onsdag, januari 31, 2007

Kristdemokratisk valanalys, organisation

Eftersom jag fått i uppdrag att sammanställa kristdemokraternas valanalys kommer jag efterhand att lägga ut sammanfattningar av sammanfattningen på bloggen, vi börjar med den tråkiga delen organisation.

Detta känns som den kanske mest genomarbetade delen av kristdemokraternas valanalys, allt från medlems vård och utbildningar till vad specifika uppdrag bör innefatta och strukturell uppbyggnad gås igenom. Jag kommer bespara er bokstavskombinationer och detaljer.

En tydlig bild är att politik måste kunna bedrivas på ett friare/roligare sätt. Jag har sagt det på bloggen några gånger och för mig känns det alldeles självklart. Politiken tävlar med en mängd andra aktiviteter idag. Till exempel bör det ges utrymme att verkligen diskutera politik och inte bara organisationsfrågor, det är trots allt ett politiskt parti man valt att gå med i.

En stor del av kritiken rör provvalen då många verkar uppfatta dessa som att personer som suttit länge per automatik får fler röster vilket hindrar nyare medlemmar från att få förtroende uppdrag. Ordet nepotism nämns mer än en gång och ordet ges vist stöd i de faktum att samma personer ofta sitter på samma platser i lång tid i partiet. Detta har också resulterat i att unga haft svårt att komma in i paritet vilket medfört att partiets medelålder höjts rejält de senaste åren. Det nämns att det är viktigt att komma ihåg att provvalet bara är ett av flera instrument som bör användas vid tillsättning av poster. Jag instämmer...

Rekryteringen av invandrare nämns som mycket misslyckad och viktig att få igång för att kunna få in fler röster som hjälper till att knäcka den svåra integrations frågan.

Personvalet får sig en rejäl känga, tydligen är det så att man haft problem i vissa kommuner med att för många kör personvalskampanjer vilket resulterat i att när intresserade besökt valstugan har man kommit därifrån med olika personvalsmaterial utan att veta vart själva partiet står i olika frågor. Detta har också lett till att huvud kandidaten fått svårt att nå ut. Personligen anser jag att personvals satsningar är bra, men partiet bör ju inte sponsra alla som vill driva personval. Naturligtvis bör en satsning på ett fåtal personer göras, gärna med en tydlig huvudkandidat.

För att kunna tajma insändare och politiska utspel över landet lämnas det förslag på omorganisation. Men här tycker jag att de som skrivit rapporten har en tydlig övertro till material som levereas från riksnivå för att sedan lokalavdelningarna ska skriva under och sprida det vidare till media. Media tycks vara långt mycket smartare än så och man ser sällan att material från riks går in i tidningarna utan att det omarbetats eller att någon från riks står som avsändare. Här tycker jag mer krut istället borde läggas på att göra grundliga analyser av olika samhällsproblem där sedan rapporterna kunde spridas lokalt.

En stor del ägnas åt storstäderna, ett viktigt politiskt slagfält som kristdemokraterna haft svårt att vinna mark i. Här kommer allt från integration till utformning av valmaterial in, valmaterialet får hård kritik för att sakna humor, något jag är beredd att hålla med om. Profilering av kandidater nämns också som ett område man behöver jobba på. Val av frågor som drivs är så klart också viktigt men de kommer i någon av de senare delarna.

Man vill också öka användandet av Internet och bloggar, något som känns som självklart. Kristdemokraternas hemsida får allt som oftast väldigt bra kritik, men i bloggar och Internet forum lyser man med sin frånvaro, i alla fall relativt andra politiska partier. Detta behöver organiseras upp på något sätt och förenklas för personer som är sugna på att prova på. Man är också förtvivlad över att Kristdemokraternas motsvarighet till SAPNET inte används flitigare, men jag tror man delvis kan finna förklaringen i att det är relativt dött dör under längre perioder.

Unga Vuxna nämns som en särskild punkt och statistik på hur dåligt man lyckas med att få unga att rösta på partiet presenteras. 2006 hade kristdemokraterna 3 % av förstagångsväljarna, ett nytt bottenrekord. Detta är också ett nytt bottenrekord om man jämför med partiets totala antal röster. Det vill säga 3 % av förstagångsväljarna jämfört med 6,6% totalt är ett all time low. Här lurar nog också rapportförfattarna sig själva lite eftersom kristdemokraterna fick ca 8 % i VALU undersökningen där siffran 3 % är hämtad från. Så förmodligen är raset bland förstagångsväljare större än man tror. Också här får valmaterialet hård kritik, för mycket gamla för stelt och tråkigt.

Universitet och högskoleorter nämns som strategiska orter som bör satsas lite på för att nå de yngre. Något jag givetvis välkomnar, man bör dock ha i åtanke att den personliga utvecklingen går ganska snabbt från gymnasiet till sista åren vid universitetet. Det är nog viktigt att använda sig av delvis olika material för universitet och gymnasium. Kristdemokraternas studentorganisation har haft några kommentarer runt ämnet och tycker att man bör satsa mer på dem för att nå studenterna. Jag är dock inte så säker på att detta är rätt väg att gå. Det finns risk att de går samma väg som andra politiska studentföreningar och grottar in sig i abstrakta problem som inte känns angelägna för det stora flertalet. Studentföreningar har dock säkert en viktig roll när det gäller att utveckla debatten, men kanske inte för att nå ut till de yngre väljarna.

That’s it for now, stay tuned for ideology and political questions!

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...