måndag, juni 27, 2005

Klimatförändringar

De som inte längre stöder växthuseffekts teorin blir färre och färre, så också i USA. Detta hindrar dock inte wall street journal att på sin ledarsida försöka kasta skuggor över den forskning som bedrivs.

Nyligen gick 11a ledande länders forskningsakademier (däribland USA:s) ut med följande meddelande. Jag översätter bitar av texten:

Växthuseffekten har höjt havsnivåerna fått glaciärer att retirera och många biologiska system att förändras. Den största delen av de ökade temperaturerna kan mest troligt beläggas mänskliga aktiviteter.

Vi vill att världsledarna;
Bekräftar att hotet av klimatförändringar är klart och stigande.

Identifierar kostnadseffektiva steg som kan tas nu för att minska utsläppen väsentligt. Inser att försenade åtgärder ökar risken för ofördelaktiga klimateffekter och att det troligen ger högre kostnader.

Visa ledarskap genom att utveckla och bruka rena energitekniker och effektiviserar energiförbrukningen och delar detta med sig av sin kunskap till alla andra nationer.

Mobiliserar vetenskaps och teknologi grupperna för att öka forskningen och utvecklingen, vilket kan leda till bättre beslut i klimatfrågan.

Alla är dock inte övertygade, de flesta som ej är övertygade finner dock inte stöd i fakta. Ett praktexempel på detta är wall street journal där man blandar gammal forskning med ickeforskning. Som tur är finns det forskare från det absoluta toppskiktet som har Bemött artikeln. Läs den gärna där bemöts några av de vanligaste påhoppen mot växthuseffektsteorin bra.

Läs också tidigare från bloggen:
Mer info
Och här kan ni läsa om tidigare variationer i klimatet:
Wiki

4 kommentarer:

peter weijnitz sa...

Vad ska man säga om de kostnadsuppskattningar för implementeringen av Kyoto protokollet, 150 miljarder$/år,
och det uppskattade resultatet på några grader om 50år? Vad skall man tycka on de som hävdar att det finns mera kostnadseffektiva alternativ? T.ex. bekämpa malaria eller bygga infrastruktur för färskvatten?

Magnus sa...

Vist, inget är skrivet i sten. Jag åter kommer om detta efter "semestern". Men det som står på sidor som tex junk, är oftast grava överdrifter och ibland osanningar.

Per Welander sa...

Enigheten verkar inte vara så stor och dokumentet har kuppats igenom av Robert May, Royal Society. Både akademin i USA och Ryssland backar nu.

The US-National Academy of Sciences president Bruce Albert (his term just expired on June 30) states in an e-mail:

"... we definitely did not approve the Royal Society press release, and I have sent a letter to Bob May expressing my dismay at his misleading and political statements there."

"Academician Yury Izrael, who chairs the Russian Academy of Sciences' council-seminar on the Kyoto protocol, said Russian Academy of Sciences President Yury Osipov's signature on the document was 'a misunderstanding'."
....
5. The Council-Seminar asks the President of the Russian Academy of Science to repudiate his signature from the «Academies' statement».

6. The Council-Seminar reiterates its full support to its Statement of May 14, 2004*, including:
- in regard of the absence of scientific basis of the Kyoto Protocol,

Mer politik än vetenskap igen.

Magnus sa...

skitsnack... du har inte en enda vetenskaplig länk i ditt inlägg eller källa, att USA och Yury Izrael har den ståndpunkten är inte ny och DET är politik inte vetenskap... som sagt det är inte att växthuseffekten existerar och att den fins som det råder oenighet om utan vilka effekter den kommer att få.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...