tisdag, februari 06, 2007

Kristdemokraterna, Partiet och Politiken

Vad gick snett i valet? Här kommer del 3 i min analys av Kristdemokraternas Valanalys, tidigare skrivet del 1 och del 2.

Kristdemokraterna jobbade inför valet mot att uppfattas som;
Socialt engagerade på de svagas sida.
Hederliga, Trygga och omtänksamma
Förstår och delar människors vardag och problem
Värdeorienterade med grund i den kristna etiken
Tydliga och Handlingskraftiga

Nedan följer en tabell från Synovate Temo på hur olika partier uppfattades i april 2006


Valanalysens kommentarer
Att bara 17 % uppfattar att partiet står på de svagas sida är för dåligt för något som ska vara Kristdemokraternas Signum. Men siffran är förvisso högre än för övriga borgerliga partier.
15 % Ser Kristdemokraterna som ett lyssnande parti vilket är en bra bit under de andra partierna.
En för Kristdemokraterna mycket viktig fråga är individens frihet men bara 13 % av folket uppfattar att partiet står för detta.
Kristdemokraterna uppfattas verkligen inte som handlingskraftiga, öppna för nya idéer eller som att man vet hur man sköter Sverige.

Kristdemokraterna uppfattas dock som relativt Hederliga, man uppfattas också stå för trygghet till viss del.

Målen om hur Kristdemokraterna själva vill uppfattas tyder på dålig självuppfattning man gapade efter för mycket, arbetet med att ändra image måste starta tidigare.

”Väljarna skulle gärna lägga in sina anhöriga på ett äldrehem där vi arbetade, men inte som vi driver.” - Göran Hägglund


Mina egna tankar runt siffrorna ligger rätt nära Valanalysens men jag gör en reflektion till, hur nära sanningen den ligger är jag inte säker på men jag ser den som trolig.

Att Kristdemokraterna inte uppfattas lyssna på vanligt folk verkar inte vara av samma anledning som för moderaterna som verkligen inte uppfattas som att stå på de svagas sida. Att moderaterna inte anses lyssna på vanligt folk har förmodligen att göra med att man uppfattas som lite överklass. Vidare anses kristdemokraterna som bakåtsträvande och mot individens frihet. Vilka frågor som förknippas med Kristdemokraterna stämmer överens med den bilden?

Japp, HBT och Abortfrågor, här ligger man långt ifrån vanligt folk man uppfattas världsfrånvända (i Sverige). Det anses inte direkt att verka för individens frihet att jobba för strängare lagar runt abort och förbud mot äktenskap för homosexuella.

En annan sak man tycks glömma är att man ofta pratar som om man satt i en församling eller har liknande publik. Ett exempel på det är Inger Davidsson i Argument nyligen som på ett lugnt och sakligt sätt med bra tonläge och proffsigt lyckas tappa hela sitt förtroende i debatten om Pappa diskriminering. En fråga där hon i stort höll med alla och hade bra poänger men förmodligen tappade hela publiken genom att börja röra in sig i olika begrepp som äktenskap och sambolag när man diskuterade faderskap. Säkert applåderades hon av de närmsta medan svenska folket sa, VA? Ettdera är man pappa eller så inte...

Vad var det för politiska frågor Kristdemokraterna försökte driva och hur gick de hem bland väljarna?

Vi kan börja med att konstatera att Kristdemokraterna drev familjepolitik, äldreomsorg och företagande som huvudfrågor och sedan ta en lite närmare titt på vad olika opinionsmätningar kom fram till om kristdemokraternas valrörelse.

Kristdemokraterna fick 6,6 % av rösterna i valet vilket ska jämföras med 11,8 % 98 och 9,1 % 02 och man hade rekordlåg andel unga väljare (också procentuellt). Medelåldern i invalda till riksdagen steg från 38 år 98 till 58 år 06, 63 % var Män 37 % Kvinnor.

Enligt ValU tappade Kristdemokraterna tappade mellan 02 och 06, 42 % av sina väljare och 20 % gick till moderaterna (alltså 50 % av de förlorade rösterna till Moderaterna). Valanalysen pratar dock på ett annat ställe om att Kristdemokraterna skulle ha tappat 75 % av sina väljare till Moderaterna var man får denna siffra ifrån framgår inte. ValU visar också att speciellt Kristdemokrater har en tendens att bestämma sig för vad man skall rösta på sent (nästan 50 %) vilket tyder på rörliga väljare. Ungefär lika många kvinnor som män har röstat på partiet.

Helt väntat är man störst i åldersgruppen 65+ med 12 % av väljarna, bland förstagångsväljarna har man rekordlåga 3 % och bland 22-30 åringar har man 4 %. Andelen företagare och LO medlemmar som röstade på Kristdemokraterna har minskat kraftigt. Jordbrukare 9 % (1,8 % av befolkningen är jordbrukare i Sverige) och Företagare 8 % (0,8 % av befolkningen är företagare) är de största grupperna som röstar på Kristdemokraterna, Studenter de som ger minst röster 3 %. Andelen invandrare som röstar på Kristdemokraterna är låg.

Regelbundna kyrkobesökare nämns som en särskild grupp där kristdemokraterna fick 32 % av rösterna, hur många som ingår i den gruppen framgår inte men det skulle vara intressant att veta. Från 98 har andelen regelbundna kyrkobesökare som röstar på KD sjunkit med 7 % alltså med ungefär lika många procent som partiet i stort men andelen regelbundna kyrkobesökare som lämnat partiet är mindre än andelen som lämnat partiet i stort.

Det framgår också ur ValU undersökningen att de som röstade på Kristdemokraterna att skola, äldreomsorg och sysselsättning var viktigast. Familjen kom på 6:e plats och företagande på 8:onde. Den egna ekonomin anges som viktig av många som röstade på Kristdemokraterna.

I Valanalysen står det också ”av ValU framgår att av de väljare som ansåg att sysselsättning var en viktig fråga för valet av parti röstade en större andel på något av de andra borgerliga partierna”. Men då kan man ju ställa sig frågan om det var på grund av de man inte röstade på Kristdemokraterna eller om det är för att kristdemokraterna är det minsta partiet man fått minst andel av dessa röster. Det hade varit bra att få se andels siffror för de olika partierna också. (även om det känns rimligt att det delvis är som valanalysen säger.)

Av Synovate Temos generella valanalys framgår att Kristdemokraterna har 21 % potentiella väljare. Enligt denna undersökning ansågs Familjepolitik (27 %), arbetslöshet och skatter vara viktigaste skälen att rösta på Kristdemokraterna. Övriga skäl att rösta på partiet var att man sympatiserar med budskapet 16 % och religion/moral 15 %. Här hade det varit intressant att veta om man angivit moral och religion tillsammans eller ifall man slagit ihop två grupper. Tittar man närmare på siffrorna visar det sig i alla fall att religion har betydelse för mellan 0,5 och 1 % av kristdemokraternas 6,6 %. Alltså en inte allt för stor del och om man skulle börja förändra image av partiet är jag övertygad om att inte alla skulle lämna Kristdemokraterna.

Av de Kristdemokratiska väljarna har 47 % uppfattat att man bedrivit familjepolitik, 19 % fastighets skatt, 16 % jobb och 9 % vårdnadsbidrag. Av samtliga väljare har 27 % uppfattat familjepolitik men hela 37 % vet inte var Kristdemokraterna står politiskt. Vad är denna siffra för andra partier? Det låter i alla fall som väldigt många avfärdar partiet utan att ta reda på vad Kristdemokraterna driver för politik. Detta borde i så fall bero på en taskig image.

Kristdemokraterna upplevdes sämre än moderaterna och centerpartiet med att få ut sitt budskap men bättre än de övriga. En nackdel här kan ha varit att Kristdemokraternas prioriterade frågor inte hamnade högt på dagordningen och att man hade tunt budskap på övriga områden.

I den specialbeställda opinionsundersökningen från Synovate Temo framkommer följande.
Kärnväljarna tycker Familjepolitiken är främsta skälet att rösta på Kristdemokraterna följt av äldre och sjukvård. Vilket borgar för att det inte är abort/HBT som gör att Kristdemokraterna har kärnväljare.

Förlorade väljare anger att man tyckte Moderaterna var det starkaste partiet som orsak att man lämnat Kristdemokraterna.

Potentiella väljares skäl att rösta på Kristdemokraterna anges vara familjepolitik och grundläggande värderingar.

Bland de förlorade och potentiella väljarna fan det många som tyckte att Kristdemokraterna ska sluta driva frågor runt abort, frireligiös anknytning och diskriminering av homosexuella. (Märk att arbetslöshet inte nämns här, det är en signal om att den inte var den viktigaste frågan för att lämna Kristdemokraterna.) 43 % av de potentiella väljarna ansåg att Kristdemokraterna har omodärna idéer.

För att komma tillrätta med problemen tar Valanalysen bland annat föreslår en rad åtgärder men fokus ligger på att ett image arbete måste börjas tidigt och fokus ligga på Homo och Abortfrågan men att man inte får glömma Familjefrågorna och Äldrefrågorna utan att det är viktigt att de uppdateras och följer med. Frågor som nämns som framtidsfrågor är Integration, Miljö och Jämställdhet. Här går man också ganska hårt på när man påpekar att man bör förändra inställningen i homo, abort och kyrkofrågan något man inte vågat göra i hela Valanalysen.

Man föreslår en imagekampanj där man har olika människor på skyltar som säger ”jag röstade faktiskt på Kristdemokraterna” men min personliga åsikt är att det låter tveksamt och utan en tydlig omsvängning i drivna frågor tror jag inte det skulle få någon effekt.

Personliga reflektioner är att jag tror det är ett måste för kristdemokraterna att förändra sin image i de nämnda frågorna annars kommer man fortsätta tappa röster. Det verkar som att den höga procent av ungdomar som inte röstar på Kristdemokraterna fortsätter att inte rösta på Kristdemokraterna när man blir äldre. Precis som Valanalysen säger inser jag också att storstäderna är viktiga och att frågor som integration måste få ta plats även om det inte är ett problem ute i skogarna. Det är också en utomordentligt viktig fråga för Sverige som helhet.

Vad jag tycker i Abort och Homofrågan tror jag de flesta läsare redan vet, men för nytillkomna kan jag bara säga att jag inte kunde hålla med det som står i Valanalysen mer. Förutom att jag har en annan uppfattning än partiet i frågorna (i och för sig mindre än 50 % av partiet om abortfrågan men stora delar av väljarna tror fortfarande att vi är mot aborter vilket kanske inte är så konstigt) så är det dessutom de frågor som tar upp mest tid i alla debatter. Det går inte att vara kristdemokrat utan att få frågor om just detta, framförallt från unga där det nästan alltid är det första dom frågar. Namnet Kristdemokraterna diskuteras också och vist är det något jag fått höra många gånger, varför heter ni KRISTdemokraterna, måste man vara KRISTen för att rösta på er, folk tittar fortfarande konstigt på mig då man ser att jag dricker och så vidare. Man övervärderar väljarna när man tror att de ska sätta sig in i skillnaden mellan en kristen värdegrund och en kristen tro. Men nu heter partiet så och det känns allt för radikalt att helt byta namn, det var enklare för Vänsterpartiet som bara tog bort (Kommunisterna). Jag har även vid mer än ett skolbesök vid slutet fått höra ”Jag tror ni skulle få fler röster om ni bytte namn” (eftersom jag inte är troende).

Sedan anser jag också att det är viktigt att man prioriterar upp jämställdhetsfrågan när man formar sin familjepolitik. Och då menar jag inte att man ska byta familjepolitik, den är utmärkt utan att man bör försöka få in mer förslag som kan öka jämställdheten (till exempel pappa bonus för att öka familjernas frihet).

Miljöfrågan kraschade totalt med förslaget om sänkt bensinskatt. Personligen trodde jag det skulle locka väljare men det visade sig att det inte ens gjorde det. Jag är glad att se att partiet nu valt att satsa på den frågan.

Dessutom tycker jag att man bör skaffa sig åtminstone lite åsikter om utrikespolitiken (och nej då menar jag inte bara israel) det kräver inte så mycket jobb och är något unga ofta är intresserade av. KDU gör detta bra men i moderpartiet är det allt för tyst.

Fildelning är en lustig fråga som inte skulle ha kostat att profilera sig i, det ryms gott och väl under Kristdemokraternas värdegrund att utforma en fildelningspolitik som möter ungdomarna halvvägs. Här har ungdomsförbundet legat efter men än är det inte för sent inget parti har ännu format ett vettigt förslag.

Man får inte glömma att det för dagens ungdomar och unga vuxna är betydligt viktigare med image än det någonsin tidigare har varit i Sverige och att ses som omodärn och bakåtsträvare är inte ett alternativ. Jag instämmer till fullo i Valanalysens kommentar att detta kräver att kristdemokraterna utvecklas till ett folkligt parti som människor kan identifiera sig med.

Valanalysen konstaterar att en sådan seger till och vi är förlorade! Och jag påpekar gärna att då skulle det mycket möjligt finnas fler homosexuella än Kristdemokrater, hoppas dom inte börjar diskriminera oss då.

Och det är ganska bråttom Centern har redan format ”liberala gruppen” för att hitta storstadsväljare.

4 kommentarer:

Henrik Sjöholm sa...

Intressant, och tack för uppmaningen om att ta en titt.

Ett par reflektioner kring ämnet:
* sakfrågor är överskattade överlag i partiers förståelse av hur väljare agerar. Kd har en urstark sakfrågeprofil (har haft, åtminstone) för att vara ett litet parti, men det har inte gått att omsätta i konkret stöd. I slutändan handlar det nog om att många väljare faktiskt röstar med maggropen.
* regeringsduglighet verkar å andra sidan vara underskattat. Om man tittar på Temo-mätningen i valanalysen ser man att moderaterna har en förbluffande svag profil i jämförelse med hur det gick i valet. Men de har genomgående höga poäng som framtidsinriktade, vet hur man sköter Sverige och handlingskraftiga.

Som jag påpekade i mitt eget inlägg och som får näring av din analys, så handlar problemet för Kd:s del främst om att partiets "kärnväljare" fått sätta dagordningen, vilket förhindrat den breddning som skulle möjliggjort ett annat valresultat.

Magnus sa...

Tack själv, intressanta kommentarer.

Johan Ingerö sa...

Tack för tipset. Intressant läsning.

Du har ju bevisligen läst mina kommentarer så jag ska inte upprepa mig.

En sak vill jag påpeka: ambitionen att "stå på de svagas sida" är dels väldigt luddig, och dessutom obselet i ett land där alla partier strävar efter just detta. Smartare vore, tror jag, att sträva efter att vara ett parti för folk som har vissa värderingar, alldeles oavsett ok de är "svaga" eller inte.

Det är därför jag tjatar om att ni borde göra föräldrafrågorna till ett huvudnummer. Det finns "starka" och "svaga" föräldrar, men de allra flesta anser att ni har rätt i att frågan om vem som tar ut ledighet är en sak för familjen att avgöra.

Det har gått inflation i att "stå på de svagas sida". Lägg ner det.

Ni har dessutom får många ambitioner. Folkpartiet har exempelvis slagit sig fram på senare år som integrations- och utbildningsparti. Jag tror att ni siktar för brett. Det är bättre att jaga med precisionsvapen än med avsågat hagelgäver, om liknelsen tillåts.

Magnus sa...

Jag håller med om att det ligger något i detta. Men kristdemokarterna lyckas bra med att ge en bild av att stå på de svagas sida... man har ett sken av välvilja. att satsa dit går nog inte men att fortsätta hålla uppe det tror jag är klokt.

Familjen så klart, men där brukar vi lyckas så igenom... men det verkar inte som att folk tycker det är nog för att rösta.

Att det är så tyst just nu om familjen är delvis abortdiskutionens fel och delvis att kd alltid är så försiktiga och inte vill skada Alliansen... förhoppningsvis kan det bli förändring på detta nu. Det finns lite för många orosmåln i partiet... man vet aldrig när de briserar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...