tisdag, september 04, 2007

Studieteknik

Ett litet tipps om hur man skall studera ”för livet” (alltså inte glömma bort vad man studerat så snabbt) kan man hitta i pappret Increasing Retention Without Increasing Study Time. Som man kan läsa är det bättre att studera fler gånger med mellanrum istället för en gång under längre tid. Föga överraskande kan det tyckas men nu finns det också mer eller mindre vetenskapligt belagt också. Lite mer överraskande var det att det verkar som att ju längre uppehåll man har mellan studietillfällena desto längre mins man det man studerat (inom gränser).

Nu inbillar jag mig i och för sig inte att Studenterna skall sluta med att hårdplugga sista dagarna före tentan i alla fall. För det är trots allt så att man fortfarande dagen (kanske dagarna) efter mins rätt mycket av det man överstuderat in. Men man glömmer det fort, så är det ”livslångt” lärande man vill uppnå ska man skippa överinlärningen.

Annars har jag också hört att ramsor kan hjälpa till!

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...