lördag, juli 07, 2007

Framtidens bränsle

Idag har industrin ett rop på hjälp publicerat på SvD brännpunkt. Det krävs stadiga spelregler som är så teknikneutrala som möjligt för att vi ska få fram framtidens bränsle.

Det går inte annat än att hålla med, men är det möjligt? Bensinen är idag billigare att få i tanken i Sverige än så vitt jag vet alla andra drivmedel. Detta beror delvis på att jorden redan gjort stor del av jobbet åt oss vad gäller bensin, vi slipper processa råvaran så mycket innan vi kan använda den som drivmedel. Men det beror också på en färdigutvecklad produkt där forskning pågått länge och infrastrukturen till distribution står klar. För att då få fram nya bränslen och nya tekniker behövs därför både forskning men också ekonomiskt stöd i startskedet kombinerat med hjälp att bygga upp infrastrukturen. Precis som jag tror artikeln försöker säga så är det i början smart att konstruera små försökssystem där allt kan provas i mindre skala, till exempel på bussar eller statliga verksamheter.

Men det är inte lätt att bidra med teknikneutrala bistånd, ta tillexempel el-certifikaten som den forna regeringen använde sig av. De dessa främst bidrog med var utbyggnad av den redan färdiga kraftvärmen (något som förmodligen ändå byggts ut) eftersom de främst gynnade de tekniker som i det dåvarande dagsläget låg främst till. Jämför med tyskland som mer koncist gick in och subventionerade till exempel sol och vind på ett bestämt sätt över längre tid vilket gjorde att dessa nya tekniker utvecklades snabbare och mer anpassat på den marknaden. (Ok, Sverige har haft problem på lagområdet när det gäller vindkraft också.) Men det tyska systmet gynnar då främst vissa bestämda tekniker.

Personligen anser jag att detta är något den sittande regeringen måste sätta sig ner och titta djupt på, hur ska vi möjliggöra att vi får så bra utveckling som möjligt för att hitta framtidens bränsle?

Det är helt klart att mer forskning behövs, därför känns det konstigt att inte mer resurser sattsats på detta område. Den förra regeringen skar i det närmsta ner på området och den sittande har inte tillfört nog med pengar (IMHO) för att det ska göra väsentlig skillnad, det samma kan sägas om EU. Sedan bör man fundera på hur man kan skapa många bra nischmarknader där bränslena får prövas på allvar.

Min personliga åsikt är att etanolen fått alldeles för stor plats i debatten och att det är dags att titta närmare på andra bränslen (också). Varför är det så tyst om biogas, metanol och vätgas till exempel?

Notera också hur viktigt industrin tycker att det är att vi kan jobba inom EU på området, jag kan inte förstå hur MILJÖpartiet är emot EU.

Länkar:
Vätgasgenombrott?
Drivmedel beroende på var man bor?

3 kommentarer:

Göran Fredriksson sa...

Beslutet att ge bidrag om 10000 kr vid inköp av miljöbil skall ge folk ett sken av att politikerna genomför kraftfulla åtgärder, som vanligt är det leverantören som kan höja priset och ta större delen av bidraget, Peugeot har som framgått lyckats ta inte mindre än 100 % och överträffas bara av den gamla S-regeringen som lyckades ta 102 % av en skattehöjning från Astrid Lindgren. Peugeot gör dock rätt eftersom de i motsats till vad som gäller skatter inte kan tilltvinga sig bidraget eftersom ingen kan tvingas att köpa en Peugeot. Det som är fel är bidragsbeslutet.

Det är märkligt att politiker, oavsett partitillhörighet, inte kan avhålla sig från att slösa med skattemedel och istället göra det som är deras unika uppgift som ingen annan kan göra, den att utforma spelregler som är långsiktiga och effektiva med avseende på vad som skall uppnås. När detta är gjort så kommer företag och konsumenter på marknaderna att lösa problemen.

Anonym sa...

En avgift på utsläppt koldioxid är väl ändå teknikneutralt. Om pengarna sedan överförs till koldioxidens offer vore det ett bra system.

/B

Magnus sa...

Men det stimulerar inte fram helt nya tekniker speciellt fort, tyvär.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...