torsdag, september 28, 2006

Ja! Till forskningsminister!

Helt oväntat så vill jag som forskare gärna se en forskningsminister, det känns inte minst som en viktig markering. Sen kanske ministern orkar sätta sig in så pass så man inte behöver skämmas då man lyssnar på honom. Skulle gärna se högra mål också, 1 % av BNP är för lite. (Ny Teknik vill vist också det)

Ja till forskning kring kärnkraft! Ytterligare en artikel i Ny teknik som jag instämmer i.

Nationella prov och Högskoleprov

Har några år nu gått och funderat på ansökningen till universitet och högskolor i Sverige. Då och då läser man att betyg inte alltid är det bästa mottet på hur bra det kommer att gå i skolan. Ett exempel man brukar höra är att det amerikanska ”högskoleprovet” ger en bättre fingervisning om hur studierna kommer att gå. Något annat man brukar höra är att det svenska högskoleprovet är en ganska dålig förutsägelse för hur det kommer att gå på tekniska utbildningar. Detta är nu då föga överraskande eftersom det innehåller extremt lite matte och väldigt mycket ordkunskap. Ergo, Sverige borde anpassa sitt högskoleprov mot olika utbildningar... och om jag inte mins fel så håller man också på att göra detta.

En annan sak jag gått och fundera på gäller nationella prov kontra vanliga lärarprov. Min personliga uppfattning är att de nationella proven mer har handlat om förmåga att ”tänka matte” medan de prov som gjorts av läraren mer handlat om att lära sig metoder utantill. Därför tycker jag det är bra att den nya regeringen nu inför fler nationella prov, dels för att man kan se hur svenska barn ligger till. Men också för att det i alla fall ibland mäter en annan typ av kunskap.

Också nu då till varför jag överhuvudtaget skriver denna posten. Jesper Boesen har nyligt skrivit sin avhandling “Assessing Mathematical Creativity – Comparing national and teacher-made tests, explaining differences and examining impact.”

En av Boesens slutsatser:
Provens utformning ger signaler om vad som är viktigt att lära. Prov som innehåller allt för få uppgifter som kräver matematiskt välgrundade resonemang bidrar sannolikt till att elever får svårt att utveckla förmågan att föra matematiskt välgrundade resonemang, menar Jesper Boesen.

Precis vad jag själv upplevt... förhoppningsvis gör detta att man redan i tidigare år börjar behandla matematik som ett sätt att resonera.

Kulturrevolution!


Dom verkar i alla fall ha humor... eller så tror dom sig själva... nej hemska tanke!

Revolutionen är i alla fall nära, de ska bara väta hela det etablerade vetenskapssamhället först. Troligen har man tänkt börja med den kanske mest respekterade forskningstidskriften i världen, ”Science” som vi kallar den i forskningskretsar eller ”en vänstervriden “vetenskapstidning” som propagerar för slakt av embryon” som man kallar den inom kulturkretsarna.

Inte undra på att ingen tar dom på allvar...

Skeptics circel 44

Någon dag ska jag allt se till att plita ihop ett bidrag till ett Skeptics circel evenemang. Nu bidde det inte så i veckan, men Salto Sobrius (AKA Martin Rundkvist) har lyckats. Inte bara har han skrivit ett inlägg, han står också för arrangemanget.

Där kan man bland annat läsa The Pandas’s Thumbs recension av boken “The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design” - Underhållande.

onsdag, september 27, 2006

An Inconvenient Truth

Al Gores film An Inconvenient Truth har nyligt haft premiär i Sverige och det har fått alla möjliga högerbloggare att häva ur sig felaktigheter om Växthuseffekten, jag har tidigare bland annat nämnt HAX.

Nu senast i raden hittade jag hos bloggen Kulturrevolution en gammal klassiker.

”En brittisk forskare, Benny Peiser, har dock i efterhand visat att reskes var helt ute och cyklade. I själva verket gjorde hon ett misstag i sin sökmetod vilket ledde till att 11 000 vetenskapliga artiklar försvann. Kan hända att det är en aning klurigt att bevisa ett “konsensus” när man räknar bort över 90 procent av alla artiklar (ungefär som att bevisa att svensk musik är förstklassig efter att ha lyssnat på Fre och Lambretta). Genom att använda sig av samma felaktiga metod som Oreskes lyckades Peiser få fram 1117 vetenskapliga artiklar med avhandlingsabstract. Av dessa stödde endast tretton artiklar (1 procent) Oreskes “konsensus”. Trettiofyra stycken avfärdar eller ifrågasätter påståendet att det är människan som är huvudansvarig för de senaste femtio årens temperaturhöjningar. Och tvärtemot vad Oreskes påstått visar fyrtiofyra artiklar att naturliga faktorer spelat en stor roll i klimatförändringen.

Eric Sundström har precis dragit sitt strå till stacken för att hålla vid liv myten om att människan är ansvarig för växthuseffekten. Jag förstår att det ligger i vissa människors intresse att vanliga människor skall ruinera sig vid bensinpumpen så att Alexander Skarsgård kan få ha kvar sin stuga i Stockholms skärgård. Men de borde i alla fall ha anständigheten att använda sig av fakta istället för lögner.”Hårda ord må jag säga...

Vart börja vart börja... varför inte börja i slutet? Kulturrevolution raljerar i början hur det är självklart att människan påverkar växthuseffekten eftersom vi andas ut Koldioxid för att i slutet skriva ”hålla liv i myten att om att människan är ansvarig för växthuseffekten”. Vi skulle alltså med den enormt lilla andel koldioxid som vi andas ut påverka växthuseffekten, men den enorma mängd fossilt bränsle som vi använder har ingen effekt... logiskt? Knappast!

Hur är det då med konsensus bland forskarna om att människan är delansvarig för den globala uppvärmningen? Jag skrev för länge sedan om detta och kom fram till att ja det finns konsensus. Men hur kan då Benny Peiser visa något annat?

Vi börjar med att konstatera att Orskes publicerade sin artikel i Science, Peiser fick inte sin publicerad eftersom den inte höll måttet. Bara där bör varningsklockorna börja ringa. Vidare kan vi konstatera att man inte använde samma metod, och att det Oreskes visade var att i hennes 928 hittade papper så var det ett enhälligt stöd till att människan var delaktig i uppvärmningen, vilket alltså fortfarande stämmer.

Peisers sökning då? Ja av de abstrakt han hittade så fans det, påstod han, 34 stycken som avslog eller tvivlade på att mänsklig aktivitet är huvudorsaken till den observerade uppvärmningen över de senaste 50 åren. (märk ordet tvivlar vilket man alltså kan göra fast än man tror att tesen stämmer.) Dessa 34 abstrakt finns att läsa på nätet och en genomgång visar tydligt varför han inte fick publicera i Science, abstracten stöder inte hans påstående. Peiser har senare också erkänt att han gjorde fel i sin studie. Kulturrevolution är alltså helt ute och cyklar.

Fakta i stället för lögner var det, well det är kanske inte lätt att hänga med i forskningen alltid men vill man att andra ska hålla sig till fakta så bör man försöka själv också.

tisdag, september 26, 2006

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet har varit hett sista dagarna och jag vill ju inte missa tåget. Så därför tänkte jag lyfta fram en artikel ur Tvärsnitt, en tidning från Vetenskapsrådet som handlar om just detta. Den är skriven av Ulf Petäjä som disputerade med avhandlingen ”varför yttrandefrihet?”.

Lite av utgångspunkten är att det är viktigt också för länder med yttrandefrihet att diskutera varför den är bra, inte som det lätt blir annars att man bara diskuterar vad som får och inte får sägas.

Sedan radas det upp ett antal argument om varför yttrandefrihet är bra, här är några jag fastande för:

”Mills argument för yttrandefrihet uttrycker tanken att yttrandefrihet främjar sökandet efter sanning. Genom att alla människor får säga sin mening och fritt får kommunicera med varandra leder det till att sanningssökandet befrämjas, vilket betyder att individernas intellektuella förmåga förbättras och samhällets utveckling går framåt.””Om medborgarna ska kunna styra sig själva - genom de politiskt valda - måste de kunna kommunicera med de styrande politikerna. Medborgarna måste dessutom fritt få förmedla kritik över de styrandes beslut om de är missnöjda. Dessutom kan medborgarna endast vara självstyrande om de får möjlighet att ta del av kommunikation och idéer som är av betydelse för samhällets medborgare. Yttrandefrihet för Meiklejohn är således värdefull med skälet att den främjar medborgarnas förmåga till självstyre.”Fler exempel lyfts farm så läs gärna hela artikeln. Mot slutet skriver han också att yttrandefriheten framförallt är till för åhörarna... kanske något oväntat för mig men argumenten är övertygande. Yttrandefriheten har heller inte något värde i sig, så det är viktigt att påpeka allt gott som det för med sig.

”Värdet hos yttrandefrihet ligger således i att skapa en kommunikationsmiljö i samhället som präglas av olika perspektiv, idéer och åsikter som utsätter oss för oväntad, ogillad och ej självvald information. Det innebär att även "konstiga" och "farliga" åsikter bör finnas med, annars är det inte tal om en pålitlig kommunikationsprocess.”Till viss del kan jag tycka att man kan se lite granna av ett misslyckande i Sverige när vi försökt tysta Sverigedemokraterna genom att inte ta debatt med dom. Att försöka hålla dem ute från de etablerade medierna. Detta har gjort att människor skapat sitt eget anpassade informationsflöde och detta ökar polariseringen mellan dessa olika grupper. Nej jag tror att en öppen debatt är bästa sättet att pressa tillbaka SD.

måndag, september 25, 2006

Tänd ett ljus mot barnporr

Ja, nu säger jag det också, stoppa barnporren! Jag tillhör gruppen som blir lite less på personer som gärna påpekar att man är mot barnporr och andra avskyvärda saker utan att egentligen göra något för att komma åt den... men nu tar jag risken att glida dit själv.

Light a million candles är en kampanj som nu körs av bland annat International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC). Kampanjen syftar till att få personer som har möjlighet att minska spridningen av barnpornografi att göra detta.

Hur kan man då göra detta? Tja, om man till exempel läser ICMEC:s Child Pornography: Model Legislation & Global Review 2006 så kan man se att Sverige ännu inte uppfyller alla saker som föreningen förespråkar. Sverige missar på ”Childe Pornogaphy” Defined och ISP Reporting.

”Childe Pornography” Defined verkar så vitt jag förstår mest handla om att barnporrs definitionen också inbegriper dator och Internet specifik terminologi.

ISP reporting handlar om att man ska ha lagstiftning som gör att till exempel lärare, foto framkallare, IT tekniker, banker och så vidare ska ha obligatorisk rapporteringsplikt.

Utan att säga för mycket tycker inte jag (efter att ha läst rapporten) att detta skall vara omöjligt att införa i Sverige. Kanske något den nya regeringen kan fixa?

5 länder uppfyllde alla kriterier (Australien, Belgien, Frankrike, Sydafrika och USA)
22 länder uppfyllde alla utom ISP kriteriet

Lite skrämmande statistik:
83% av häktade I USA hade bilder på 6-12 åringar
39% på 3-5 åringar
19% på barn under 3 år

40% var ”dubbel” förbrytare, det vill säga dom både innehade barnporr och förgrep sig på barn.

Tänd ett ljus!

Torbjörn Tännsjö kristdemokrat

Och så kan vi läsa i DN idag att Torbjörn Tännsjö (före detta ledamot av vänsterpartiets styrelse) bäst av alla vet hur kristdemokrater menar och tänker men inte säger. Ett exempel:

”Abort är alltså, med kristdemokraternas sätt att se på saken, mord. Ändå har kristdemokraterna till sist kommit att acceptera den fria aborträtten. De godtar alltså kring trettio tusen mord om året. Deras enda invändning mot abortlagen numera är att aborten borde föregås av ett rådgivande samtal, där också gärna barnafadern deltar.

Kanske kunde detta ändå ses som förenligt med deras grundläggande hållning, om de kunde göra gällande att dessa mord skulle utföras också om de vore kriminaliserade. I så fall skulle de bara ske under sämre medicinska förhållanden. Jag tror det är så de valt att se på saken, då de valt att acceptera den fria aborträtten. Resonemanget är inte omedelbart övertygande, nog borde vissa mord kunna hindras genom ett förbud, men då ingen ifrågasätter det offentligt, så har det godtagits internt (av de flesta kristdemokrater, om jag förstått saken rätt).”

Skrattretande, men man får tacka Tännsjö för att han tydliggör åt vilket håll kristdemokraterna går. (Märk att han tycker det är ok att göra avsteg från det han anser vara kristdemokraternas ideologi så länge man bara göra det på samma sätt som Tännsjö själv tänker)

Det blir inte mindre roande när Tännsjö avslutar med:
”Det är hur som helst ett fattigdomsbevis, om den svenska demokratin i fortsättningen skulle sakna välartikulerade talesmän för motsättningen liberalism/kulturkonservatism!”


Dels för att kulturkonservatism och liberalism fortfarande finns kvar, om än i mindre skala. Men framförallt för att Tännsjö länge gjort alla möjliga utspel mot kristdemokraterna och inte minst mot den kristdemokratiska ideologin. Och det är så jag ser på detta utspelet också, ett utspel för att försöka störa Kristdemokraterna.

Inget mandat för systemskifte påstår dom

Jaja, nu tävlar socialdemokraterna, fackförbund och socialdemokratiska ledare om vem som kan göra snabbaste lappkastet. Före valrörelsen basunerades det ut både i tv och på ledarsidor att det skulle bli skattesänkningar för 250 miljoner det snackades om mansfällor och kvinnofällor och fackföreningarna var hotade. Men nu har man mage att påstå att Alliansens politik inte granskats och att Alliansen sagt sig vilja driva socialdemokratisk politik... snacka om kovändning. (och NSD:s ledarsida är konsekvent som vanligt)

söndag, september 24, 2006

Självmål under valrörelsen

Ett av Kristdemokraternas självmål under valrörelsen var att låta Per Landgren ta en debatt om forskning i SR P1. Hur kan man låta någon som motionerat om ”ursprungsfrågor” i skolan där han vill uppvärdera Intelligent Design ta debatten? Landgren har förövrigt också skrivit i tidningen Genesis... Att då låta Landgren ta en debatt om forskning kan inte ses som något annat än självmål.

Klimatförändringar

The Economist har en intressant artikel om klimatförändringar där man diskuterar lite ekonomiska lösningar. Som icke ekonom har alltid de ekonomiska spelet kring Växthuseffekten varit svår, hur mycket får det kosta, hur ska man möta problemet och så vidare. Därför blir jag extra glad när en tidning som The Economist tar upp frågan och ber Mr. Bush på alvar ta tag i problemet.

Att vi bidrar till den globala uppvärmningen är vi så gott som säkra på och nu mer är det väll bara några förvirrade högerbloggare som hävdar annat.

måndag, september 18, 2006

Det var värt de!

ÄNTLIGEN! Som en känd ”kristdemokrat” så vackert sa det en gång i tiden. Äntligen slipper vi korrumperade Socialdemokrater vid makten, ÄNTLIGEN. Det var faktiskt värt all tid jag lagt ner att få se Sverige gå i en annan riktning, äntligen lite framtidstro.

Norrbotten gick inte så bra, Karl Petersen har helt enkelt ändrat sossarnas kurs och det gav han över (?) 50 % av rösterna... tänk bara om folket insett att det är liknande politik (fast lite bättre) som Alliansen velat föra länge. Nå ja nu slipper vi Vänsterpartiet i alla fall...

Mycket kan hända i Norrbotten, Anna Grönlund Krantz kanske åker ut ur riksdagen... en av får jag lov att säga bättre Folkpartisterna... ska bli intressant att se hur dom löser detta. Centern ser ut att få utjämningsmandatet och vist tror jag att Stefan Thornberg kan göra ett bra jobb, men det blir svårt att fylla tomrummet efter både Anna och vår egen Erling. Kanske blir det lättare att synas när man sitter i regeringsställning. Trist att Anders inte kom in, men kanske var det väntat.

Kristdemokraterna i Luleå går inte bakåt i alla fall, till skillnad från övriga landet. Vi är trots allt ganska oerfarna och jag är helt säker på att om bara kryssningen gått vägen gör vi ett klart bättre resultat i nästa val.

Till sist bara kort om motgången i norr, mycket beror på ”starka” män som lyckats få etableringar som IKEA i Haparanda och nybyggnationer i Luleå gruvsatsningar i Kiruna och så vidare... Satsningar som jag tror vi hade haft tidigare ifall Alliansen fått styra.

Men nu blir det blogg paus ett tag framöver jag har en del jobb att ta igen...

söndag, september 17, 2006

Valfusk in i det sista

Sossarna har tidigare blivit dömda för valfusk, och nu är man igång igen...

I norrköping delar man ut färdiga valkuvert och i Luleå har man fått tillgång till vallokalerna i förväg för att lägga ut sina valsedlar... well well... det blir vinst ändå!

(tipsat av syrran)

Snart är slitet över

Så har man varit och röstat, det känns som det går vägen på riksplanet, jag är lite mer orolig för lanstinget och kommunen... vist tror jag Alliansen ökar men kommer vi att nå ända fram? Lanstinget har nu vansköts ordenligt av sossarna de senaste åren och det borde ge utdelning, annars tappar jag lite tro på förnuftet hos norrbottningarna. Kommunen däremot har sköts ganska bra av Karl Petersen men givet vis inte nog bra, kanske framförallt för att han bromsas ordentligt av Vänsterpartiet.

Se så iväg och rösta nu... och kom ihåg!

lördag, september 16, 2006

Önskar ni vore här!


På jorden:
Har Allians för Sverige tittat sig runt om kring och sett att trots att det är högkonjunktur är alldeles för många arbetslösa. För att motverka detta har man startat en storsatsning på att skapa Fler jobb!

Samtidigt någon annan stans:
Socialdemokraterna försöker hävda att det växer så det knakar

Miljöpartiet satsar på förkortad arbetstid

Vänstern fixar allt bara att anställa 200 000 nya personer i offentligsektor! Att ingen tänkt på det tidigare...

fredag, september 15, 2006

Slutdebatten

Tja enda skillnaden mot Tv4a debatten var i stort sett att Vänsterkartellen skötte sig lite bättre. Men det tror jag inte kommer att räcka.

RPM har förövrigt skrivit intressant om valet och varför det gått som det gått hittills. Jag håller med om det mesta... Men inte att Centern inte skulle ha vunnit på sin omställning, jag skulle ha hållit med om det inte var för Fp fadäsen. Den gjorde att det blev lite omfördelning bland partierna och Centerns omställning gjorde dom attraktivare för folkpartistiska väljare.

Nu är det stenhårt jobb ända in i kaklet som gäller!

Kul Film

Tror dom seriöst att detta drar röster?

(Bloggen har förövrigt legat nere under dagen av någon anledning)

Socialdemokraterna 33,8
Miljöpartiet 6,1
Vänsterpartiet 6,7
Moderaterna 24
Folkpartiet 7,9
Centerpartiet 8,1
Kristdemokraterna 9,9
Övriga 3,5

Kristdemokraterna i Luleå

Så har vi till sist fått upp våran valplattform på nätet. Tyvärr är inte kvalitén den allra bästa...

torsdag, september 14, 2006

Enkel match

Det är tydligt att vänsterkartellen inte kan matcha Alliansen. Enighet mot oenighet, nöje mot inbördeskrig... Räkna med att vänsterpartierna måste sätta sig ner och ta ett alvarligt snack om de ska kunna vinna morgondagens debatt.

Göran Hägglund 5 tillbaka i suverän form satte den ena femettan efter den andra.
Reinfeldt 4+ Stabil och trygg satte dit Persson när det behövdes
Maud 4 lät snuvig, men som vanligt glad och energisk
Lejonborg 4- oj han har inte haft det lätt, jag är förvånad över att han gör så bra ifrån sig som han gör.

Alliansen 5+

Persson 3- Har han gett upp? En helt ok start för att sen helt försvinna...
Ohly 3 tja jag vet inte jag tycker han har en helt hopplös politik, om man bortser från de gick de väll ok
Wetterstrand 3+ rodde hem miljöpolitiken även om jag inte delar hennes beskrivning, men ställde efter det mest till trassel eftersom hon gärna framhäver skillnaderna på vänstersidan

Vänsterkartellen 2-

Facket förtrycker ”ickesossar”

Hos Stefan Thornberg hittar jag en artikel där en Centerpartist inte får bära partisymbolen på jobbet. Vilket påminner mig om när en kristdemokrat sparkades på grund av att han var kristdemokrat.

Jag har också personliga erfarenheter av att kristdemokrater inte är välkomna i facket, mycket tråkigt!

Göran Persson övernaturlig

Om inte varningsklockorna ringt innan så bör dom göra det nu, Persson påstår att han och sin fru är telepatiska. Ettdera är det ett dåligt skämt eller så har verkligen stressen stigit han åt huvudet. Läs mer om telepati hos vetenskap och folkbildning.

Noterat

Viktigaste nytt från tidningarna

Låt oss börja ned RPM som visar hur FOX-News i USA i alla mätningar framstår den mest objektiva kanalen trots att de flesta nog inser att den inte är objektiv, lite granna som SvT alltså.

Sen en insändare av en ”privat”-läkare som skäller ut Sossarna i norrbotten efter noter på grund av deras inkompetens.

Åsså jag då som i alla fall fått in en till insändare, i korthet ta inge sossarnas lögner och hot på allvar... ta reda på vad partierna står för och rösta på något du vill stå för... inte på grund av att någon skrämt dig till att rösta.

onsdag, september 13, 2006

Var annars än i Sverige?

Tja jag tror jag sagt det nog många gånger nu... vi har en utnämningskultur som inte är bra där sossarna lever gott på att ge varandra högbetalda jobb. Men tänkte lägga till lite nya saker nu så här i valrörelsen.

Var annars än i Sverige får skolungdomarna information skickade till skolorna precis innan ett val om EN ideologi... gissa vilken... ja jo... socialismen. Var annars än i Sverige tas det inte upp av journalisterna? Suck... i stället väljer man att köra samma frågor till lejonborg en gång till...

Tv4a ballanserade i alla fall de ena skandalutfrågningen med en annan. Byggettans ordförande (S) i Stockholm har supit upp lite av medlemmarnas pengar... och dom är oroliga för att Alliansen vill ta bort skatteavdraget man kan göra på fackavgiften som delvis går till Socialdemokraterna. Alltså Sossarna har infört skattereduktion på pengar som går till dom själva, snyggt jobb! Detta trotts att majoriteten av medlemmarna inte vill att pengarna skall gå till sossarna.

TCO gör också självmål när man utan att fråga medlemmarna går till attack mot Alliansen... SIF (som jag nu alltså inte längre behöver överväga som alternativ fackförening) har också get sig in i attacker mot alliansen.

Alliansen skötte sig bra!

4- Lejonborg bra i utfrågningen, räkna med att sossarna kommer försöka ösa skandaler över folkpartiet i morgon!

4- Maud sköter sig också bra possitiv inställning Rosenberg hade tydliga problem att få grepp om henne.

3+ Började lysande men har svårt när han blir pressad på hbt frågorna... hade inte dessa frågor följt efter hägglund är jag säker på att han kunnat nå över 10 % i valet. Kanske liiiite ojust kan jag tycka att så mycket av tiden las åt de då de är en så marginell del av frågorna och inte ens finns med i valmanifestet. (det beror mer på frågorna en hur Hägglund svarar...)

4 Reinfeldt klarar sig bra, ger ett stabilt intryck... viktigt om man vill bli stadsminister!

5 Alliansen utmärkt samspelta överens, roliga, härliga, mummsiga, ja helt heeeelt underbara!

Hoppas flera har sett båda utfrågningarna!

Göran Hägglund

Peppningen är det då inget fel på! Mejl, telefonmedelanden och nu videopeppning!

Och vist blir man peppad, det finns ju trots allt en bra chans att Göran Persson har gjort sitt som svensk stadsminister... det är klart man kan jobba hårt för en sådan ädel sak. Skulle bara vart lite mindre ”riktigt” jobb just nu.

tisdag, september 12, 2006

Tveksam utfrågning

Svårt att betygsätta utfrågningen men inte tror jag det drog några nya röster till vänsterkartellen (ursäkta miljöpartiet men er politik är inget annat). Det ska bli spännande att se Alliansen jag tror helt klart att de lyckas bättre. Speciellt eftersom de om utfrågningen håller samma stil får tid på sig att förklara mer av politiken fritt.

Persson 3,5 (klarade inte att förklara utnämningspolitiken och hade fel om studiemedlet)
Wetterstrand 3,5 (ganska rak i början, men minus för sitt virriga avslut)
Ohly 3 (inte alls lika bra som i SvT:s utfrågning, mer nervös?)

Tillsammans 3 (det blev rörigt vad vill man egentligen? Och vad sa Wetterstrand om samarbetet?)

Valboggar i trakten

Tänkte att det kan vara intressant att kolla lite på vad det finns för politiska bloggar här i trakterna... jag har varit i valet och kvalet som jag skall ta med sossarnas hemsidor, men bestämde mig för att de allt får se till att skaffa sig egna bloggar innan de godkänns.

Erika Josbrandt min kära kollega bloggar då hon har tid tror jag... har en svag känsla att hon inte är så överförtjust i den nya tekniken. Kul att läsa...

Stefan Thornberg från Centern bloggar hett om valrörelsen, mycket bilder och info.

Ylva Strutz Folkpartiet skriver också mycket om valrörelsen... brukar även starta dagen med lite kommentarer från morgontidningarna.

Jonas Grafström, muf bloggar också om lite blandade nyheter.

V för Vänster, har uppdaterats sparsamt

Vi Hatar, go figure... en vänsterblogg till...

Vet ni av någon fler så hör av er!

måndag, september 11, 2006

Trygghetsvandringar

(Foto: Kurt Engström)

Vår eminente ungdomsförbunds ordförande Sara Magnusson kläckte iden om att ordna trygghetsvandringar (i NSD) och lansera det med vår civilkuragelag. Trygghetsvandringar tycker jag är en bra ide inte minst för att de som känner sig oroliga själva kan vara med och peka på vart och hur de vill ha ändringar.

Sen har jag lärt mig hur vansinnigt bra kameror fotograferna måste ha eftersom jag lite smidigt försökte ”simma” ur bild men ändå hamnade med på ena sidan lite smått grimaserande!

söndag, september 10, 2006

Testa ditt val

Det finns mängder med partitest att göra nu på nätet och SvT hade nyligen ett program med samma tema. Det roligaste med programmet var att så många blev kristdemokrater...

Mönstret känns igen från valstugan, det har varit oväntat många som kommit fram och sagt att dom vill ha mer info om partiet efter att de blivit kristdemokrat i något partitest.

En av de vanligaste funderingarna är kring kristdemokraterna och religionen, tråkigt nog. Och nej man måste inte vara kristen för att vara medläm eller rösta på oss.

Duellen

Göran Persson förlorade debatten igen... med sin mästrande ton över programledaren ständigt avbrytande både Reinfeldt och programledaren. Programledaren som tidigare kritiserats för att hon var för snäll mot Persson får jag nog ändå säga skötte sig bra idag.

Det blir en 4a till Reinfeldt och 3a till Persson som ändå gjorde sin bästa debatt så här långt i valrörelsen.

Av någon anledning stör jag mig på applåderna i bakgrunden, varför ta dit en massa parti aktiva som ska applådera efter varje inlägg oavsett om det var bra eller inte? Men kanske är det bra med lita avbrott i debatten...

Pensionera Persson!

Den 17 september är det dags, ta chansen att pensionera Persson ! Här får jag ge all beröm som går till KDU för deras briljanta kampanj pensionera Persson. Matterialet går åt som smör i solsken i valstugan...

Och för att ytterligare spä på min lista om saker Persson borde pensioneras för påminner jag nu om debbaten han hade med moderatledaren Bo Lundgren innan förra valet där en av hans återkommande kommentarer var att ingen kunde ha förtroende för en persson som nyss köpt en villa för 6 (?) miljoner. Då har man tappat kontakten med väljarna hette det...

... fyra år senare, Persson har köpt herrgård för 13 (?) miljoner och på frågan om väljarna kan ha förtroende för han svarar att han inte tror att väljarna väljer parti på grund av sådant...

lördag, september 09, 2006

Civilkurage

Var temat i valstugan idag, något det tyvärr finns för lite av i Sverige idag. Ett exempel på det var bland annat alla personer som passerade förbi en person som misshandlades till döds på öppen gata utan att göra något i Stockholm. Jag har också skrivit om det tidigare här.

För de som är intresserade av hur detta så har kristdemokraterna gjort en sida om ämnet.

81 % av svenskarna tycker att det behövs mer civilkurage i Sverige.
52 % är positiva till en lag om civilkurage
54 % skulle känna sig tryggare med en civilkurage lag
-Temo augusti 2006

Stoppa energislöseriet!

Så har den efterlängtade energirapporten från kristdemokraterna kommit. Få se om pressen nappar nu då, de har ju länge efterfrågat liknande miljöfrågor. Än har jag inte sett något om den, tyvärr väljer media i stället att dra folkpartiet i långbänk. Nu bär det iväg till valstugan mer om rapporten senare.

”Energifrågan är i fokus i valrörelsen i spåren av höga elpriser, oljeberoende och klimatförändringar. Bränslebyte och övergång till förnybara energikällor diskuteras flitigt. Men det effektivaste sättet att spara pengar, minska utsläpp och sårbarhet har hamnat i skymundan. Det är genom energieffektivisering som åtgärderna bör sättas in för att klara energiförsörjning och klimatmål. Och det finns stora pengar att tjäna.”

fredag, september 08, 2006

HAX följer med strömmen

Henrik Alexandersson följer med strömmen då han i ett nyligt inlägg bland annat påstår; ”Det är långt ifrån oomstritt att det är människan och inte naturliga variationer som just nu förefaller ge oss ett varmare klimat.”

Detta har jag ”diskuterat” ett antal gånger tidigare, bland annat här och här.

Sedan fortsätter han att kritisera en film av Al Gore som snart kommer till Sverige genom att hänvisa till Bob Carter, som jag också nämnt tidigare.

Varför gör så många ”höger” bloggare detta misstag, delvis är man väll okunniga i ämnet... men borde man då inte ta reda på fakta innan man går ut och uttalar sig och driver kampanj? Eller är man helt enkelt inte bättre än de på andra sidan som skriker växthuseffekt så fort det är en varm dag? Tråkigt... mycket tråkigt.

Noterat


WoHo! Erika det där gick ju riktigt bra! Nu räknar jag med att du fick extra energi så det räcker hela vägen in i kaklet! ;)

”FRAMÅT. Erika Josbrandt (kd) visade att hon blir ett av de nya stora namnen inom den norrbottniska politiken.”
-NorrbottenskurirenMarit Paulsen stiger in på sen för folkpartiet, vilket trumfkort! Förståss ledsamt att behöva använda henne så här, men det funkar utmärkt. Sossarna och Persson kommer inte åt henne, Persson skulle kunna gnälla hur mycket han ville om att Marit inte tog detta på nog stort allvar... det skulle bara slå tillbaka på honom själv. (för att inte tala om Ulvskog, snälla kan ni inte prova kasta lite skit på henne sossar?)

(en lite kul grej så här på morgonen är att Kuriren på nätet lyckats sätta fel bildtext på Erika och Sven Erik Buchts... inte tycker jag dom är så lika!)

Påverkar media valet?

Såg Nordnytt tidigare idag där man med emfas pratade om hur synd det var om alla norrbottningar som är arbetslösa ifall moderatförslaget om sänkt A-kassa skulle gå igenom. Inte ett ord om hur hemskt det var att alla dessa gick arbetslösa dock, trots att det är de som är det verkliga problemet. (nu är det ju dessutom något helt annat än moderatförslaget som alliansen kommit överens om)

Johan Norberg som alltid observant, har hittat en rapport som bland annat visar att Göran Persson framför allt, men även de övriga partiledarna får huvuddelen av frågorna från vänster (mer än 2/3). Alltså precis på samma sätt som nordnytt beter sig (och som jag skrivit tidigare i bloggen). I Sverige har vi dock bara likriktad ”fri” television så något annat perspektiv är tyvärr inte att vänta innan valdagen.

På samma sida kan man också läsa om några av alla rena lögner som Göran Persson kommer undan med när han möter journalister som inte vågar sätta statsminister på plats. Ett smakprov...

”Göran Persson målar upp bilden av ett Sverige som ”har den lägsta arbetslösheten i Europa” som han hävdade i partiledar debatten i SVT (4/9 2005). I själva verket anger Eurostat att arbetslösheten var lägre i hela sju andra EU- länder, däribland i Danmark. Om vårt södra grannland påstod Persson till Dagens Nyheter (23/8 2006) att Danmark inte ”ligger före oss när det gäller sysselsättningsgraden” med mer än ”kanske någon tiondels procent”. Men Eurostat redovisade vid den aktuella tidpunkten 75,9 % sysselsättning för Danmark och 72,5 % för Sverige, dvs. ett dansk försprång på 3,4 procentenheter.”

torsdag, september 07, 2006

Lars Leijonborg får godkänt

Han klarade utfrågningen ungefär på samma sätt som jag hade förväntat mig, däremot blev jag irriterad på att utfrågarna uppehöll sig så mycket vid denna fråga. Det hade gått och väl räckt med de första 10 minuterna kanske 15 och sen släppt det... inte hela tiden fortsatt att tjata om samma sak, det finns ju mycket annat som man vill veta om folkpartiet innan valet. Skolfrågorna skötte han snyggt, lite avundsjuk är jag på att folkpartiet lyckats inmuta denna fråga till sin.

Av alla som pratat om "spionen" vid valstugan av alla (utom kanske 1 eller 2 hängivna vänsterfans) på jobbet har jag fått höra samma sak. Media och Socialdemokraterna överdriver det som inträffat.

Sammanfattningsvis kan jag inte annat än vara nöjd med utfrågningarna, Alliansen klarade sig bra och Göran Hägglund klarade sig bäst. Något som också märkts i valstugan.

BloggToppen

Ah, man måste ha bloggtoppen märket så att det följer med på alla sidvisningar... om man vill att personer som kommer in via länkningar till speciella poster skall räknas som besökare. Värt att notera om man vill hamna lite högre upp i ”rankingen”... vad det nu skulle ge. Får se om jag ids ta tag i det innan valet.

Kd + Fp = ?

Under de senaste dagarna har Bertil Torekull och RolandPM gett sin syn på om det skulle vara lämpligt för folkpartiet och kristdemokraterna att gå ihop. Torekull ser det som naturligt, medan RPM snarare ser partierna som motpoler i framtiden. Efter citaten tänkte jag bjuda på mina små erfarenheter och tankar i frågan.

Torekull i expressen:

”I fråga efter fråga finns en gemensam grund för ett sammanslaget kd folkparti. Liberalerna behöver mer betona det frihetliga värdet av entreprenörsskap - kd bär Gnosjö i blodet. Kd har också det varma hjärta som det något teknokratiska folkpartiet liberalerna ofta saknar förmåga att uttrycka medan folkpartiet å sin sida rymmer den anda av frisinne som Hägglund behöver överföra till kd för att möta intoleransen i partiets mest gammaltestamentliga hörn.”

“Geografiskt och historiskt har världens olika kristdemokratiska partier alltid valt antingen en radikal socialliberal profil eller en tydlig konservativ hållning. I Sverige har man försökt att grensla staketet. I längden kommer det att vara en ohållbar position och det är mycket svårt att se Hägglund tippa över mot den radikala sidan av staketet.
Framtiden ser en skarp konflikt mellan folkpartiet och kristdemokraterna, inte ett närmande, och det är mycket bra.”En fråga jag brukar fundera på är ifall det finns utrymme för fyra stycken borgerliga partier. Ibland känns det i alla fall alldeles för mycket, politiken blir grötig trots att man inte sällan i stora drag är överens. Men å andra sidan, jag tror det tillhör en modärn framtid med många partier... det är nog svårt att kunna identifiera sig med ett parti i dagsläget trots att vi snart inte kan räkna dem på två händer. Identifiering verkar bil allt viktigare och för att inte stöta ut än mer ungdomar än vad de etablerade partierna idag gör tror jag flera partier och högt till tak är nödvändigt. Kort sagt, jag ser inte sammanslagning som något gott i sig.

Skulle en sammanslagning kunna som Torekull säger skapa ett nytt bättre parti?

”Ett nytt frisinnat och kristdemokratiskt parti, grundat i marknära traditioner, kan bli tillräckligt folkligt vägande att möta den kyliga ekonomism och det von oben-skap som moderaterna förvaltar i sina gömmor.”


Jag ska inte sticka under stolen med att jag gärna skulle se ett mer frisinnat Kristdemokratiskt parti, men jag tror kristdemokraterna är på väg dit utan folkpartiet. Fler och fler utan religiös bakgrund engagerar sig i politiken och fler och fler med religiös bakgrund har inte samma föråldrade syn på homosexualitet.

Jag tror dock att Torekull fel värderar folkpartiet, jag tror inte att Socialliberalerna utgör kärntruppen där, speciellt inte bland de unga folkpartisterna. Jag är nu långt ifrån expert på folkpartiet med min erfarenhet är att de oftast har en mer klassisk liberal uppfattning om världen och detta skulle inte fungera tillsammans med kristdemokraterna. Ja det var också en av orsakerna till att jag inte gick med i folkpartiet när det begav sig. Kort sagt jag tror splittringen skulle bli för stor (t.ex. i Familjepolitiken).

Kristdemokraternas gränslande då? Ja, det är en fråga som inte sällan tas upp... är kristdemokraterna konservativa, liberala, en blandning eller något annat? Frågan får stå obesvarad för vist är det ett gränslande... en ”salig” blandning. Men det är ett gränslande partiet trivs med och ett gränslande som jag tror kan fungera. Jag har aldrig förstått mig på alla dessa Ideologer som strängt ska försöka förankra sina idéer i något som tidigare skrivits ner och upphöjts till ideologi. Nej gränslande fungerar bra för mig så länge några tydliga riktlinjer finns och det har kristdemokraterna.

Nej av min korta personliga erfarenhet skulle jag nog vilja påstå att Kristdemokraterna ligger närmare Centern än folkpartiet om än marginellt.

Slutsatsen blir då att jag håller med RPM fast av andra orsaker, om jag förstått honom rätt. Det skulle dock vara mycket intressant att hör han utveckla vad han menar med ”ett humanistiskt, konservativt parti”...

Dåligt med ungdomar i riksdagen

Läste igår (han inte skriva då) på DN debatt ingen under 30 år står på ”valbar” plats i riksdagsvalet från Kristdemokraterna... dåligt, mycket dåligt. Inget ont om äldre de behövs och vist finns det underrepresentation där också, men de har ju Alf Svensson som talesman och han lyckas bra. Ungdomarna har inget sådant och jag tycker det är lika viktigt att ha representation från den åldersklassen som från alla andra.

Inte minst har det varit tydligt att partierna saknat kunskap i en del frågor, ta fildelning till exempel... man har inte koll på hur tekniken används eller vilka alternativ det finns alltså har man fört en debatt som ingen egentligen bett om (FÖR eller EMOT fildelning). Man saknar någon som nyligen gått i skola som mins med känslor hur olika val påverkade dem. Man missar en helt annat kultur, en ungdomskultur där datorerna har fått mycket stor sprängkraft. Man missar en kultur där man vet hur det känns att utbilda sig på universitet i fem år och sen kanske inte få jobb... jag skulle kunna fortsätta men poängen är gjord. Riksdagspartierna behöver öka antalet unga på valbar plats.

Det är inte de ungas fel att inte de äldsta är representerade, båda borde rymmas!

onsdag, september 06, 2006

Ingen utklassning med vinst för Reinfeldt

Inte helt oväntat tog Reinfeldt hem debatten i kväll... mer oväntat var att jobbronden blev hyfsat jämn men Reinfeldt tog hem skoldebatten och sjukvårdsdebatten det hade jag inte riktigt förväntat mig. Det står i alla fall klart nu att Sossarna saknar politik på stora områden och att Sossarna inte har något regeringsalternativ.

Flodhäst skrämmer Krokodil

Haha blad det bästa jag sett på nätet!

(Skickat av Nisse)

Hasch – Tomtar i Miljöparitet?

Var är Expressen?!!? Miljöpartiet delar ut lite Hash i utbyte mot röster, eller? Självklart initiativet av en ensam individ, men det har ju inte stoppat skvallerpressen tidigare i valet. Läs om spektaklet...

(Tipsat av Syrran)

Reinfeldts klädkupp?

Reinfeldt som just nu debatterar mot Persson har lyckats ta på sig nästan exakt samma kläder som den sistnämnde, men han bär dem bättre!

Bra Erika!

Kul att se att kollegan och 1an i min stad för kristdemokraterna sköter sig i Tv ikväll! Sverige har en hög arbetslös het inte bara för att vara Sverige utan också om man jämför med andra länder i högkonjunktur. Nånting måste göras för att få fler jobb i Sverige, Alliansen har några bra förslag, Vänsterharangens förslag om plussjobb och AMS-åtgärder är inte svaret.

tisdag, september 05, 2006

Tjejjouren i Luleå

Tjejjouren i Luleå har nyligen gjort en undersökning där man bland annat fick fram att 15% av tjejerna i undersökningen blivit våldtagna. Något som om det stämmer är minst sagt alvarligt, det är alltså mer än 1 person av 10. Prova ställ dig på gågatan en lördag och räkna in var femte och nästa gång var tionde tjej, de du fastnar på har alltså i så fall statistiskt sett blivit våldtagna. Har världen förändrats så mycket sedan jag gick i skolan? Naturligt reagerar man ju och tänker att siffran känns overklig, men jag vet inte kanske är det så illa? I vilket fall som helst skulle det vara intressant att få se undersökningen, hur frågan löd och vad svaren blev. Och hur liknande undersökningar gjort och vad det drogs för slutsatser av detta.

För att kunna agera från sådana här undersökningar är det viktigt att man kan analysera hela materialet... Undersökningen har trots allt snurrat i media ett antal gånger nu utan djupare granskning...

Noterat

Happ så har det varit kris i politiken igen, när man kommer hem slås man att folkpartiet spionerar... och Sossarna ropar VARG! Ok ok denna gången kanske det stämmer men vem lyssnar? Till sist drabbar nog allt detta bara politiken i stort... och lite extra trist är det för att det tar udden av kritiken mot hur Socialdemokraterna använder utnämningsmakten i ”bananmonarkin” Sverige. RolandPM har lite tankar runt detta.

Johan Norberg noterar hur alla partiledarna attackeras från vänster i utfrågningarna... Persson så väl som Reinfeldt, varför spenderas inte mer varför inte högre skatt varför inte mer reglering etc.. Speciellt konstigt är det när man tänker på att moderaterna tagit ett rejält kliv åt vänster, borde inte då frågorna komma från höger? Nej just jag glömde vi lever ju i sosse Sverige...

Peter Eriksson

Svårt att ge betyg, tycker nog jag avtrubbats lite granna... men kort. Tyckte han sattes åt ganska hårt av utfrågarna, bra så... bara synd att Persson fick en liten gräddfil. Han svarade ofta vad han själv tyckte och inte alltid vad partiet beslutat, det är väll säkrast så för allt flum om homeopati biodynamisk odling och räntefria samhällen där alla får pengar oberoende av vad man gör inser nog de flesta (utom miljöpartiet) är ohållbart.

Men han skötte det helt ok, men lite vresigt och utan direkt utstrålning.

Desperat


Vad gör man då tidningarna inte vill ta in de mer välskrivna artiklarna? Man börjar svara på de lite konstigare insändarna... (Svårt att komma in då man inte är nr 1 på listorna?)

Här har ni mitt svar till ett förslag om att exportera sötvatten från norrbotten.

Naturvetenskapen kass i Sverige?

Åter från LKAB och provprovtagningen och vad får man läsa i sin mejlbox?

Jag fick ett erbjudande från Adlibris, och tänkte kolla in om det fanns bra titlar under E-böckerna. Jag surfade in under kategorin "Naturvetenskap". I min värld, dock kanske lilla värld, så är det något som jag jobbat med mer eller mindre sedan 1995. Döm till min förvåning när jag läste titlarna på böckerna under katergorin "NATURVETENSKAP". Ett axplock nedan:


- Meditera för ett bättre liv, Angelöw, Bosse, 2002, Svenska
- Sluta hetsäta! Handbok för dig som vågar försöka själv, Glant, Heléne, 2002, Svenska
- Dansterapi, Grönlund, Erna, 2002, Svenska
- Orgasmboken, Janouch, Katerina, 2006, Svenska
- Kvinnans hälsobibel, Porsman, Camilla, 2004, Svenska

Jag säger bara detta:

Ni som jobbar med undervisning har en ytterst delikat (och troligen svår) uppgift i att lära studenterna vad NATURVETENSKAP egentligen är...

//AndreasOk, jag erkänner Sverige brukar göra bra ifrån sig när man frågar ”allmänbildande” frågor till folket... Men skolbarnens resultat vad gäller naturkunskap är under all kritik och inte alls i världstopp. Och detta i en tid då svenskarna överöses av newage, homeopati och annat flum. Nej Naturkunskaps undervisningen behöver stärkas i Sverige inte som nu då den hela tiden får stryka på foten för mer ”moderna” ämnen!

Dra ditt strå till stacken och gå med i föreningen Vetenskap och Folkbildning vetja!

söndag, september 03, 2006

Reinfeldt klarade sig ok


Lite svårt att avgöra hur han nådde ut till stugorna, men det gick helt ok, kanske i Persson nivå men inte högre. Personligen tyckte jag han fick lite sämre frågor, mer attacker vilket gav mindre tid att utveckla moderaternas politik. Men kanske beror det på att jag är färgad... vi får väl se vad efterspelet säger. Det blir nog ändå slutdebatterna som avgör.

Persson en belastning

Länge var han Socialdemokraternas starka kort, så sent som i vintras tvivlade jag på att Reinfeldt skulle klara av att ta ned han i debatterna... men ack du klentrogne. Hanns bufflighet är åter och i de senaste debatterna har han inte visat sig stark alls. Chefen för ”rörelsen” vacklar och så gör hela rörelsen.

Delar av rörelsens maktmissbruk går att finna här. Inget annat parti skulle kunna komma undan med detta... kommer Socialdemokraterna att lyckas?

(Tipsat av syrran)

lördag, september 02, 2006

Valstugan som inte finns

Vill du hänga med ner på stan idag?
Vet du något parti som är bra?
Något som lovar ökade bidrag och minskad skatt
Och gratis sjukvård utan kö

Välkommen in välkommen in till min valstuga som inte finns
Välkommen in välkommen in till min valstuga som inte finns

Jag åkte ner till stan en lördag-lunch
Jag hade hör om ett parti som var bra
Men när jag kom fram så tog glädjen slut
För det var bara en dröm av bästa slag

Välkommen in välkommen in till min valstuga som inte finns
Välkommen in välkommen in till min valstuga som inte finns

Lalalala...

Noterat

Bra att Hägglund tar tag i saken och föreslår en delvis privatiserad arbetsförmedling. Riksrevisionens rapport visar tydligt det vi har sagt länge, AMS måste förändras.

SvD har några intressanta artiklar, bland annat ställer man frågan hur skulle det ha sett ut om två personer med borgerligt ursprung skött partiledarutfrågningar och debatter? Ja förmodligen skulle Sossarna och Ulvskog kräva andra utfrågare för att komma... Men i Sossesverige är det helt normalt att utfrågarna kommer från vänsterkanten och att ordföranden för Sveriges ”Fria” television är god vän med statsministern. (Berlusconi avundsjuk?)

En annan intressant artikel är skriven av Roland Pusch (kunnig inom geoteknik och geologi främst) bland annat handlar om Kvicksilver och Pesticider under rubriken farligare än kärnavfall. Det går väll att diskutera. Men en sak är säker Kärnkraftens risker tar för stor del av miljödebatten, IMHO.

Spatial relations in the geochemistry of Swedish lakes

Ibland blir saker å ting inte klara så fort som man hoppas, ibland fortare. Mitt Exjobb tillhörde den första kategorin... IMHO blev det dock intressant och det är för mig helt obegripligt att alla Sveriges miljödata inte analyserats djupare. Kanske dags att sprida bort lite forskning från SLU?

Well, här är i alla fall en länk till mitt examensarbete, Spatial relations in the geochemistry of Swedish lakes. Det har i alla fall fått lite genomslag i samband med de nya ”vatten regionerna” och även lite hoppas jag för utvidgningen av databaser och modellering kring artkänslighet i förhållande till geokemin.

Skriv tack till Anders Selberg…

fredag, september 01, 2006

Skallen behövde rensas

Tihi

WTF!?

HeHe

Maktbyte inte bara för politiken

Jag håller med Assar Lindbäck när han i DN idag förklarar varför det finns poänger i maktbyte som inte i så stor del handlar om politik. Jag brukar vara noga med att försöka påpeka det i valstugan och även i bloggen. Socialdemokratin har blivit norm i Sverige, ersättningsnivån skall liga på 80% det har Persson sagt! Inte på 79% eller på 81% det vore förskräckligt och skulle basuneras ut i Tv som orealistiskt eller ett slag mot bidragstagarna. Man har infiltrerat myndigheter och universitet, Socialdemokraterna och LO har blivit samma sak. Detta måste få ett slut! Och för att avsluta bloggandet för dagen (mycket att göra nu). Så kommer en bit ur DN debatts artikel.

”Ett andra skäl varför det är viktigt med växling vid makten är att många som är starkt beroende av politiska beslut blir rädda för att stöta sig med "permanenta" makthavare. Man biter inte gärna den hand som föder en. Ämbetsmän kan exempelvis inte undgå att tänka på sin karriär. För många år sedan försökte jag uttrycka saken med en aforism: "Det finns inget tystare än en ämbetsman klättrande i sin karriärstege". Det gäller inte längre. I dag har många av de klättrande ämbetsmännen blivit förkunnare av regeringspolitik.”

Socialdemokraterna ovana vid kritik

Socialdemokraternas sätt att reagera på kritiken från riksrevisionen visar tydligt på ovana att få skarp klar kritik från myndigheter. Man är van att kunna vifta bort siffror som borgerligt påhitt och när inte det är möjligt försöker man dölja rapporter (som till exempel om friskolor) eller hitta på egna siffror och hävda att de är bättre (som till exempel om arbetslösheten, där Persson tydligt ser den gå ner under 4 % utan att ha stöd av någon.). Därför är det så skönt att se Riksrevisionen stå på sig! Ett innerligt tack vill jag rikta till Inga-Britt Ahlenius för hennes sätt att driva frågan om riksrevisionen!

Maud Olofson klarade sig för övrigt bra i utfrågningen, extra bonus till Alliansen.

Sen noterar jag att Alliansen vill vara hårdare i sin bekämpning av växthusgaser än den rödgröna röran... Utmärkt. (30% sänkning mot 25%)

Nu kan man även se debatten mellan Anders Wijkman och Smith (mp).

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...