtjänstfullt.

Gudmundson som förövrigt fortsätter dra till sig medias ögon, välförtjänt men jag har dock ändå svårt att slå av mig tanken att mycket av den respekt han åtnjuter ligger i hans tidigare bana som journalist. I stort sett alla andra bloggar som kommenterats i media beror på att en person funnits på rätt till fälle vid rätt plats eller att man via kontakter har kunskaper som media saknar. Detta gör det förståss inte mindre värt, men hade gett lika stort genomslag ifall man gått direkt till media. Det har också slagit mig att de utländska bloggarna som är riktigt stora inte sällan är gruppbloggar där flera hjälps åt med skarpsinniga analyser, för vem har tid att ha en bra analyserande blogg medan man jobbar? Sedan är nog kravet extra högt i Sverige eftersom språket ger en begränsad läsarkrets. Fast kanske är nöjet mer beroende på vem som läser än hur många.

Jag tror alltså att bloggar av de flesta svenska journalister fortfarande ses som menlösa. Men jag tror också det har ändrat sig på några år.

måndag, januari 22, 2007

Därför reagerar jag så starkt på Metalls påhopp

Det finns i vårt samhälle ett antal galningar som inte drar sig för att komma med hot och våld och kommer alltid att finnas. Dessa personer kan också i högre grad blanda in anhöriga i sina påhopp. Att då lägga ut en skruvad text med bild och hemtelefonnummer är oansvarigt och ett lågvattenmärke i den svenska debatten. SvD har idag en artikel om stalkers.

Strukturkonservativ Sahlin nytändning för sossarna?

När jag hörde att Mona Sahlin mest troligt blir Socialdemokraternas nästa partiledare drog jag mig till minnes en radiodebatt hon deltog i mot Göran Hägglund. Debatten handlar om Stopplagen i sjukvården, vilken det kan läsas mer om i DN. (Behöver jag säga att Hägglund vann debatten?)

Det finns förövrigt mycket intressant att läsa om hur den svenska sjukvården skulle kunna förbättras. Kalmar län (med kristdemokraterna) har en intressant rapport på hur man kan förbättra vården om man koncentrerar sig på de mest behövande. Värt att fundera på är också hur det kan komma sig att djur har kortare väntetid till vård än människor. Givetvis beror det delvis på att man inte kan behandla människor som ”djur”, men delvis beror det också på det tröga svenska systemet med byråkrater och politiker som är inne och petar över allt.

Ett exempel på socialism när den är som värst har vi i norrbotten och Bo Östman på ledarsidan i kuriren har idag en bra sammanfattning av läget.

”Var tionde får inte ens komma till ett läkarbesök vid en vårdcentral inom föreskrivna tidsgränsen på sju dagar. Den som sedan får remiss till Sunderby sjukhus för knäledsbesvär exempelvis måste ha tålamod. 477 köar enligt senaste statistiken och 156 personer har stått i kön längre än 90 dagar! Var tredje alltså! Just en vacker garanti Och inte nog med det. I nästa fas väntar 139 personer på knäledsoperation och 33 av dem har trampat i den kön längre än 90 dagar! Vårdgarantin verkar vara rena kögarantin i Norrbotten.”


Annsvariga sossar har dock på något underligt sätt inte behövt ta något ansvar over huvudtaget för sitt misslyckande. Nej det är verkligen dags att separera valdagarna för kommun/landsting och riksdagspolitiken, så att de ansvariga inte kan gömma sig bakom meningslösa utspel om rikspolitik.

Så det är värt att minnas att Mona Sahlin var förbud och stopplags kramare om 3,5 år när valrörelsen drar igång igen. För jag är tämligen säker på att kristdemokraterna och Alliansen har kortat vårdköerna till dess.

söndag, januari 21, 2007

Media och Forskning

När jag nyligen läste Bergh Betraktelser slog det mig att det kanske fanns andra skäl till DN:s påhopp på forskarna. För precis som alla andra tidningar tar man in tveksamt material och ger det för stor tyngd. Det är denna typ av journalistik som kristall helare och homeopater lever på. En journalistik som alltså plockar in undersökningar och kallar det forskning eller hävdar att ett resultat inom forskningen skulle belägga saker som just det resultatet inte visar, man extrapolerar alltså. Nu är DN ändock inte så dålig på detta även om det förekommer, SvD:s IDAG redaktion som nyligen fick pris som årets förvillare ligger betydligt sämre till.

Medan SvD:s idag redaktion uppträder som nyttig IDIOTER så är DN:s problem betydligt mindre. Det rör sig mest om problem med statistik och att man publicerar saker som är dåligt underbyggda och har lösa samband. Som till exempel att det per automatik skulle göra företag mer lönsamt om man anställer fler kvinnor i sin styrelse eller det grövre fallet ”pseudovetenskaplig hjärngympa”.

Så till poängen, när inte DN och SvD själva tar åt sig av kritiken då man i så här uppenbara fall har fel. Hur kan man då tro att forskare är speciellt sugna på att delta i debatter i deras tidningar?

Det minsta man skulle kunna göra är att publicera rättelser och bjuda in någon att visa varför påståendena är felaktiga.

Det påminner för övrigt lite om min och NSD:s fengshui historia där man i tidningen var ute och cyklade. Trots att jag vänligt påpekade massa felaktigheter i deras artikel fick jag inte ens svar från journalisten eller redaktören. Nej, tidningarna behöver nog skärpa sig om man vill höja debattnivån och inte bara klaga på forskarna.

lördag, januari 20, 2007

Valvinsten fick mig att betala Tv-licensen

Mona Sahlin till TT:
när socialdemokraterna hamnade i opposition "kändes det naturligt att söka medlemskap i Handels igen".

Precis som så många andra så funderar jag på varför inte Sahlin utsätts för frågor om svart städhjälp, tv-licenser, obetalda parkeringsböter osv... Personligen tycker jag inte det ska väga så tungt om man har lite last i bagaget. Men med tanke på vilka brösttoner Socialdemokrater tog sig när det visade sig att det fanns ministrar som inte hade fläckfritt förflutet så känns det lite lustigt att man inte ens nämner Monas historia.

Mårten Ström, när ställer du dig på barrikaden?

fredag, januari 19, 2007

Socialdemokraterna slut som folkrörelse?

Hittade hos Grafström en artikel i FOCUS där man kan läsa om SSU:s chockras. Enligt de senaste siffrorna ligger SSU:s storlek i nivå med grön ungdom och CUF, det vill säga efter KDU, Muf och ung vänster. Så vad håller på att hända? Är detta början på slutet för Socialdemokraterna som folkrörelse? Personligen tror jag det, i medelklass Sverige finns det mindre och mindre som gör att folk vill engagera sig partipolitiskt och jag tror detta slår hårdast mot Socialdemokraterna. Sossarna har ju inte heller haft det direkt lätt på senaste tiden, Anna Sjödin och Göran Persson har nog inte direkt varit dragplåster. En av orsakerna till att de fortfarande ser ut som en folkrörelse är nog deras stora budget som gör att man kan engagera en stor mängd tjänstemän som åker runt på debatter och skriver insändare, men ge det några år...

Mona Mona Mona

Detta startar inte bra... vågar man gissa att drevet startar då?

Dagens gåta, vad är knivigare?
Att styra över Publicservice utan att betalat tv-avgift, eller att styra över sossarna (facket) utan att betala fackavgift?

torsdag, januari 18, 2007

Lokal demokrati?

DN har en mycket läsvärd debattartikel idag. Man påpekar att den lokala journalistiken inte håller måttet och att kommunpolitiken knappast skildras. Jag kan inte annat än hålla med, man får ofta intrycket att det är tjänstemännen som styr och får stå till svars då något gott snett. Sedan dyker det upp någon välkammad politiker och säger något i still med att ja ja jo det ska vi rätta till. Inte sällan utmålas personer inom samma parti som meningsmotståndare, man får därmed förmånen att befinna sig i både opposition och styrande ställning samtidigt. Som norrbottning kan jag inte heller låta bli att citera ett stycke ur artikeln.

”De etablerade partierna behandlas dock rätt lika av de lokala medierna. Förenklat går det att säga att man är rätt hygglig mot alla. Hos de socialdemokratiska andratidningarna kan ändå en sista rest av partipress spåras. Här är det extra gott om nyheter om socialdemokraternas valaktiviteter, extra många insändare skrivna av socialdemokrater och extra försiktighet i kritiken av socialdemokratiska kommunledningar.”

Många är gångerna när jag kliat mig i huvudet och funderat över hur det kommer sig att man i kommun och landstingspolitiken kan göra bort sig hur många gånger som helst utan att det får speciellt stor inverkan på valresultatet.

Vad kan man då göra åt problemet? Ulvskog föreslog tätare val för att vitalisera demokratin, vilket har den stora nackdelen att man har enormt svårt att se nått resultat av de man gått till val på. Ett mycket bättre alternativ är att ha kommunval och riksdagsval vid olika år. Det är dags nu!

Blev det Sahlin då eller?

Mona tycks ha tackat ja och eftersom ingen annan vill göra det så blir hon väll Socialdemokraternas nya partiledare. Undra hur detta känns för Mona, det kan ju knappast enbart vara positiva tankar att bil vald efter att ett gäng andra redan tackat nej och männen diskvalificerats.

Om jag nu ska våga mig på en gissning om hur hon kommer att fungera så tror jag detta var ett ganska neutralt val. Hon är erfaren och jag tror inte hon kommer att göra några stora misstag, men jag tror inte heller att det blir succé. Monas skellett är redan ute ur garderoben och kommer nog inte bli så problematiskt på annat sätt än att hon kommer få svårt att kritisera snedsteg av borgerliga partier. Jag tror inte heller hon kommer att dra fördel av att hon är kvinna, Muade framstår som handlingskraftigare och Wetterstrand som charmigare och kvickare.

Inte heller har Mona drivit igenom något som framstått speciellt positivt i medierna på senaste tiden. Nej, detta är ingenting Alliansen behöver vara rädd för.

tisdag, januari 16, 2007

LO:s industrifack Metall ballar ur i Norrbotten

Att Sossarna och LO i stort sett är samma sak är det väll få som tvivlar på vid detta laget, men jag tvekar på att Socialdemokraterna skulle göra något lika lågt som Metall norrbotten har gjort. Jag har tidigare skrivit om två av få ljusglimtar här i norrbotten, nu gör metall ett desperat försök att skrämma dem till tystnad genom att hänga ut dem i tidningarna med ett antal påhopp bild och telefon nummer. Om inte annat lär det stoppa upp deras arbetsdagar ordentligt.

Grattis metallare, är det detta ni vill att fackavgiften skall gå till?

Stefan svarar dock bra på några av de mail han fått på sin blogg.

2006 års folkbildare och förvillare utsedda

Nu har Vetenskap och Folkbildning utsett 2006 års folkbildare och förvillare! I år kan vi glädjas åt att se Hans Rosling som årets folkbildare. Priste får han för sin fina grafik om världens tillstånd och utveckling.

Den inte lika fina utmärkelsen årets förvirrare går till SvD:s IDAG redaktion.
”... publiceringen av en grovt vilseledande artikelserie om s.k. energimedicin i augusti 2006. I artikel efter artikel framfördes felaktiga uppgifter om ett antal ovetenskapliga behandlingsmetoder.”

Bra val och kanske kan det leda till att SvD kollar upp vad man anställer för folk i framtiden.

*****
Uppdatering; Erixon påpekar att Rosling försvarat den iranska regimen. Själv är det första gången jag hör detta, men för den som vill in och diskutera valet kan jag rekommendera VoF:s forum.

****
Uppdatering 2; Om ni går in på länken till VoF:s forum ovan får ni en bra överblick av Iranhistorien. Personligen tycker jag inte det verkar som iranfrågan är något som gör Rosling olämplig som pristagare.


måndag, januari 15, 2007

Sverige dalar i kändistoppen

Allt förre i världen känner till Sverige, men precis när det ser som mörkast ut får vi hjälp från oväntat håll!Jag har förövrigt läst igenom kristdemokraternas valanalys och det var nästan som musik för mina öron. Ser till och med ut att vara anonymt citerar i den, nice... räkna med en genomgång framöver!

Forskning om forskare i media/politiken

Har tidigare bjudit på lite tankar runt forskares agerande i media och inte helt oväntat så finns det forskning på området. Eller, tja det är inte första gången det diskuteras.

Kan det vara så att när forskare och forskning blandas in för mycket i debatten försvåras och förlängs beslutsprocessen utan att bättre resultat uppnås?

”A fundamental observation is that a desired goal of science in environmental policy -- to help provide answers that can resolve political controversies -- can rarely if ever be achieved. I will argue that this goal is illusory not because science fails to contribute objective facts to our arsenal of knowledge, but because it does so all too well. Science is so effective at generating facts that we are saturated with objectivity, to the point that, in the political world, science often does us very little good at all, and sometimes makes considerable mischief.”
- Daniel Sarewitz


Daniel Sarewitz har tittat närmare på miljöforskning och hur den hanterats.
”I briefly explore the problem of why some types of political controversies become scientized” and others do not, and conclude that the value bases of disputes underlying environmental controversies must be fully articulated and adjudicated through political means before science can play an effective role in resolving environmental problems.”


Sarewitz forskare vid Consortium for Science, Policy, and Outcomes drar enligt mig allt för långtgående slutsatser på skakig grund. Men kanske beror det delvis på min mer naturveteskapliga och korta historia. Det är i alla fall intressant läsning och går tycker jag ganska bra att koppla till Calmfors debatten i DN. Hur viktigt är det att vi hela tiden har forskare i tidningarna?

Lärare agera!

Om ni av någon konstig anledning skulle råka vara med i Lärarförbundet se då till att byta till Lärarnas Riksförbund! Läs bådas insändare i SvD, varför ska man vara med i ett fack som tänkte på kortsiktiga statuslösningar som inte kommer att ge något i längden i stället för ett fack som har långsiktiga hållbara lösningar!

Jag har länge retat mig på lärarförbundets försöka att måla upp lärarutbildningen som världens bästa. Dom verkar sakna kontakt med verkligheten.

lördag, januari 13, 2007

Behandla forskare som politiker - DN med brösttoner

Mats Bergstrand verkar nästan gå till attack mot forskarna när han i dagens DN utnyttjar sin makt i en specialartikel. Han har bra några poänger men visar samtidigt genom sin attityd på en orsak till att forskare har svårt att engagera sig i mediedebatter. Nu kan jag säkerligen ha samma attityd på bloggen, överbeskyllande och snedvinklande, men det är ändå problematiskt då man diskuterar forskare och samhällsengagemang.

Det handlar inte om Bergstrand tycks tro om att ”Det är inte längre synd om människorna, bara om forskarna”. Snarare om det andra han tar upp i sin artikel, incitamenten saknas för att forskarna ska delta i debatten. Jag skrev om detta tidigare och tänkte till detta lägga till att hur bra professorerna än är inom sitt ämnesområde suger de flesta på att skriva debattartiklar. Man förstår inte hur media fungerar och de flesta är sämre än en hyfsat slipad kommunalpolitiker inom området. Så när man skriver för att ”tillrättalägga fakta” som någon journalist missat och får svar direkt i tidningen ser man detta som en förolämpning. Det blir icke meriterade för att det ser ut som man förlorat debatten trots att man har fakta på sin sida. Det är dessutom något som är fruktansvärt frustrerande för de som inte är vana att delta i offentlig debatt (inte minst för elitistiska besserwissrar). Man får inte glömma att det finns forskare som knappt klarar av att prata inför publik som ändå är duktiga inom sitt område. Kanske skulle det föras in någon typ av media träning för alla forskare.

Att som Bergstrand föreslår behandla forskare mer likt politiker, ”Vill de inte medverka så respekterar vi naturligtvis det men framför samtidigt denna uppgift i tidningen på samma sätt som vi i dag så ofta gör när det gäller politiker: "Vi har bett professor Andersson att kommentera händelsen men hon har avböjt."” tror jag inte skulle hjälpa. Forskare svarar nog gärna på frågor från media, så vitt jag vet i alla fall. Problemet är att man inte vill ge sig in i en debatt och korrigera felaktiga påståenden från politiker och journalister. Och jag tror det också är detta Calmfors menar i sin debatt artikel. Det kan förvisso vara annorlunda ifall forskarna tror att de kommer bli feltolkade i ett infekterat ämne. Jag är inte samhällsvetare men har på känn att eftersom den är mer flytande i sin natur än naturvetenskaperna är ett känsligt område (på 70 talet var det till exempel naturlig att hävda att människan är ett oskrivet blad medan det nu mera borde vara självklart för alla att så inte är fallet). Att veta att det som är korrekt idag kanske inte är det imorgon är förlåtet som forskare men mins längre av journalister och man ser inte sällan argument av typen han har haft fel förut alltså har han fel igen i tidningarna. Eller ännu värre, en forskare börjar förknippas med en viss politisk fåra och tappar i trovärdighet. Varför skulle en socialdemokratisk regering lyssna till en forskare som tidigare gett stöd till argument från en borgerlig regering, oavsett hur rätt han har? Det finns alltså flera argument för forskare att hålla sig undan från den offentliga debatten.

Vad finns det då för argument för att delta? Det uppenbara att försöka skapa ett gott samhälle känns självklart, men det är knappast tillräckligt. Man får ju inte glömma bort att inte ens alla människor orkar gå och rösta. Tiden är dessutom begränsad, dagarna är fullbokade. utan att man ens funderar på att ge sig in i den offentliga debatten. Ett annat plus är att få lite glamor, det är ju klart att det också för forskare är trevligt att få se sitt plyte i media, om det speglas positivt.

Ett tipps är att om man som journalist vill ha tag i en forskare ring till närmsta universitet och be dom hjälpa dig att komma rätt. Och byt för guds skull forskare då och då, att hela tiden använda samma forskare som till exempel, Jerzy Sarnecki, borde betraktas som tjänste fel. Vill forskaren inte kommentera, testa med en annan. Att som forskare sitta bakom sin fina titel och säga att journalister inte kontaktar de mest framstående forskarna är ett som jag ser det ickeargument. För om forskaren på riktigt anser att det skrivs fel i media så får han allt se till att försöka korrigera detta genom debatt varför ska annars någon lyssna till honom? Att inte vilja delta i debatten är en sak, det är en annan att gömma sig och bara klaga utan att bidraga själv.

Vad kan man då göra för att få forskare att engagera sig mer? Svår fråga faktiskt, jag blev nyss utsedda att delta i en enkätundersökning som syftar till att kartlägga forskares samverkan utanför universitetet (via nutek) vilket är ett steg på vägen. Annars så gäller det väll att staten påpeka att man uppskattar forskarnas deltagande i debatten och att det skapas incitament för att delta. Kanske bör det ingå som krav när man ska anställa professorer?

Till sist kan man konstatera tycker jag att när ett ämne kommer för långt ifrån sanningen i media samlar sig forskarna och försöker tillrättalägga detta. Två exempel på detta är debatterna om växthuseffekten och intelligent design.

torsdag, januari 11, 2007

Informations Chefen avgår

Så byter Anders Lövenberg jobb och går från kristdemokraterna till pr-byrån newsroom. Det känns varken bra eller dåligt faktiskt, tiden får utvisa... Han låg i alla fall lite efter sin tid vid en del tillfällen.

Jag tror för övrigt att jag kommer att få tid till en lite närmare igenomläsning av kristdemokraternas valanalys till helgen, kan bara kort säga att när jag ögnade lite i den så blev jag positivt överraskad, har man vaknat till sist?

tisdag, januari 09, 2007

El Niño och klimat

När jag läste inlägget på moderskeppet igår tänkte jag att det var dags att skriva något om El Niño och dess effekt på klimatet. Det känns som att den typen av misstag som görs där har potential att göras av andra. Det vill säga att skylla den globala uppvärmningen på El Niño i desperata försöka att förneka växthuseffekten. Förutom att Moderskeppet inte vet eller inte förstår vad El Niño är och jämför det med en skiftning av golfströmmen så påstår man att det är anledningen till att 2007 skulle kunna bli varmare än till exempel värmeåret 1998. Men att 1998 blev just så varmt var för att man då hade en stark El Niño effekt, till skillnad från dagens som anses mer moderat (detta kan dock förändras) missas.

El Niño är inget nytt fenomen så det har alltså (så vitt man vet) haft lika stor inverkan på forntida temperaturer som det har på dagens. (Hur vida växthuseffekten skulle kunna påverka En Niño har jag inte sett någon bra artikel på.) Det är därför ovanligt varmt just nu även för att vara ett år påverkat av El Niño.

Jag hade funderingar på att skriva lite djupare i ämnet men det finns andra som han före och gjort det mycket bättre än jag kan. Jag kan dock bjuda på några länkar och funderingar. Nedan ser ni en bild som visar på hur vintermedeltemperaturen under några El Niño skiljer sig från vintermedeltemperaturen för åren 1968-1996. Som ni kan se så är det troligare att en El Niño skulle kyla av Sverige under vintern än att den skulle värma. (Detta betyder dock inte att enskilda år kan vara annorlunda.) Vill ni leka med egna inställningar och ta fram kartor kan man göra det här.


Mer info om själva fenomenet kan man hitta på svenska (vilket påminner mig om hur mycket det finns att göra på den svenska wikipedian),eller här på lite lättare engelska och här mer vetenskapligt.

Efter ni kollat in va El Niño är så läs gärna inlägget på moderskeppet, det är slående hur fel det kan bli om man inte är så insatt i ämnet. Något vi i och för sig också sett tidigare.

Sömniga tankar

Årets längsta arbetsdag hittills är i alla fall över, och några snabba kommentarer kände jag kunder vara på sin plats.

Stefan ”stålmannen” Thornberg har med en rivstart börjat blogga igen. Skönt att han också syns i tidningarna här uppe som annars totalt domineras av Socialdemokrater... och Krister Hammarberg. Stefan kan nog liknas lite vid en äldre klokare Fredrik Federley. Själv har jag gått i ide vad gäller insändare sedan valrörelsen då jag hade stora svårigheter att komma in i tidningarna, oavsett hur kloka (jag tyckte) insändarna var. Men jag börjar känna att karenstiden nog snart är över.

Förövrigt har jag märkt att jag ibland kommenterar lite väl lätt och mycket på andra bloggar utan baktanke. Nu senast hos moderskeppet (som i och för sig förtjänade en släng) där jag lite drygt kastar ur mig något som kunnat sägas vettigare. Well, antar att man inte kan gå runt och tänka sig allt för mycket för... det brukar annars vara lite av min paradgren, att alltid tänka för mycket.

Nattar med detta kanonklippet som jag fick av syrran!

söndag, januari 07, 2007

Jag ska bra...

Well, i dag var det en sådan dag, fans mycket att skriva om men det kuliga fick gå före. Så jag tänkte bara snabbt kommentera ett inlägg av Johan Norberg som jag just läste där han hårt dissar DN för en artikel de har om Grönland och globaluppvärmning. Johan fastnar för att de inte berättar om att isarna på fastlandet har växt i en fakta ruta. Vist det borde man ha påpekat men hur alvarligt är felet? Johan vill hävda att man inte vill berätta för att man var rädd för att tappa ”a good horror story”. Men hela artikeln handlar om havsisarna vilket givetvis gör inlandsisarna mindre intressanta. Nej nog känns det som att Johan griper efter halmstrån och han har fortfarande inte påpekat att han hade fel sist.

Testing testing

När jag ändå är inne på tester så ser jag hos Jullan att världens modernaste land (SvT) har lagt ut ett test där man kan testa sig hur svensson man är. Själv blev jag då 82% lagom.

lördag, januari 06, 2007

Superhjältar

Jag har alltid gillat superhjältar! Av någon anledning... kanske inte så ovanligt i och för sig. Min favorit i serietidningarna var Spindelmannen, inte överdrivet god, härligt listig och grym dräkt. Så jag blev lite extra glad när jag hos frihet, fildelning och feminism hittade ett superhjälpte test, där man får reda på vilken superhjälpte man är (som om jag inte redan viste det). (hon hittade det hos atilla)

Jag lovar att jag inte fuskade!

fredag, januari 05, 2007

Blir 2007 varmaste året någonsin uppmätt?

Har sett att en annan av bloggarna jag brukar läsa har fått börja skriva på ScienceBlogs, STOAT som jag tidigare nämnt här. Där kan man bland annat läsa att 2007 har stor möjlighet att bli det varmaste året någonsin. Detta beror såklart bland annat på växthuseffekten men också på El Niño (där visas det ironiskt nog också på en forskare som felciteras).

Därifrån klickade jag mig vidare till en Annan ”växthuseffekts” forskares blogg där man erbjuds att vinna (eller förlora) pengar ifall man kan namnge en förödande effekt som detta skulle få. Och eftersom jag nyss höll på att få uppleva min första gröna jul någonsin var jag givetvis snabb med mitt svar. Nej, nej inte en fruktansvärd konsekvens för mig... men för tomten givetvis! Så jag har lovat att återkomma så fort jag letat rätt på han.

Men så dök upp Eli Rabett upp med bildbevis på det fruktansvärda som redan håller på att hända! Frågan är då om man ska våga satsa lite på att han drunknar helt nästa år?

Alliansen som försvann?

PJ Anders Linder påpekar att Alliansens hemsida legad död sedan valet och att Alliansen måste se till att fortsätta samarbetet. Vist det är inte så snyggt att den gamla valfilmen är det första som poppar upp när man går in på hemsidan. Men nog tycker jag annars att man kan låta det vila lite, tills man fått ordning i sina nya ställningar. Men sedan bör samarbetet givetvis fortsätta med nya arbetsgrupper.

Vad händer när incitamenten försvinner?

Modiga anonyma journalister på DNs ledarsida anklagar idag forskare för att vara fega eftersom de inte deltar i den offentliga debatten. Det är Calmfors uttalande "man tycker att debattnivån är för låg och kostnaden för att få sin trovärdighet ifrågasatt alldeles för hög" som de hänger upp sig på.

Visst håller jag med om att fler forskare borde försöka synas i den offentliga debatten, men fungerar inte människan så att man främst gör det man gynnas av i längden? Att bli smutskastad på ledarsidor eller i direktsvar från journalister är inget forskare är vana, inte heller är det därför man valt sitt yrke. Så när detta händer är det enkelt att inrikta sitt krut på annat, annat som också kan trygga den egna försörjningen.

Ett exempel direkt taget från avdelningen jag jobbar på är NSD:s smutskastning av min handledare. Något jag vet sänkte lusten att delta i tidningar och minskade förtroendet för journalister på institutionen.

Ett annat exempel som jag själv var inblandad i (som jag inte hittar online) var då en journalist ber oss (mig bland annat) titta på några analyser som är gjorda på ett vägmaterial för att säga om de skulle vara farligt. Nu visar det sig emellertid att det inte går att säga utifrån de gjorda analyserna, framförallt eftersom journalisten inte ens viste vad det var som var analyserat. Givetvis påpekas detta och att det inte ser ut att vara farligt, efter detta publiceras det och sänds i lokalnyheterna att giftiga tungmetaller läggs på vägarna. Helt enkelt uttalanden som är vansinniga, så klart tungmetaller läggs på våra vägar! Det finns inga vägmaterial utan tungmetaller, det är halterna som är avgörande.

Ett tredje exempel är hur journalister hittar på eget material och inte orkar läsa igenom vad forskarna skriver eller ens komma och lyssna då de pratar. För inte så länge sedan läste jag i en artikel i kuriren att en professor vid arbetsvetenskap påstod att kön är en socialkonstruktion. Något jag inte riktigt kunde med så givetvis skrev jag och psykade en bekant på avdelningen och frågade om hon sovit de senaste 30åren. Nu visade det sig emellertid att Lena (Professorn) aldrig sagt något sådant och att journalisten inte ens varit och lyssnat hela tiden.

Kanske är det dags för journalisterna att lägga mer ner tid på faktagranskning innan man skriver artiklar så kanske forskarna blir vanligare i media? Man kan lugnt säga att mitt förtroende för journalisters objektivitet inte är speciellt högt.

Publik Service

Via Dick Erixon hittar jag Sifo undersökningen som ger Allians regeringens ministrar högre betyg än sina föregångare. Kristdemokraterna får över lag bra (alla bättre än sina föregångare). Vilket de också borde få inga fadäser och sakta men säkert har de stakat ur rätt väg. Nu brukar jag inte vara så förtjust i opinionsundersökningar som publiceras och kommenteras hela tiden. Men SvT och andra medier brukar ju i vanliga fall köra de om och om igen, så varför så tyst denna gången?

Kanske är det dags att konkurrensutsätta Publik Service? Adaktusson har idag en debattartikel i DN där han bland annat pratar om ett fondsystem där olika kanaler skulle kunna söka medel. Detta låter alldeles utmärkt tycker jag! Tyvärr tror jag det kommer viftas bort alldeles för enkelt. Varför tar ingen rikspolitiker (KDU?) tag i detta och pressar på i frågan? Det skulle i alla fall ge automatisk publicitet!

Att flera olika kanaler skulle få möjlighet till fördjupande journalistik skulle givet bredda utbudet och kanske skulle vi slippa fler skumma Kubavinklingar.

Gudmundson frågar sig varför man dock ska ha public service över huvudtaget. Personligen vill jag ha kvar det för att journalister ska slippa söka pengar för granskandejournalistik som kanske inte ger något större genomslag. Kanske kan man se det lite som grundforskningen? Något som är svårt att finansiera genom direkta betalningar och reklam. Jag tror helt enkelt det ger lite bättre tv, i alla fall om den vore konkurrensutsatt.

God fortsättning

Ja varför inte? Johan Norberg bloggar om the edge fråga, vad är du optimistisk om? Varför? Svaren kommer från några väl läsvärda tänkare men jag tänkte bara plocka ut ett som jag fan intressant. Ett citat som jag tycker bra beskriver hur ibland trög forskning leder till stora insikter.

”Let me try to illustrate this with a thought experiment: Suppose I give you a very complex system to study – not a brain but something equally perplexing. You discover quite quickly that one part of the system is composed of an array oelements, of three types. These elements emit signals that vary rapidly in intensity, so you name these the alpha, beta and gamma elements, and set out eagerly to study them. Placing a sensor onto examples of each type you find that their actual signal patterns are distressingly random and unpredictable, but with effort you discover that there are statistical regularities in their behaviour: beta and gamma elements are slightly more active than alpha elements; when betas are active, gammas in the same region tend to be suppressed; if one element changes in activity, its neighbours tend to change soon after; gammas at the top of the array are more active than those at the bottom, and so on. Eventually you amass an awful lot of information about these elements, but still none of it makes sense. You're baffled.


So allow me to reveal that the system you've been studying is a television set, and the alpha, beta and gamma elements are the red, green and blue phosphor dots on the screen. Does the evidence start to fit together now? Skies are blue and tend to be at the top, while fields are green and tend to be at the bottom; objects tend to move coherently across the picture. If you know what the entire TV image represents at any one moment, you'll be able to make valid predictions about which elements are likely to light up next. By looking at the entire array of dots at once, in the context of a good system-level theory of what's actually happening, all those seemingly random signals suddenly make sense. "Aha!"”
- STEVE GRAND AI forskare och författare

onsdag, januari 03, 2007

Skvaller

Börjar med Martin Rundkvist som nyligen fått besked om att han kan starta sin blogg Aardvarchaeology på ScienceBlogs. Om jag inte har fel så är han den förste svensken som bloggar där, mycket roligt! ScienceBlogs utser själva vilka som får blogga där och det verkar inte helt enkelt få nyttja sidan. Aardvarchaeology handlar mest om arkeologi men en hel del annat intressant kan också dyka upp. Martin är för övrigt aktiv medlem i föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Fortsätter med en bild som Mia har tagit i Övertorneå, bilden är en av Mikael Styrmans skyltar. Mer om själva konflikten går att läsa här. Och fler bilder finns hos Mia...

Till sist avslöjar jag att lillkronan och Luleåhockey liraren Magnus Isakssons far har suttit och tuggat på köttben i köket jag växte upp, jag avstod dock från delikatessen.

God fortsättning!

Varför inte starta med en liten djupdykning i djurriket? Det verkar som att knarkande spindlar beter sig ganska likt oss människor... och denna stakars hunden påminner mig lite om ett gammalt klipp om stelbenta ting.


The Hole - video powered by Metacafe


Jag sprang förövrigt på en bloggare som tror att hon kan klara Randi utmaningen, döm själva!

Började i alla fall det nya året bättre än jag avslutade det gamla, vinterkräksjukan är inget jag rekommenderar!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...