onsdag, september 12, 2007

Gå före!

Klart man ska gå före att gå före är ju själva grunden i företagande, att ligga i framkant i utvecklingen. Jag är också helt övertygad om att regeringen har koll på att man inte stryper svenska företag. Men ”regler och restriktioner” måste finnas, en marknad kan aldrig släppas helt fri utan styrs av ekonomiska och politiska riktlinjer. Vist är det så att världen inte skulle tjäna något på att LKAB eller SSAB fick lägga ner sin ”miljövänliga” framställning av pellets och stål till förmån utländska företag men några sådana problem kan jag inte se att regeringen skapar. Det är dessutom så att också svenska företag behöver känna både press och beröm för att utveckla sitt miljöarbete.

Det finns många sätt att styra företagen mot bättre miljö något som diskuterats tidigare på bloggen några gånger. En sak som jag tycker svenska och europeiska politiker använder sig lite för lite av är att ställa hårdare utsläppskrav på produkterna. Kristdemokraterna har till exempel ett förslag på att bilar tillverkade efter ett vist årtal inte ska få släppa ut mer än en viss mängd koldioxid. Ett utmärktförslag som skulle gå att överföra till fler produkter på samma sätt som man gjorde när det var problem med det skyddande ozonlagret. Då fasades skadliga produkter ur sortimentet ganska fort genom att man ställde hårda krav.

Klart Sverige ska gå före, så länge man gjort rätt analys av omvärlden och vart vi är på väg ser jag inte problemen. Jag är också övertygad om att också ett litet land kan ha stor påverkan på andra länder så länge vi tydlig kan visa upp en modell som fungerar, det vore ju rent idiotiskt av de stora länderna att inte lyssna på brillianta lösningar bara för att de kommer från ett litet land.

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...