måndag, juni 25, 2007

Argumenten saknas

Från att tidigare kommit med alla möjliga dåliga argument verkar kd nu mer hänvisa till en politisk utredning som gjorts i Frankrike. Jag har skummat igenom utredningen och det är allt för tydligt att det är politiska argument som gör att man där inte vill tillåta samkönade äktenskap. Det kommer alltså inte fram något som tyder på att det skulle vara för ”barnets bästa” eller samhällets bästa. Vilket ju skulle vara ytterst förvånande eftersom alla remissinstanser som jobbar med psykologi, sociologi och barn tycks dra slutsatsen att homosexuellt äktenskap inte är något hot.

Sedan hävdar man bestämt att det inte är frågan om någon diskriminering eftersom det i juridiken inte ska vara någon skillnad på partnerskap och äktenskap (finns det inga skillnader?). Men vad är diskriminering om inte just att bilda en särlagstiftning utifrån namn och biologisk grupp bara därför att det finns dom som tycker att det borde vara så, för att det var så tidigare? Att den gruppen då känner sig diskriminerad är inte konstigt, det är diskriminering. Om kristdemokraterna någonsin på allvar ska kunna hävda sig stå på den lilla människans sida är det nödvändigt att byta position i denna frågan.

Tyvärr är det kristdemokraterna som spelar S i händerna, även om frågan borde ha skötts snyggare från Moderaterna är det Kristdemokraterna som börjat göra flertalet utspel i frågan innan den är klar.

4 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Tänk om riksdagen kunde besluta, att "sammanlevnadskontrakt" blev den enda vägen att betraktas som
en familj. Alltså kontraktet hävdar
människors rätt att utgöra kärnfamilj. Kontraktet gäller två personer i myndighetsålder oavsett kön. Uppsägningsvillkor generella
lagregler.

Kyrkorna har möjlighet, att på sitt sätt stadfästa "samlevnaden"
men har ,att ta hänsyn till gällande kontrakt. Studera Biskop
Carolione Krooks förslag. Det borde passa alla.
Marknadsandelar får kyrkorna jobba ihop till själva.

Robson sa...

Argumenten saknas - så sant, ni homos har inga argument och har aldrig haft några.

Den debatt som förs är ett fantastiskt fenomen i flera avseenden. Liknelse: Man börjar bygga ett hus tre meter upp i luften utan att ha någon grund. Jo man vet det men man låtsas som att det har man inte sett. En iakttagare skulle kunna säga: "Men bygget har ju ingen grund..."
Det är samma sak med homodebatten den förs utan verklighetsförankring och saklig grund och därför kan den ena stupiditeten efter den andra framföras utan mothugg.

Homolobbyn fick visst pris förra året för att ha varit så framgångsrik. Jo det kan man lungt säga. Det är inte illa att så fullständigt ha manipulerat allmänhet och politiker i en så omöjlig och sjuk sak. Hur har detta varit möjligt och vad är grunden till att det lyckats??
Jo sannolikt för att det varit något "mystiskt" med homos. Ingen har riktigt vetat varför de är homos. Eftersom de flesta till det yttre verkar - alla fall skenbart - vara normala så har det framstått som svårt att finna en konkret grund till deras svåra handikapp och låta debatten ha sin utgångspunkt i dessa fakta.

När dessutom homos har utnyttjat denna tveksamhet till att hävda att de är "normala" så har det ytterligare förstärkt förvirringen och osäkerheten hos heteros om hur man skall förhålla sig. Men enligt känd princip så gäller att om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så resulterar hjärntvätten i att motparten omedvetet accepterar lögnen. Homos har lyckats med att framställa deras tillstånd som "normalt" ungefär som att det är en slump om folk låser på det motsatta eller egna könet!!

Fantastiskt!! Inte illa att ha kommit så långt!

Goebbels framstår som en försagd amatör jämförd med RFSL.

För ca ett år sedan, egentligen flera år sedan, så sprack dock myten om att homos inte har avvikelser som orsakar deras tillstånd. Detta är konstaterat av experter som konstaterat onormala avvikelser i hjärnan. Det konstaterade man i USA för flera år sedan och nu på flera andra håll i världen.

Hittills så har homosexualitet betraktats som en singulär störning, i övrigt så är personen normal. Detta håller inte. De iakttagelser som jag gjort under årens lopp ger underlag för följande hypotes som jag nästan kan garantera kommer att bekräftas av experter med tiden: Orsaken till homosexualitet är en allmän utvecklingsstörning som i visst avseende är grav, i andra avseenden ej omedelbart uppenbar. Denna grundläggande utvecklingsstörning har flera symptom där homosexualitet är det mest grava och spektakulära. Annat symptom är egendomliga avvikelser i utseendet tex ögon. Ytterligare symptom är oförmåga till självinsikt om sitt tillstånd. När kampanjen var som värst hävdade homos att DE var normala och heteros var onormala.Detta är en mycket stark indikation på att andra centrala funktioner i hjärnan är påverkade av utvecklingsstörningen. Psykspecialister har säkert tjusiga namn på diagnosen. Kriminalitet hos homos är inte ovanligt, något som är noterat långt tidigare.Sjuka fantasier om att man skall gifta sig en annnan indikation. Homoparaden där man framställer homos som idioter ytterligare ett exempel.

Därmed kan man säga att homobluffen har spruckit. Nice try!!

Därmed finns det en grund att utgå från vid bedömningen av homos och deras svåra medfödda handikapp, den tidigare dimman runt homosexualiteten och dess orsaker är skingrad.

Skall samkönade individer med medfödda funktionshandikapp som endast en arm, puckelrygg, andra fysiska eller psykiska defekter ha rätt att gifta sig?? Svaret är självfallet NEJ, frågan är både pervers och onödig.

Skall det göras åtskillnad för det medfödda svåra funktionshandikapp som kallas homosexualitet?? Självfallet inte. Alla de uppräknade exemplen är olika typer av handikapp och skall behandlas inom den ram för funktionhandikapp som redan finns.

Man undrar när man ser på debatten utifrån: Hur kan man bara tänka tanken att samkönade skall får gifta sig?? Svaret är det som ovan beskrivits, RFSLs hjärntvätt med perversa och falska argument.

Man behöver inte motivera äktenskap med barnalstring. Det är två skilda företeelser. Äktenskap kan bara ingås mellan man och kvinna och så skall det vara. Allt annant är ett utslag av defekt dimmigt tänkande.

Det är dags att sätta ner foten och upplysa homos om vad som skall gälla i fortsättningen, att de bara är en kategori funktionshandikappade bland många andra kategorier och att detta inte kan utgöra grund för några särskilda "rättigheter".

Kinberg var den som påstod att lantisar var dummare än stadsbor. Bara detta korkade påstående gav indikatiner om att förhållandet är det motsatta. Hennes uppvigling i homofrågan bekräftar detta. De åttas argumentering är svag. Att hänvisa till FNs regelverk om mänskliga rättigheter är pinsamt. Det är lika pinsamt om moderaterna har skrivit i sitt program att vem som helst skall få gifta sig med vem som helst. Det är bara ytterligare ett bevis för att Reinfeldt har en svag ryggrad.

Homos skall varken ha rätt att gifta sig eller ingå partnerskap.
Däremot kan det skapas en lag som säger att de kan skriva ett frivilligt juridiskt dokument som reglerar det juridiska i relationen. Tex kan det stå att sambolagen skall gälla eller att den juridik som gäller för äktenskap skall gälla. Eller något annat. Dokumentet granskas och underteckans av advokat och därmed är det juridiskt giltigt.

Så löser man homos sjuka fantasier om att "gifta sig".

Dessutom bör lagstiftningen kompletteras med regler om homos skyldigheter. Ingen hetero skall behöva tåla att bli antastad av homos. På en arbetsplats så skall ingen behöva ta hänsyn till en homo eller tåla ett obehagligt uppträdande från denne. Det är fullständigt självklart att gayklubbar på arbetsplatser skall förbjudas.

Att gayklubbar får förekomma inom polisen är fullständigt otroligt. Men det är bara ett tecken på den degeneration som sossarna har etablerat i samhället.

Magnus sa...

Oj oj Robson hoppas folk läste ditt hat tal till nationen, med argument som dina behöver man ju inte ens argumentera emot.

bert sa...

Jag säger detsamma: Oj oj.

Och anonym kan man också vara.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...