måndag, oktober 01, 2007

Börja med mer forskning

Nu har en klimatrapport om hur Sverige skall anpassa sig till den stundande klimatförändringen. Jag har inte läst igenom den bara skummat lite men av vad jag kan se var det inte så mycket nyheter utan mer sammanfattningar och preciseringar. Men vist har rapporten rätt i att när nya VA-system och ny bebyggelse och dyl. byggs bör man också ta med ett förändrat klimat i beräkningarna. Men innan man börjar med stora ombyggnadsprojekt känns det som om det vore klokt att invänta säkrare information. Vi vet trotts allt inte än på vilken nivå växthusgaserna kommer att bromsa in på än och något bindande avtal fån de stora utsläppsländerna kommer vi med storsäkerhet inte att få innan Bush försvinner från presidentstolen i USA. Inte heller kan man väll säga att de regionala modellerna är allt för bra på att simulera lokala förändringar, något som jag tror kommer förbättras relativt snart.

Som sagt det är viktigt att ta in den nya kunskapen för den är trotts allt det bästa vi vet idag men man bör inte ta resultaten för givna.

Som andra påpekat kommer Sverige lindrigt undan, det finns många länder med varmare klimat än vad vi kommer få i framtiden så det är inte främst för våran skull vi måste dra ner på koldioxidutsläpp och andra gaser. Utan som vanligt är det främst den fattiga världen som drabbas hårdast.

Den som är nyfiken kan ta en titt här för att se hur man idag tror att olika delar av Sveriges klimat kommer att förändras.

(Tyvärr är väll den i tidningarna gjorda sammanfattningen lite i och så, till exempel kommer inte ”fjällen att försvinna” men jag förstår i och för sig att det inte är lätt att hasta ihop en artikel snabbt med så stort underlag.)

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...