fredag, mars 02, 2007

Hägglund, Larsson och Odell bra om aborter

Bra så, det var detta jag hoppades på men tyvärr inte var säker på att jag skulle få se. Vi som vill ha kvar vecka 18 i abortlagen blir ofta beskyllda för att inte se det svåra i frågan. Men det gör vi vist, jag vill hävda att det är vi som verkligen sätter oss in i hur olika abortsystem fungerar och vad en begränsande abortlag i praktiken verkligen skulle innebära, inte bara i teorin. I DN artikeln finns en beskrivande passage;
”Men Sverige är inte det enda land i EU där man kan utföra abort mellan vecka 13 och 18. Det kan man i samtliga europeiska länder som har infört legal abort. Fyra EU-länder förbjuder abort. Skillnaden är att det i Sverige inte krävs medgivande av läkare och nämnd. I praktiken har detta dock av ringa betydelse. Andelen aborter som sker efter vecka 12 är faktiskt högre i Norge och Finland än i Sverige.”

Det blev rätt livat förra gången jag skrev om aborter på bloggen, för den som är intresserad går det att läsa här. Mer av mina tankar på området finns bland annat här.

6 kommentarer:

Mats Dagerlind sa...

Det är snömos att gömma sig bakom att fler länder än Sverige har en generös abortlagstiftning. Genom att slarva med sanningen kan man hävda detta men faktum kvarstår, Sveriges abortlagstiftning är mer liberal än de flesta länders, både i fråga om veckotal men också ifråga om vad som krävs för att få göra en baort. I Sverige råder i praktiken principen "no questions asked" för den som söker tid för en abort

Om Sverige var mindre av ett abortparadis, om det inte fanns några skäl att komma hit att göra abort för andra EU-medbogare, om möjligheterna till abort vore desamma i hemlandet - då hade det här förslaget aldrig sett dagens ljus, då hade debatten om det rimliga eller orimliga i att tillåta andra EU-länders medborgare komma till Sverige för att göra abort inte funnits.

Debatten och förslaget är resultatet av ett tryck på den svenska vårdapparaten från medbogare i länder med mer restriktiv abortlagstiftning. Att påstå något annat genom att som Görna Hägglund hänvisa till några mevetet selekterade siffror är att blanda bort korten.

Sluta hymla. Förslaget öppnar för och kommer att medföra abortturism. För en sekulär medbogare som kan likställa abort med vilket medicinskt ingrepp som helst är detta kanske inget problem, men för en kristdemokrat som anser att abort definitionsmässigt är något väsensskilt från sjukvård och som har en annan etisk värdegrund borde förslaget vara djupt problematiskt.

Att Göran Hägglund inte inser detta är märkligt - kanske har han suttit för länge i en sekulär borgerlig allians, kanske har han därför glömt vilka hans väljare är i motsats till vilka de andra borgerliga partiernas väljare är.

Magnus sa...

Du låter ungefär som Sossarna som var rädda för den "sciala turismen". Tiden kommer att utvisa vem som har rätt, för lagen kommer genomföras oavsett.

Det finns ingen mig veterligen som likställer detta med vilket ingrepp som hellst, din debatnivå är löjlig. Att jag för att jag är icke troende skulle värdesätta liv mindre än dig är absurt.

Kristdemokraternas sympatisörer och dina åsikter går isär.

Mats Dagerlind sa...

Ja tiden får utvisa vem som har rätt ifråga om hur många som faktiskt kommer, men det är inte poängen med det jag sa.

Den ena poängen är att om inga fler förväntas komma, då behövs ju inte heller lagen. Då kunde vi ju fortsätta att behandla de enstaka turister i Sveige som vill passa på att samtidigt göra abort som vi har gjort hittills. Om inget ökat tryck på den svenska vården förväntas behövs heller ingen långtgående formalisering av hanteringen.

Den andra poängen är att det faktiskt är en grundläggande skillnad på hur man betraktar abort
beroende på om man är kristdemokrat eller inte. Det går t ex en tydligt skiljelinje i abortfrågan i USA mellan abortmotståndare och abortförespråkare som är likställig om man tillhör den kristna högern eller inte. En sådan skillnad har även funnits i Sverige mellan KD och andra partier.

Att du vill misstolka det som att jag menar att den som inte är troende värderar liv lägre än den som är bekännande kristen är ju synd, för det jag säger är bara att man som troende och icke troende i flera avseenden betraktar liv på olika sätt och att det får konsekvenser.

Om man inte anser att ett befruktat ägg utgör ett liv så blir konsekvensen att avlägsnandet av dessa celler inte skiljer sig nämnvärt från att ta bort ett födelsemärke. Men om man anser att ett befruktat ägg är ett liv som så långt det är möjligt bör omfattas av samma mänskliga rättigheter som allt annat mänskkligt liv, då bli konskekvensen en annan. Då kan man t o m anse att abort = mord.

Frågan är nu var kristdemokraterna står - är det de bekännande kristnas etik och dess konsekvenser man ska stå upp för eller inte? Den frågan måste kanske besvaras med vilka man har i sin väljarkår. Idag finns det ju rätt många där som inte tar själva gudstron på så stort allvar men ändå är värdekonservativa. Men är de i majorietet och är de gudstroende så få att de kan marginaliseras på det sätt som Hägglund nu gör?

Oavsett om man anser förslaget om svängdörrar till svenska abortkliniker för hela Europa är rätt eller fel i sak så bör man ändå höja ögonbrynen inför att just KD ställer sig positiva till och rentav driver ett sådant förslag.

Är man inte förvånad över det, då borde man inte heller bli förvånad över om Maud Olofsson lade fram ett förslag om att förstatliga alla småföretag. För precis så kontroversiellt ter sig det här förslaget sig för många traditionella KD-väljare och KD-aktiva. Men det är kanske lätt att glömma när Hägglund i allt väsentligt framtonat som en borgerlig minister vilken som helst i en i allt väsentligt sekulär borgerlig allians.

Magnus sa...

Nu råkar jag förvisso vara med i KD och har deltagit i några riksting och vist vet jag att det finns olika syn på abort. Det har jag ju också skrivit om. Jag känner dock kristna som inte skulle hålla med om dina formuleringar ovan.

Och jag tycker din jämförelse med C är helt felaktig. Kristdemokraterna har trots allt under ganska lång tid nu ståtta bakom abort till v 18.

Mats Dagerlind sa...

Kristdemokraterna fattade för ca 10 år sedan efter lång intern debatt ett beslut att man skulle ställa sig bakom att kvinnan har sista ordet i ett abortbeslut. Det var inget lätt beslut och en svår kompromiss för många av KD:s aktiva och väljare att ställa sig bakom.

Abortfrågan var ju kanske den viktigaste orsaken till att KDS bildades 1964 och är därför för KD en väsentligt större kärnfråga än den är i andra partier. Historiskt har man i alla debatter och alla omröstningar varit de i särklass mest kritiska till alla liberaliseringar av abortlagstiftningen.

Att Göran Hägglund nu ytterligare flyttar gränserna måste därför ses som väldigt kontroversiellt inom partiet - och så är det också. En undersökning visar att i alla partier utom KD är ca 75% för förslaget och 25% emot. Inom KD är det precis tvärtom.

Jag kan därför inte förstå varför man vill låtsas som förslaget inte är otroligt kontroversiellt för aktiva och väljare inom KD. Det är närmast ett objektivt faktum och heller inte något konstigt sådant. Det är bara om man har glömt vad KD är för parti och vad det har för historia, om man inbillar sig att väljarbasen ser ut som för C, M och FP som man möjligen kan bli förvånad.

Magnus sa...

Jag har tidigare skrivit om att det splitrar partiet så...

Sedan håller jag inte alls med dig om dina siffror som delvis är fel och delvis sa inte undersökningen (om man ska se på det statistiskt) annat än att kristdemokraterna skiljde sig från övriga gruppen (altså att inte 65% tyckte det var en bra lag).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...