fredag, april 13, 2007

Mer om Aborter

Snabbt bara schemat är fullspäckat, men när frågan dök upp om vad kristdemokraterna gör för att minska antalet aborter och vad man har sagt i den aktuella frågan så går det ju att ta en titthemsidan (det finns mer). Men kanske är det bara en upplagd passning till Hägglund? Frågan har diskuterats flitigtbloggen och den stora frågan blir vart ska man dra gränsen? Jag kan inte se varför man ska dra den vid befruktningsögonblicket och om man inte gör detta så måste man dra den någon annan stans och då tycker jag att gränsdragningen som gjorts är bra det vill säga att man inte ska abortera ”livsdugliga foster”.

”Av 3 § abortlagen framgår att efter utgången av artonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om Socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för aborten. Tillstånd får dock inte lämnas om det finns anledning anta att fostret är livsdugligt”

7 kommentarer:

Anonym sa...

Ludd i ögat oxå? - om inte du kan se, att livet börjar vid befruktningen!
Hoppas tålamodigt på, att du (o Kd iövrigt) ska få ut det.
För 1,1 mio ofödda är det redan för sent.

Magnus sa...

Hej anonym,

trist att du lever i en så förenklad värdsbild, aborter sker även med strängare regler.

Tuve Löfström sa...

En vän till mig frågade en socialtjänstekvinna om hur länge man kunde göra abort och fick svaret: "Vi har aldrig nekat någon att göra abort". Ur det perspektivet är rådande praxis minst sagt tveksam, väl.
För övrigt, om livet börjar vid befruktningen eller ej har väl inget att göra med om fler aborter sker med strängare lagar (enligt ditt svar till Anonym). Självklart börjar livet vid befruktningen, det finns ingen annan logiskt försvarbar ståndpunkt, att hävda något annat är bara ignorans, i mitt tycke. Man kan naturligtvis hävda att det kan vara rätt att abortera ofödda barn upp till en viss tidpunkt, men det gör inte jag...

Magnus sa...

Det är ju din högst personliga ståndpunkt Tuve och jag har inget emot att du har en sådan. Jag håller dock långt ifrån med dig. Aldrig nekat någon att göra abort vid vilket tidpunkt?

Börjar livet då sperma blidas? då den träffar ägget? eller senare? för vi vet ju att det tar "lång" tid för sperma och ägg att bilda något och långt ifrån alla "befruktade" ägg blir något vi kallar liv. osv...

Men vist kan jag hålla med dig om att man kan säga att någon typ av liv börjar vid befruktningen men att dra det till att det ska behandlas som levande människa är enligt mitt sätt att se det inget annat än en grav förenkling.

Daniel Fredriksson sa...

Vi unga kristdemokrater i KDU,anser att det bör finnas en gräns för abortering vid 10-veckor. 10-veckorsgränsen är ett försök att nå en tidsgräns som inte är godtycklig. Vi säger att det mänskliga livet börjar vid befruktningen men att människotillblivelsen sedan är en process till runt v 10 (snarare v 11 men vi vill ha en säkerhetsmarginal) då hjärnkapaciteten börjar. Vi får då en konsekvens med när vi anser livet vara slut, d.v.s. då hjärnkapaciteten slutar (då hjärndöden inträffar). Man är en människa så länge hjärnan är aktiv och under den tiden har personen i fråga ett okränkbart människovärde.

Så som "10-veckorsförespråkare" ser jag inte denna tidsgräns som ett steg mot totalförbud utan jag tycker nuvarande KDU-politik är rimlig och dessutom konsekvent.

Magnus sa...

En gräns måste ju vara en av vägning. Så som gammal KDUare ;) så får jag säga att jag inte ser poängen med att göra denna gränsdragning på vilket sätt är den bättre än V12? eller äer det V18 ni vill flytta?

Daniel Fredriksson sa...

magnus:
Det hela beor på när aborten genomförs, genomförs den innan vecka 10 (innan hjärnverksamheten kommit igång) så är det inte ett lika stort problem som efter v 10 och är skillnaden inte heller så stor jämfört med att stänga av den livsuppehållande utrustningen för en person som är hjärndöd.

Fortfarande är en abort före v 10 djupt problematisk eftersom det är ett mänskligt liv som har potential att utvecklas till en människa. I konsekvens med detta är det både abortgränsen vid vecka 12 och vecka 18 som vi vill flytta.

Precis som partiet menar jag att aktiv dödshjälp är uteslutet utifrån vår människosyn. Passiv dödshjlp däremot handlar mer om att en patient har rätt att avstå vård om det bedöms som sannolikt att patienten inte kan bli frisk utan vården endast är livsuppehållande. Detta ser jag som rimligt. Vet dock inte var KDU står i denna fråga.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...